Home

Støtteordninger i landbruket

Det er fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Alle jordbruksforetak kan søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Regionale miljøtilskudd retter seg mot mer spesifikke utfordringer, som kan variere fra fylke til fylke Regionale prioriteringer for landbruket. Innovasjon Norge har hatt rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år. Dette har ført til at enkelte regioner har brukt opp midlene for 2020. Her kan du fort sjekke om det gjelder din region Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Tilskudd fra Innovasjon Norge til investeringer i landbruket i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan gis med inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Med unntak av Troms og Finnmark er det en øvre grense for tilskudd på 2 millioner kroner per prosjekt

Altinn - Miljøtilskudd i jordbruke

Støtteordninger. Støtteordninger i landbruket. Det finnes mange forskjellige støtteordninger i landbruket. Tilskuddordninger utenfor produksjonstilskudd er. SMIL- spesielle miljøtiltak i landbruket. RMP - Regionalt miljøtilskudd. OBB- Organisert beitebruk. Tiltak i beiteområder. Tilskudd til avløsning ved sykdom. Tilskudd til drenering. Skjemaer for landbruket. 10 gode råd. For deg som vil starte mat- eller reiselivsbedrift. Sist oppdatert 23 apr 2020. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Hva lette du etter? Send inn Tilbake til toppen. Kontakt oss. Tlf: (+ 47) 22 00 25 00 Pb. 448 Sentrum, 0104 Osl

Landbruk - Innovasjon Norg

 1. Støtteordninger for næringsliv . Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling, forskning og innovasjon, reiseliv, landbruk og internasjonale prosjekter. bidrar til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt
 2. Støtteordninger; Støtteordninger. Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger. Vi har samlet en oversikt over disse. Velg formål og/eller bransje for å finne aktuelle støtteordninger for deg
 3. Dette får norske bønder i støtte. I 359 kommuner i landet er det blitt færre gårdsbruk de siste fire årene. Det skremmer ikke Ragnhild Duserud (22) fra å bli bonde
 4. ister Olaug Bollestad og Håkon Haugli, leder Innovasjon Norge, forteller at de sammen innfører flere støtteordninger for landbrukesbedriter under koronakrisen
 5. Investeringer og bedriftsutvikling i landbruket Du inviteres til møte med Innovasjon Norge. Her vil du få vite mer om støtteordninger og søknadsprosess. Arrangører: Landbrukskontorene i Lier, Drammen, Asker og Bærum i samarbeid med Innovasjon Norge
 6. Støtteordninger. Fra 1. januar i år har ENOVA kommet med en støtteordning kalt Enovatilskuddet som refunderer deg 35% av totalkostnaden til ditt solcelleanlegg. Kravet er at anlegget er registrert som en plusskunde hos ditt lokale nettselskap

Tilskuddsbase - Landbruksdirektorate

 1. Jordbruket i Norge sterkt preget av landets geografiske beliggenhet og naturforhold. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon Det meste ligger langs kysten, i fjordene og på flatbygdene i innlandet. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark
 2. Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet Fransisca Kappfjell Herbst 2020-04-23T21:53:42+01:00. Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet. Her har vi samlet en oversikt over støtteordninger som bedriften din kan benytte seg av i forbindelse med Korona/Covid-19. Støttegivere
 3. Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Nå kan du melde deg på kurs om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet
 4. Landbruket er en stor bidragsyter i CO2-regnskapet, det er derfor svært positivt for miljøprofilen til ditt gårdsbruk. Det gjør deg mer attraktiv hos kjøpere av dine produkter og bør også gi deg god samvittighet. 3. Fremtidige krav. Det blir et stadig større fokus på at landbruket skal satse på bærekraftige løsninger
 5. Det er mange ulike støtteordninger tilknytta landbruket, og det kan være vanskelig å skaffe seg oversikten. Vi legger her ut noen av de ordningene som finnes, og tilråder dere med det samme å ta kontakt med en rådgiver før dere legger mye tid i arbeidet med å finne hvilken ordning som kan støtte tiltaket du ønsker å gjennomføre
 6. ister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet sier det må gjøres forenklinger i støtteordningene til landbruket
 7. Meld deg på dybdekurs over 2 kvelder om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer for å beregne lønnsomhet. Tid: Man. 2.nov. 2020 kl. 18.00 - 21.00 & Man. 9.nov. 2020 kl. 18.00 - 21.0

Meld deg på dybdekurs over 2 kvelder om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer for å beregne lønnsomhet. FAGLIG INNHOLD Kontoret skal besørge effektiv administrasjon av støtteordninger i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer. Nettsidene til Regionkontor landbruk; Fiskevann. I Østmarka finnes det nærmere førti vann og tjern, de fleste med gode fiskemuligheter

Tilskudd og støtteordninger - Landkredit

Norsk Landbruk er et magasin om landbruk.Det utgis 20 ganger i året av forlaget Tun Media i Oslo.Bladet har et faglig fokus der målet er å gi konkrete råd til norske gårdbrukere som direkte bidrar til økt lønnsomhet i drifta på gården Kurs om solenergi i landbruket 2. og 9.nov 2020 Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg på dybdekurs over 2 kvelder om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer for å beregne lønnsomhet. Tid: Man. 2.nov. 2020 kl. 18.00 - 21.0 Regjeringa la 7. oktober fram statsbudsjettet med nye milliarder til koronatiltak. Dessverre lå det ingenting til landbruket, verken til investeringsmidler eller klimamidler i landbruket. - Skuffende, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag, og peker på at slike midler ville gi økt næringsaktivitet og mer klimasmart matproduksjon Meld deg på kurs om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet. Tidspunkt 22.10.20: kl 10:00 - 22.10.20: kl 16:00 Påmeldingsfrist 16.10.20.

Telemarksavisa - Ber om forklaring

Støtteordninger - Osen kommun

Til landbruket kan vil tilby skreddersydde løsninger med solcellemoduler, vindmøller som sørger for lokal produksjon av energi. Dersom vi kombinerer dette med energilager, oppnår vi både høyere egenforbruk av fornybar energi, i tillegg til at vi kan redusere effekt-toppene (Peak-shaving) De fleste diskusjoner om lønnsomheten i norsk produksjon av grønnsaker, frukt og bær ender naturlig nok snart opp i sammenligninger med forholdene nedover i EU. Her blir det synset og hevdet, gjerne basert på tynt grunnlag, rykter og overdrivelser i begge retninger, alt etter hvilket utgangspunkt man har i debatten. Hvis du har lyst til [ Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler) Fra 1.1.2020 har Agder fylkeskommune overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (såkalte RT-midler). Midlene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen. Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket

Tilskudd og støtteordninger. I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet. I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet Kontoret skal besørge effektiv og kvalitetsfull administrasjon av støtteordninger og juridiske virkemidler i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer. Landbrukskontoret utfører veiledning, planlegging og saksbehandlin Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. For oss handler det om å redusere samlet energibruk og klimagassutslipp. For deg betyr det også bedre. Private støtteordninger. Det private næringslivet deler også ut midler, bare på en litt annen måte, gjennom investeringsfond, stipend og legater. Det finnes et stipend og legat for omtrent hva som helst her i landet, så les mer på Legathåndboken.no. Andre støttemuligheter STØTTEORDNINGER: Investeringsstøtte solceller - Enova. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for energitiltak i boliger. Støtte til solceller går inn under energitiltaket El-produksjon, og støttenivået er som følger: 10 000 kroner for et produksjonsanlegg + 1 250 kroner ekstra per kW installert effekt opp til 15 k

I landbruket har man lenge brukt begrepet tilskudds-søye på sauen som er for syk eller for gammel til å avle lam, men som likevel blir stående i sauefjøset til over nyttår fordi bonden da. Utviklingsmidler i landbruket. Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus for utforming av støtteordninger og markedsordninger i landbruket. Også tidligere WTO-avtaler har gitt utfor-dringer for landbrukssektoren gjennom bestemmelser knyttet til omfang og utforming av landbruksstøtte og tollbeskyttelse for enkelte produkter. nasjonalt For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og byg

Tilskudds- og støtteordninger. Landbrukskontoret forvalter flere tilskuddsordninger innen jordbruk, samt velferdsordninger i landbruket. Her finner du oversikt over de ulike tilskuddsordningene og søknadsskjemaer. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for veiledning. Kantsoneveileder_webutgave_u1tO21.pd - Besøksadresse: Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad - Postboks 264, 1891 Rakkestad - Fakturamottak, Pb 58, 1891 Rakkestad - Bankkonto: 1050 07 99000 - IBAN-nr. Vel 38 000 jordbruksbedrifter forsyner den norske befolkningen med blant annet kjøtt, egg, melk, korn og grønnsaker. Jordbruket er en viktig distriktsnæring i stadig utvikling, der potensialet for nye produkter og tjenester er stort

Tilleggsnæring - Innovasjon Norg

Bortfall av støtteordninger i landbruket vil også kunne føre til større variasjon i produksjonen. Norsk landbruk av i dag er egentlig veldig lite variert. Alle produserer det samme og det går stort sett på noen få vanlige produkter, svin, storfe, småfe, fjærfe osv Søknadsfristen for de kommunale tilskuddene er generelt 1. mars hvert år, mens i landbruket er det forskjellige datoer ettersom hvilken tilskuddsordning det gjelder. Kommunale tilskudd frivillige organisasjoner 2020. Søknader for tilskudd til frivillige organisasjoner finner du på denne siden i menyen ovenfor. Innlogging

Støtteordninger for næringsliv - Viken fylkeskommun

Altinn - Støtteordninger

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg på tredagers kurs om solenergi i landbruket. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger. Kurset holdes i november, meld deg på innen 15.10.18 På 30 år har nesten tre av fire gårdsbruk i Troms blitt borte. Det er norgesrekord. Men antall Troms-bønder som får millionstøtte fra staten har økt fra 11 til 87 bare siden 2009. Og helt. Landbruksavdelingen informerer om ulike tilskudds- og støtteordninger med mer. Råd, tips og veiledning til jord- og skogbrukere Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg p

Her kommer det oppdaterte skriv fra kommunen med informasjon som er nyttig og viktig for landbruket i den tida vi er inne i. Landbruksinfo 6 - 2020 Søknadsverksted RMP 12. oktober - påmelding innen 09.10-20 kl. 16:00 - mer info i landbruksinfo nr. 6-20 og i artikkele Mittenzwei har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og skrev avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har han forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk, som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en. Temaplan landbruk for Lørenskog kommune - Handlingsdel 2017 - 2028 - vedtatt i Kommunestyret 15.11.2017 2 Delmål 4.1 B: Øke kompetansen og rekruttering til landbruket ID Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når V Urbant landbruk i skolen Utvikle et samarbeidsprosjekt om urban Solenergi i landbruket - invitasjon seminar.pdf Sist oppdatert: 30.06.2017 00:54:58 Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galte

Disse midlene er lyst ut sammen med midlene til rekruttering og kompetanse i landbruket, og her er søknadsfristen 30. april. Her kan det også søkes om midler til å avhjelpe virkninga av koronatiltaka. Ordninga retter seg ikke mot enkeltbedrifter, men organisasjoner og samarbeid, kommuner og FoU-institusjoner. Støtteordninger for næringslive Et innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig

Hamarøy kommune er del av ei felles landbruksforvaltning i samarbeid med Steigen kommune. Landbrukskontoret ligger i Steigen kommune, mens areal-, fiske- og viltforvaltning for kommunen ligger i Hamarøy Listen består av støtteordninger fra Enova og Innovasjon Norge. Regjeringen kommer med en tiltakspakke for klima i månedsskiftet mai/juni 2020 der ett av områdene i pakken vil være en vesentlig styrking av Enova. Fornybar energi i landbruket RMP - regionale miljøtilskudd i landbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet, og satsingsområde avhenger av fylkesmannens prioriteringer. Legatsiden har oversikt over flere forskjellige støtteordninger, noen av disse gjelder også tilskudd til kulturminnetiltak Støtteordninger i landbruket. Utredning fra Utvalget vurdering av støtteordningene i landbruket. Norges Offentlige Utredninger Oslo: Universitetsforlaget, 328 pp. N. kr. 6,00. - Redaktionen Forfatterbiografi - Redaktionen N/A HTML PDF Publiceret 1974-01-01 Citation. Støtteordninger i landbruket. Utredning fra Utvalget vurdering av støtteordningene i landbruket. Norges Offentlige Utredninger Oslo: Universitetsforlaget, 328 pp. N. kr. 6,00

Dette får norske bønder i støtte - V

Innfører nye støtteordninger til landbruket - Natione

Hvilke støtteordninger finnes for min virksomhet? Myndighetene har etter hvert kommet med flere tiltakspakker til selskaper som er rammet av koronasituasjonen. Følg med på korona-sidene til bondelaget for siste nytt på ordninger som dekker landbruket Biogass i landbruket. Landbruket kan bidra med en stor andel av fremtidig biogassproduksjon både i form av gjødsel, Mulige støtteordninger ved oppstart av biogassproduksjon. Muligheter for salg av kraft eller varme basert på biogassen, samarbeid med andre om et større anlegg, etc Mange av dagens støtteordninger er utformet for å ivereta andre hensyn enn klima og miljø, og et ensidig fokus på nevnte områder vil komme i konflikt med andre mål for landbruket. I enkelte tilfeller kan også miljø- og klimamål komme i konflikt med hverandre Selvberging. Dersom vi kuttet ut landbruket i Norge, ville vi spare store summer. Hvorfor skal vi fø på disse bøndene? Billig mat og sparte utgifter må jo være til fordel for alle forbrukere — eller er det kanskje ikke så enkelt?I 1872 var det slutt på all toll på landbruksvarer inn til Norge. Det var liberalisme og frihandel som sto i høysetet på det tidspunktet

Oslo (NTB): Tilskuddssystemet i landbruket bør forenkles ved å avvikle seks støtteordninger eller slå dem sammen, foreslår en arbeidsgruppe ledet av tidligere landbruksminister og Venstre-leder Lars Sponheim Tjenester a-å. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de ofte dårligere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer landbruket. L. 1. I «Bruk av solenergi i det norske landbruket» er publisert. av Norsk solenergiforening. Norsk solenergiforening er en.

I landbruket er egenkapitalen relativt stor, men lite disponibel. Det vil si at det ikke er så mye kontanter og bankinnskudd, men at mye er bundet i eiendomsverdi. Dermed må eiendommen selges for å gjøre egenkapitalen tilgjengelig. Bankene bruker egenkapitalen i eiendommen som sikkerhet, se neste tema Inntjening og sikkerhet Landbruket i Norge har et problem. Debatten om landbruksoppgjør og tollmurer er et tydelig symptom på dette, men langt fra selve problemet. Problemet er at landbruket er fanget i et system fra før den industrielle revolusjon, fra før 1750, og det går ut over oss alle Om landbruket på Jæren Jæren vannområde Det er opprettet flere støtteordninger for frivillige tiltak i landbruket, men også for generelle miljøforbedrende tiltak. Fremover vil det være behov for en rekke habitatforbedrende tiltak også

Amerikanske bønder frykter skattekutt gir støttesmell

Investeringer og bedriftsutvikling i landbruket

Landbruket skal sikre levedyktige distrikter. EU bruker store deler av sitt felles budsjett på landbruksstøtte. Det meste av disse midlene gis som direkte tilskudd til bøndene. Samtidig har EU i økende grad utviklet andre støtteordninger som skal styrke landbruket sin rolle i å sikre levedyktige distrikter og lokalsamfunn 1. Sammendrag. Stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar har fremmet slikt forslag: « Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om tiltak mot forurensing fra landbruket slik at kornprodusenter som ikke bidrar til opphør av høstpløying, heller ikke skal omfattes av fastpris-/støtteordninger i henhold til jordbruksavtalen Varsler endringer: Landbruksminister Sylvi Listhaug vil foreta endringer i landbruket. Regjeringa må fortelle tydelig hvor den vil med landbruket

Støtteordninger Praktiske erfaringer Torsdag 16. mars Kl. 10:00 - 13:00 Høgskolen i Innlandet - Campus Evenstad Kl. 18:00 - 21:00 Kommunehuset Folkvang - Elverum PROGRAM Velkommen ved Regionrådet for Sør-Østerdal. Bondelagets og forskningens visjon for sol-energi i landbruket v/ Norges Bondelag. Solenergi i landbruket Tilskuddsordninger for skogbruk - Liste over støtteordninger, retningslinjer og søknadsskjema Erstatningsordninger i landbruket - Naturskade, avlingstap, vinterskade Søknadsfrister i landbruket - Liste med datoe Samtidig har EU i økende grad utviklet andre støtteordninger som skal styrke landbruket sin rolle i å sikre levedyktige distrikter og lokalsamfunn. I dag går mer enn 20 prosent av EU sitt felles landbruksbudsjett til bygdeutviklingstiltak Bondelaget - Landbruket og koronavirus; Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr - anbefalinger fra helsemyndighetene; Støtteordninger fra fylkeskommunen. Innlandet fylkeskommune har lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no som dere som gründere og bedrifter bø

Tirsdag 21.april arrangerte Norsk Landbrukssamvirke i samarbeid med NCE Heidner Biocluster, The Life Science Cluster, Norges Bondelag, NIBIO, NIFU det digitale innspillseminaret: Landbrukets innspill til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi.. Se innspillseminaret her Regjeringa la 7. oktober fram statsbudsjettet med nye milliarder til koronatiltak. Dessverre lå det ingenting til landbruket, verken til investeringsmidler eller klimamidler i landbruket. - Skuffende, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag, og peker på at slike midler ville gi økt næringsaktivitet og mer klimasmart matproduksjon. Investeringsmidler til landbruket vil gi. Tilskuddssystemet i landbruket bør forenkles ved å avvikle seks støtteordninger eller slå dem sammen, foreslår en arbeidsgruppe ledet av tidligere landbruksminister og Venstre-leder Lars Sponheim Landbruket i de to kommunene våre er allerede klimaeffektivt og det er gjennomført mange gode tiltak, men det er fremdeles muligheter for forbedring. Vi ønsker å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i landbruket gjennom å fokusere på ulike temaer innen energi og klima i landbruket i en seminarrekke med årlige seminarer Landbruket stå for rundt en tredel av klimagassutslippene i Innlandet. Den største potensialet til reduserte utslipp ligger i økt produksjon av bioenergi. Det finnes støtteordninger både til anskaffelse av gårdsvarmeanlegg (biovarmeanlegg) og til produksjon av brensel

Støtteordninger - Sol & Vind - Sol & Vin

Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 Læreplankode: LBR3-02 Side 4 av 7 Å kunne regne i landbruk innebærer å bruke tall og beregninger i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og analyse av ulike typer produksjoner Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) Plantevern . Autorisasjonskurs - plantevern; Funksjonstesting av åkersprøyte; Økonomi . Dynamisk strategi. Jordbruk handler om å drive jorda, ikke å produsere mest mulig mat. Det er krise i norsk jordbruk, og det kreves omfattende endringer i jordbrukspolitikken. Leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, sitt svar på krisa er at «Vi trenger å videreføre den norske landbruksmodellen og gjøre landbruket robust mot økologiske, økonomiske eller klimatiske sjokk»

Miljø i landbruket. RMP- Regionalt miljøprogram. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i. KONTROVERSIELL: Rapporten signert blant annet UMB-professor Norman Aanesland er svært kontroversiell. Aanesland mener blant annet dagens støtteordninger til landbruket bør fjernes og reformeres. -Dagens ordninger stammer fra 30-tallets planøkonomi, men det er svært få som har mulighet til å tenke fritt om norsk landbruk, sier Norman Aanesland Kasakhstan er verdens niende største land i utstrekning. Landet har store arealer som egner seg for kornproduksjon. I et eksklusivt epost-intervju med Bondebladet skriver landets landbruksminister, Saparkhan Omarov, at landet har som mål å øke kornproduksjonen, og ser seg om etter både nye eksportmarkeder og investorer til landbruket

Selv om jordbruket står for 9 prosent av norske klimagassutslipp, er næringen ikke nevnt i klimaforliket. - Ikke noe problem, mener landbruksministeren Støtteordninger . Dyrevernalliansen etterlyser bedre støtteordninger for dyrevelferd i landbruket - Det er på tide for politikerne å innse at dyrevelferden i norsk landbruk kan bedres betraktelig, uten at økonomien blir vesentlig dårligere av den grunn, sier Live Kleveland FASE 2 SOLSTRØM •Referansegruppe 5 stk •Hjelpe til med dimensjonering og støttesøkning •Forbruk og produksjon •Grave i teknologi •Solcelleteknologier •Utnyttelse av overskuddsstrøm - Lagring, nabostrøm osv •Lage en oppstartsmal for de som kommer etter •Hva må gårdbrukeren passe på ved innhenting av tilbud •Generell rådgivning før, under og etter byggin Både Klimakur 2030 og avtalen landbruket har inngått peker på tiltak som ikke bør være problematiske for landbruket: Fôr- og gjødseltiltak, bruke husdyrgjødsel til biogassproduksjon og økt karbonbinding. De konkluderer med at grunnen til at dette i liten grad skjer i dag, er at mange av dem ikke er lønnsomme med dagens støtteordninger

jordbruk i Norge - Store norske leksiko

 1. Matfestivalene frykter for fremtiden. Små og store aktører innen mat- og drikkefestivaler fortviler over at de ikke kommer inn under Regjeringens kompensasjonsordninger
 2. De kan konkurrere om millionpott til renovering. Paret byttet ut 200 år gamle materialer — med statlig hjelp. IDYLL: Lysthus, blomster og trær bidrar til en fin ramme rundt den 200 år gamle.
 3. Korona-tiltak og støtteordninger for næringslivet
 4. Digitalt kurs i solenergi for landbruket - Fylkesmannen i
 5. Solcellepaneler til landbruk og fjø
 6. Tilskuddsordninger i landbruket - Stolt Arktisk Bond
Slik bevarer vi landbruket - uten å ramme de fattigeNy Bonde - Norges Bondelag3771134183_3857530aTI ÅR: Grøndahl mener at investeringene i solanlegg svarerSertifikat-kutt fra NVE rammer norsk sol- og vindkraft
 • Medaljong bjørklund.
 • Utregning av oksygen.
 • Ringa comviq kundtjänst.
 • Henvisning til fysioterapi 2018.
 • Kreolsk gumbo.
 • Stadtgemeinde kufstein.
 • Hvordan anmelde noen for ærekrenkelse.
 • Ponte sullo stretto berlusconi.
 • Ibc deckelfilter.
 • Blått hav bok.
 • Be here now book.
 • Nurofen mikstur dosering.
 • Eurovision 2013 results.
 • Gamezone drammen.
 • Tanzschule kärnten.
 • Incognito tannregulering bergen.
 • Timelapse norsk.
 • Quizduell fake spieler.
 • Minecraft 1.12.2 default resource pack.
 • Lumix tz100 prisjakt.
 • Oreo frosting.
 • Friterad falafel.
 • Hvor sparker babyen i seteleie.
 • Fysioterapi øvelser.
 • Stavlaft priser.
 • Engelsk kake.
 • Fitfocuse spis magen flat.
 • Effect size calculator.
 • Dobbeltgjengere.
 • Pix2pix verge.
 • Second hand gummersbach.
 • Sport für kinder rastatt.
 • Skype not connecting.
 • Vernal equinox definition.
 • Gerry weber ivy jeans.
 • Friterad falafel.
 • Tåspiss sko pris.
 • Wendisch rietz wohnung.
 • Hvilken butikk shampoo er best.
 • Hautarzt waiblingen nist.
 • Stau zweibrücken.