Home

Arkitektur betydning

Arkitektur, bygningskunst, byggekunst, utformingen av ting, byggverk og anlegg i landskapet, sett enkeltvis eller samlet, med den betydning at de forskjellige miljøers praktiske og åndelige behov derved er tilfredsstillet og samordnet på en overbevisende måte, alt sett på bakgrunn av tilgjengelige resurser og rådende teknisk ferdighet Arkitektur er kunsten og vitenskapen om å designe og konstruere bygninger og annen struktur for menneskelig bruk og husly.. Arkitektur kan også blant annet referere til: Cytoarkitektur er den cellemessige struktur i et vev/organ.; Landskapsarkitektur er utendørs planlegging og formgivning.; Prosessarkitektur er utformingen av generelle prosess-systemer (datamaskiner, forretningsprosesser, etc.

Betydningen av arkitektur er altså på mange måter å vise frem til hva menneskene gikk gjennom i den perioden byggene blir bygd. På mange måter så er hvert eneste hus et slags minne for denne tiden. Derfor har arkitektur en stor betydning for oss mennesker. Det er nesten som en dagbok i det lange løp som er bygd opp for å vare Arkitektur, det er ord i stein det, sier professor Thomas Thiis- Evensen.Da mener han ikke inskripsjonene på frisene, som vi f.eks. ser på fronten av Pantheon i Roma. Han mener at arkitektur er et visuelt uttrykk som har til hensikt å formidle noe Det første som gjøres er å skaffe kartgrunnlag, reguleringsbestemmelser og eventuelt avdekke andre forhold som er av betydning for byggesaken. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo eller Bergen Arkitekt Skole Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale. Funksjonalismen er en stilretning som legger vekt på det konstruktive og utelukker alt som er overflødig. Den rene form er det eneste av betydning, og form skulle følge funksjon. Funksjonalismen oppsto i perioden 1920 til 1940. Den hadde da et klart sosialt sikte, i samsvar med samfunnsutviklingen for øvrig: Man ville skape en arkitektur for de brede lag av folket, med boligbygging og.

I forbindelse med kvalitetsreformen bestemte Stortinget at arkitektutdanningen ikke skulle deles opp i lavere og høyere grad. Varigheten skal være på 5 år (5 ½ ved AHO) og i 2005 ble sivilarkitekt erstattet av Master i arkitektur, som er den gjeldende tittelen i dag. NAL hadde innsigelser til dette, men ble ikke hørt Lombardisk arkitektur skulle få stor betydning for utviklingen av den romanske stil. Et tidlig eksempel er den nøkterne basilikaen San Pietro i Agilate fra ca. 875. Et noe senere eksempel er basilikaen San Zeno i Verona, i hovedsak utformet på 1100-tallet og kjent som et hovedmonument i lombardisk arkitektur

Arkitektur (fra latin architectura, oprindelig fra græsk αρχιτεκτων, bygmester, fra αρχι- chef, leder og τεκτων, bygger, tømrer) er kunsten og videnskaben at varetage formgivning af bygninger, rum eller fysiske strukturer. En ældre dansk betegnelse er bygningskunst.. En bredere definition må omfatte opbygning af hele fysiske miljøer, fra det øverste niveau med. Arkitekturen blev en repræsentativ arkitektur, med klare moralske og pædagogiske opgaver, bundet til den borgerlige kunstopfattelse. For at kunne løse disse opgaver, søgte borgerskabets arkitekter tilbage til historiske idealer; ved at gøre brug af fortidens magtsprog, lånte de af historiens glans

Kunsten i det gamle Hellas gjennomgikk en lang og til dels ukjent utvikling over flere århundrer før den kulminerte omkring 400 fvt. Den opptok i seg og omformet impulser fra blant annet Egypt og Orienten. Høydepunktet ble nådd i Athens storhetstid under Perikles. Den klassiske greske kunsten har senere vært et forbilde for europeisk kunst.Man regner den egentlige greske kunsten fra cirka. Søgning på arkitektur i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Arkitekturåret 1920 er en oversikt over blant annet fullførte bygninger av arkitektonisk betydning, priser, fødte og avdøde personer med tilknytning til arkitektur i 1920 Bygninger. Cenotaph i London, designet av tysk arkitektur og forfatter (død 2008) 30. oktober - Herman Krag, norsk arkitekt (død 1982 Til tross for nesten identisk tekst, framstår det nemlig som kortfattet, velredigert og godt illustrert, hvilket sier mye om håndverkets betydning. Bendik Manum Manum har doktorgrad fra arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, i 2006, for les me

arkitektur - Store norske leksiko

Gresk arkitektur er den arkitekturen som stod på det greske fastlandet i arkaisk tid ca. 900-500 f.Kr. og i antikken ca. 500f.Kr-500 e.Kr. Selve perioden tidfestes til ca. 700 f.Kr. - 30 f. Kr. En forbinder betegnelsen mest med templer.De har tre vanlige søyleordener: Dorisk, Jonisk og Korintisk.Et prinsipp er kontrasten mellom det bærende, søyle og det bårne, bjelke Arkitektur Hva betyr Arkitektur? Arkitektur betyr; Publisert av Stein den 15. januar 2013 under Fremmedord. Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig byggverk, det ferdige byggverket og kunnskapen om bygging. I tidens løp har begrepet utvidet seg til også å omfatte all utforming av menneskers. Jeg tror arkitekturen fra antikken har hatt en enorm stor betydning for dagens arkitektur å at den kommer nok til og bli sett en del år fremover også. I tønsberg idag kan man finne utrolig mange mennesker som har fått inspirasjon fra typisk antikk arkitektur

Arkitektur (andre betydninger) - Wikipedi

Arkitektur har i oppgave å tilrettelegge for menneskers liv, Statens arkitekturpolitikk fremhever ikke sterkt nok de offentlige stedenes og infrastrukturens betydning for demokrati og likestilling. Hvis ikke alle kan være til stede på arbeidsplasser,. Det gresk-romerske kulturelle fundamentet har hatt en stor betydning på språk, politikk, utdannelsessystemer, filosofi, vitenskap, kunst og arkitektur fram til moderne tid: fra de bevarte fragmentene fra antikken har renessansekulturen fra 1300-tallet og framover i Vest-Europa sett tilbake på antikken, og nye kulturbevegelser på 1700-og 1800-tallet har på nytt latt seg inspirere og.

Arkitekturens betydning - Titanteaterskole

 1. Derfor har arkitektur betydning i vårt dagligliv. Den former oss på alle nivåer i et menneskes liv ved vår avhengighet av bygningen, stedet og samfunnet, der innholdet i hver av dem uttrykkes i husets fortellinger. Bygningen alene forteller om individet og dets gjentatte bruk av huset til å bo og arbeide i
 2. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 3. Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund. Teknologi - ingeniør og arkitekt Møt ingeniører og arkitekter som forteller om sin arbeidshverdag

Antikkens kultur har gitt oss teateret, OL, kunsten, litteratur og arkitektur. 1400-1500 tallet ble den antikke kunsten og litteraturen gjennomdaget, Barokken som var på 1600 tallet var også påvirket av antikken, og på 1700 tallet ble kunst og litteratur nærmest kopiert. Alt dette har hatt en stor påvirkning på det moderne samfunnets kultur Arkitekt kan velges på to måter: Ved direkte kontrahering eller gjennom konkurranse. Valg av metode avhenger av oppdragsgiverens mål og ambisjoner, prosjektets art, størrelse og kompleksitet, tidsfaktoren, og offentlige bestemmelser som kan begrense eller ha annen betydning for valget Stærke, som har vært borgermester fra 2007-2013 og fra 2018 til i dag, har brukt arkitektur som et sentralt redskap i utviklingen av kommunen, ifølge Arkitektforeningen. De mener hennes betydning for gjennomføringen av langsiktige planer og visjoner, gjennom skiftende byråd, har vært avgjørende arkitektur? Med antikken mener vi gresk og romersk kultur fra 500 f. Kr. til 500 e. Kr. Akropolis Grekerne utviklet forskjellige søyleformer: Dorisk søyle: Helt enkel Jonisk søyle: Snirkler på sidene av søylehodet (volutter) Korintisk søyle: Dekorert med akantusmotiver.

Miljøvenlig og flydende arkitektur | bobedre

Denne oppgaven er hentet fra læreplanmålet: sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Oppgaven er todelt, men jeg har valgt å besvare begge i en sammenhengende tekst Lær mer om dagslys Dato: 28.08.2013 Oppmerksomheten rundt dagslys har økt etter at Arkitektur N satt fokus på skoler og dagslys i Arkitektur N nr. 2 2013 Arkitektur, (lat. architectura), bygningskunst, i bred forstand alt byggeri samt byplaner, have- og landskabsanlæg, i snæver forstand de bygningsværker, der kendetegnes ved en særlig høj kunstnerisk og æstetisk kvalitet. Arkitektur kan defineres som en syntese af konstruktion, funktion og form, der har til formål at skabe fysiske og åndelige rammer for menneskelig udfoldelse

Arkitektur er byggekunst, bruks- og stedskunst. Ordet er avledet av det latinske ordet for arkitekt, architectus, som er lånt fra det greske ordet arkhitekton, sammensatt av arkhi-(hoved- eller sjef-) og tekton (håndverker, bygger). Grunnbetydningen er altså en byggmester.. Som oftest blir arkitektur plassert mellom teknikk og humaniora og knyttet til ulike byggeoppgaver Arkitekturen er like gammel som samfunnet. Det handler om å tilrettelegge omgivelsene: å gjøre verden egnet for beboelse. Noen har prøvd å skille mellom byggeri og arkitektur, og sett sistnevnte som mer høyverdig. Kunsthistorikeren Nicolaus Pevsners trakk skillet mellom sykkelskuret og katedralen: det første var en bygning, det andre var arkitektur

Arkitektur i antikken - Romareiser

Romerriget - arkitektur | Gyldendal - Den Store Danske

Som konferansen er den tverrfaglig anlagt - bidragsyterne er faglig forankret i antropologi, filosofi, historie, sykepleie og arkitektur. Redaktørenes utgangspunkt er at både de naturlige og de kulturskapte omgivelsene er av grunnleggende betydning for helse, livskvalitet og helbred og at denne type innsikt bør vies større oppmerksomhet Arkitektur Buddhismens arkitektur er viktig i religionen.Templene er for å ære Buddha, og det er der de mediterer og lytter til Buddhas lære. I templene bor det munker og nonner som mediterer, studerer, underviser og gjør vedlikeholdsarbeid BETYDNING OG BRUK. arkitektur i by(er) EKSEMPLER. moderne byarkitektur. få pris for god byarkitektur. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Osl I de siste årene har stadig flere tatt til orde for fargenes betydning som virkemiddel i arkitekturen. Men hva skjer i praksis? Mette L'orange er litt nedslått over manglende interesse og kunnskap, men ser absolutt lyspunkt og tegn på endring

Arkitekturen innen kristendommen har fått ulike uttrykk og retninger. For enkelte grupper kristne... Les mer. St. Vitus-katedralen. etter admin | mar 22, 2015 | Kristen arkitektur | 0 | Sankt Vitus-katedralen er en katedral i Praha, Tsjekkia, og setet til Prahas katolske erkebiskop... Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? - om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg Funnene i artikkelen viser nødvendigheten av at barnehageutbyggere og eiere, planleggere, arkitekter, fagledere/styrere og øvrige barnehageansatte involveres og forstår hverandre i dialog om byggets intensjoner, utforming og bruk Ornament (arkitektur) Hva betyr Ornament (arkitektur)? Ornament (arkitektur) betyr; Publisert av Stein den 27. mars 2013 under Fremmedord. Et ornament ( fra latin ornamentum, «utrustning», «prydelse», «smykke») er et visuelt formelement som kan stå alene eller være en del av et sammensatt mønster.Det kan sees som en dekorasjon eller utsmykning, og forestiller ofte en plante, et dyr. Arkitektur. Hvilke bygninger forbinder du med London, Hvilken betydning kan det ha for et sted å ha kjente byggverk? Hva slags hus bygger de i Japan, Hellas, India og Sverige? Hvorfor blir det ikke bygd like hus overalt? Hvilken bygning på hjemstedet ditt synes du er den fineste? Hvilken synes du er den styggeste

Drøft antikkens betydning for moderne politikk arkitektur og annen kunst Politikk og menneskerettigheter: Arven fra antikken . Politikk og menneskerettigheter tirsdag 3. januar 2012. og det er de Antikke trekkene i arkitekturen og i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid jeg skal diskutere i dette innlegget. er det ikke vanskelig å finne spor. Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er. Arkitektur omfatter i vid forstand alle våre menneskeskapte omgivelser. Det favner både bygninger og anlegg, uterom betingelsene er av avgjørende betydning for hvilke muligheter fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, organisasjoner og inn ­.

Arkitektur innenfor kristendommen I starten møttes de kristne hjemme hos hverandre. De hadde samlinger og dannet et fellesskap. Det var først på 300-tallet at de første kirkene ble bygget. Da ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Mange kirker fikk form som en basilika etter mønster fra romerske forsamlingshus arkitektur for aktivitet. Kan prosjektet ditt gjøre mer enn forventet? Omgivelser påvirker oss og har betydning for fysisk aktivitet og sosiale møter. Vi ønsker å designe væresteder med merverdi for miljø, helse og lykke. hvorfor turens betydning for mennesker og samfunn danner derfor utgangspunktet for de ambisjoner vi har for arkitektur i Bergen. Arkitekturens betydning De synligste delene av arkitekturen er form, estetikk, materialer og symbol. Dette knytter faget opp til hvor - dan et bygg eller byrom ser ut. Arkitektur handler imidlertid vel så mye om virkning

Arkitekt - Wikipedi

 1. Antall treff: 2 Full beskrivelse Great Buildings CollectionUtgiver: Artifice, Inc. Nettsted med opplysninger om arkitektur fra hele verden med mange bilder. Nettstedet har forskjellige innfallsvinkler til opplysningene som tidslinjer over bygninger og arkitekter, type bygninger, stilretninger, stedsangivelse, alfabetisk i [..
 2. Innenfor alle disse områdene kan man i dag finne elementer og se spor fra det greske og det romerske samfunnet i Antikken, og det er de Antikke trekkene i arkitekturen og i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid jeg skal diskutere i dette innlegget
 3. Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur
 4. Estetikkens betydning for arkitekter. Bård Sødal Grasbekk 4. januar 2018. Presentasjoner av fremragende arkitektur bød på inspirasjon i det faglige spennet mellom idealisme og pragmatikk, men det var paneldiskusjonene som kom nærmest en systematisk utforskning av estetikken
 5. Arkitektur og historie i Fredrikstad Arc! presenterer flere av byens murhus og trehus, vesentlig fra 17- og 1800-tallet. Bordeaux gjennom 300 år En omfattende presentasjon av vinhovedstadens arkitektur fra perioden 1600-1914
 6. Arkitektur > Nasjonal arkitekturstyring. I tillegg omfatter arkitekturstyring viktige e-helseinitiativ som kan få nasjonal konsekvens eller betydning. Et eksempel er arkitekturvalg som foretas innen Helseplattformen (helse-midt.no), som kan gi føringer for andre regioner
 7. Tidlig kristen arkitektur ble oppført i perioden som ligger mellom senantikken og den bysantinske og perioden overlapper dem dem. Det har også vært vanlig å inkludere perioden i den bysantinske. derfor finner en de samme monumentene både i verk om bysantinsk kunst og i monografier som bare handler om tidlig kristen kunst. Vanlig datering er ca.200 til ca 500

Basilikaformen fikk stor betydning for senere kirkebygging i vår vestlige europeiske tradisjon, i form av langkirker, som med en lineær, horisontal akse som pekte dynamisk framover i tid. I den østlige del av Europa, i de ortodokse kirkene, dominerte en sentralkirkeform med en vertikal akse som pekte oppover i en tidløs forening med den himmelske Kristus Partenon er den mest berømte bygningen på Atens akropolis. Tempelet ble viet til Atene og bygd mellom 447 og 433 f.Kr. Foto: Alamy Images / Werner Otto Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kuns

arkitekturhistorie - Store norske leksiko

 1. Betong og miljø - God arkitektur varer lenge Varig og robust betong sammen med god arkitektur har stor betydning for god ressursbruk og bevaring av samfunnsinteresser. 2. Betong og miljø - Utnyttelse av termiske egenskaper i betong for redusert energibruk Eksponerte betongoverflater kan kjøles ned om natten og absorbere varme om dagen
 2. gsstrategi for Bergen. Strategien oppmuntrer til å bruke arkitektur som verktøy for en god utvikling
 3. Arnstein Arneberg kom med sine mange offentlige og private byggverk, hvorav bl.a. Oslo rådhus ble utført sammen med Magnus Poulsson, til å prege mellomkrigsepoken i norsk arkitektur.. Arneberg innledet sin utdannelse til arkitekt med ansettelse som assistent hos arkitekt Alfred Chr. Dahl i Kristiania 1888-1900
 4. Lønnsstatistikken til Arkitektbedriftene i Norge er basert på opplysninger direkte fra bedriftene og skal være uttrykk for den enkelte ansattes avtalte lønn uten tillegg av noen art
 5. g av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter,.
 6. Problemstilling: Diskuter i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kust i moderne tid. Som sagt dro jeg og 2Sta + Petter til Tønsberg for å lete etter arkitektur inspirert fra antikken. Vi fant overraskende mye
 7. Bedrifter og institusjoner bør revurdere sin bruk av bærekraft som et redskap for grønnvasking og god PR, og som forbrukere bør vi alle bli mer kritiske til hva slags betydning som faktisk legges i dette ordet. Kun ved å vite hva vi faktisk mener når vi snakker om bærekraft, kan vi håpe på å oppnå de ambisjonene begrepet innebærer

funksjonalisme - arkitektur - Store norske leksiko

Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden. Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne. NORSK ARKITEKTUR: Det beskrives som et hovedverk i 1930-tallets arkitektur. Kunstnernes Hus er en symmetrisk kube: Støpt i betong, kledd i tegl og fylt av bildende kunst arkitektur.nå - norsk arkitekturpolitikk (pdf) (Kulturdepartementet) Byggeskikknøkkel (dibk.no) Energi og miljø i bygninger (dibk.no) Kontaktperson: Ellen Husaas, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ellen.husaas@kmd.dep.n Det er et bygg med en særegen arkitektur, og med stor betydning for regionen og lokalbefolkningen i Stjørdal. Konstruktør har vært Rambøll. Med et bruttoareal på ca 11,500 m2 inneholder Kimen en mengde kulturtilbud; bibliotek, kafé, fritidsklubb, kunstgalleri, øvingsrom for kunst, dans, musikk, og media, samt konsertlokaler, danselokaler, flere kinoer, og en kirke Tilbake til arkitektur.no Søk Min side Login. Søk. Klikk her for å lukke vindu. Klikk her for å lukke vindu LOGG INN. Logg inn på min side for å få tilgang til å se dine kurs, avholdte kurs samt nettkurs. og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges

I denne artikkelen skal vi snakke om arkitektur, og det absolutt første vi skal begynne med er å gi en klarere definisjon på hva arkitektur egentlig er for noe. Etter dette skal vi snakke om forskjellige stiler som vi kan finne i arkitekturen Arkitektur og utsmykking kan dermed være redskap i en terapeutisk prosess, og fremme en både human og effektiv behandling, samt gi bedre omsorg og støtte. Selv om det er sparsomt med randomiserte og kontrollerte studier, mener mange at bevismaterialet er stort nok til å konkludere at fysisk utforming og utsmykking har effekter både for behandlingsprosess og klinisk utfall ( 17 , 18 ) Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker. Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere dem i undersøkelse, behandling og valg av tjeneste Temaet helsefremmende planlegging og arkitektur aktualiseres i dag av en rekke forhold som påvirker vår fysiske, psykiske og sosiale helse: økende tetthet og rift om arealer, press på boligkvalitet, trangboddhet, knapphet på trygge og Inspirerende utearealer i byene, manglende fellesskapsløsninger, et økende antall eldre, ensomhet, integrering og andre sosiale utfordringer I en sak om rektormakt må vi også snakke med en rektor. Ole Gustavsen er inne i sin andre åremålsperiode som rektor ved AHO. Han kom fra Snøhetta i 2014 hvor han blant annet var daglig leder i tretten år. Å snakke om en rektors betydning for arkitektskolene er mest interessant ved de selvstendige skolene i Bergen og Oslo, mener Gustavsen

Om arkitekttittelen NA

 1. Viktige begreper. Akropolis Byen på fjellet; Bysants Det østromerske riket; Folkeforsamling politisk institusjon der alle borgere kunne møte og stemme ; Hellenismen sammensmeltning av gresk, egyptisk og mesopotamisk kultur; Heloter undertrykt bondebefolkning i Sparta; Ostrakisme avstemning i Athen som kunne føre til at en borger ble forvist fra byen i 10 år.
 2. arbeid med elevene som har betydning for å forhindre mobbing og uønsket atferd i skolen. Til slutt kommer et avsnitt om måleproblemer i forskningen og utfordringer ved å sammenligne studier på tvers. 1.1 Mobbing Hva mobbing er, hvordan det skal forstås og hvilke reaksjonsformer mobbing bør møtes med, har foran-dret seg over tid (Koo 2007)
 3. Arkitekturåret 1930 er en oversikt over blant annet fullførte bygninger av arkitektonisk betydning, priser, fødte og avdøde personer med tilknytning til arkitektur i 1930. 45 relasjoner
 4. I løsere betydning brukes ordet om personer, med helt annen utdanning og arbeidsområde. Det kan gjelde personer som utformer systemer innenfor bla. informasjonsteknikk innenfor det man kan kalle maskinarkitekturen på den ene siden eller programarkitekturen på den annen
Skønhed skal gøre fremtidens bygninger bæredygtige

Arkitektur i Italia - Store norske leksiko

Du kan f.eks. bruge ordet bygningskunst i stedet for arkitektur, hvilket gør dem synonymer med hinanden. Husk, at ordets betydning ofte afhænger af sammenhængen. Dette er også muligt med ordet arkitektur, hvorfor du skal være forsigtig og sørge for at de synonymer du finder passer ind i den sammenhæng hvor de bliver brugt - Vi har helt klart en biologisk og metabolisk klokke, og for Hvermannsen er det fornuftig å spise og drikke mesteparten av føden fra morgenen til ettermiddagen, men for noen er det helt avgjørende å spise på kvelden, sier Skjølsvik og legger til Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge I lyset af den seneste debat omkring sexisme og diversitet ønsker Arkitektforeningen derfor at skabe en platform for en konstruktiv debat om diversitet i arkitektstanden, så vi kan få kan talt sammen om, hvad diversitet betyder for vores medlemmers muligheder for at udfolde sig professionelt - og dermed for udviklingen af arkitekturen Hun mener at barnehagens arkitektur kan være en pedagogisk ressurs og har nylig gitt ut boken Barnehagen - hus og hage fra 1630 til 2010 om rommets betydning i barnehager gjennom historien. Det er en klar sammenheng mellom hvilken pedagogikk som kan praktiseres og de fysiske forholdene, både ute og inne, ifølge Wilhjelm

Arkitektur - Wikipedia, den frie encyklopæd

Om en ser dette i lys av felles (nasjonal) arkitektur, blir spørsmålet viktig. For eksempel er det en forskjell på å dele data og motta delte data, mens begge deler handler om informasjonsutveksling Arkitektur havde en særlig betydning for politikerne, som i lighed med de fleste totalitære ledere forsøgte at få indflydelse på alle aspekter af menneskers liv. Desuden var det tanken, at det ikke blot var storbyerne, men også de små landsbyer, som skulle udtrykke det tyske folks natur, og hvad det havde opnået Vi redegør her for resultatet af første fase af forskningsprojektet Helende arkitektur, som er et videnskabeligt litteraturstudie af de fysiske rammers betydning for patienters heling, herunder også arkitekturens betydning for stressreducering og velværeoptimering for patienter, pårørende og personale.Resultatet af dette arbejde er en præsentation af udvalgte videnskabelige. Arkitektur handler om vår identitet, om tilhørighet og trygghet. Derfor bryr vi oss om våre omgivelser og kjenner deres betydning når de forsvinner. REBUILDING PARADISE handler om det felles engasjementet rundt oppbyggingen etter en massiv bybrann Facade (af ital. facciata, opr. fra latin, facies = ansigt) betegner den ydre afslutning af en bygning. En facade (også benævnt eksteriør) er dermed det modsatte af en bygnings indre, dens interiør.Facade kan enten bruges i betydningen hovedfacade, altså en bygnings primære forside, eller til at beskrive alle bygningens lodrette sider mod flere verdenshjørner

Arkitektur | Pernilles billedkunst univers

Video: Arkitektur - Leksiko

den greske antikkens kunst og arkitektur - Store norske

Strategisk arkitektur: Beskriver virksomhetens overordnede arkitektur på en helhetlig og langsiktig måte. i styringsorganene kjenner til detaljene i hvordan aktuelle kapabiliteter er realisert dersom de får informasjon om betydning, sammenhenger og status ut fra kapabilitetskart BETYDNING OG BRUK. arkitektur engelsk byggestil fra 1400- og 1500-tallet. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Osl

2017: Året, hvor København ikke er hovedstad | bobedre

arkitektur — Den Danske Ordbo

For alternative betydninger, se Funktionalisme. (Se også artikler, som begynder med Funktionalisme)Funktionalisme (også funkis, af funktion, fra latin: functio, fungere, udføre, fyldbyrde) er den stilhistoriske betegnelse for en udvikling i arkitekturen, som opstod efter første verdenskrig og prægede mellemkrigstiden.Funktionalisme overlapper med modernismen og bruges til tider synonymt. Kraftens arkitektur Det var en gang at ordet «industri» var synonymt med «optimisme». Det var da Røldal-Suldal vannkraftanlegg ble bygd. •Det har betydning for offentligheten BETYDNING OG BRUK. arkitektur slott bygd i rokokkostil. SITATER «Tronfølgerens Palæ» er navnet på ett av de fire rokokkoslottene som til sammen utgjør Amalienborg- komplekset (VG 08.02.1963/11) dette lille, charmerende rokokkoslottet [Linderhof] var «Wagnerkongen»s [Ludvig II av Bayerns] kjæreste tilholdsste Fagområde: Arkitektur: Tiltaksklasse: 3: Vis betydning Skjul betydning: Prosjekterende, tiltaksklasse 3. Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter,. XLENT består av konsulenter med lang erfaring innen teknologiledelse, arkitektur, skytjenester og systemutvikling samt spesialister innen ehandel og digital strategi. Sammen med våre kunder, designer og utvikler vi nye og fremtidsrettede digitale løsninger med stor betydning for samfunnet

Arkitekturåret 1920 - Wikipedi

Nye hockeyarenaer bygges: - Det kommer til å løfte Eliteserien. Vålerenga har fått et nytt Jordal Amfi , Stjernen skal få ny arena, og nå er Frisk Askers nye hjemmebane på god vei til å. Ja, som overskriften forteller, trenger jeg hjelp med antikkens betydning for moderne politikk og kultur. Finner ikke så mye på nettet om dette, er det noen som kan hjelpe

Bispebjerg Bakke - Dansk Arkitektur Center - DACal-Aqsa | lex

BETYDNING OG BRUK. arkitektur bueform dannet av to buer som møtes i en spiss øverst; gotisk bue | til forskjell fra rundbue. SITAT. det er vesentlig tre trekk som er karakteristisk for [det gotiske] system: det er spissbuen, ribbehvelvet og strebesysteme Kirkebygget er et signalbygg som tradisjonelt er plassert godt synlig i et landskap eller i sentrum av en bebyggelse. Grunnmuren danner et solid fundament, og tårnet strekker seg mot himmelen. Klokkene ringer til samling i sorg og glede, til høytid og hverdag 23.08.2007: Gjesteskribent - Forholdet mellom ytre og indre rom; arkitektur og helse, gjelder - eller vil gjelde - oss alle HMS-begrepet. Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. HMS-begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).Arbeidsgiveren er pålagt å arbeide systematisk med HMS for å forebygge helseskade på arbeidstakere Arkitekturen er på denne måde både en vigtig kunstart og blandt de mest bundne, fordi den er uløseligt forbundet med menneskets daglige liv. Hvad skal vi bruge en arkitekturkanon til? Vi skal bruge en kanon til at fortælle om arkitektur og derved indirekte beskrive arkitekturens betydning for alle

 • Visit parliament uk.
 • Bearbeitungsstand alg2 antrag.
 • Parlamentsvalg storbritannia.
 • Kjøpe hytte på firma.
 • Hjemme alene aldersgrense.
 • Internet archive amiga games.
 • Tamkatt snl.
 • Deeyah khan white right.
 • W211 luftfederung hinten defekt.
 • Trondheim kunstmuseum utstillinger.
 • Stoke on trent history.
 • Avfukter jula.
 • Ulykkesforsikring enkeltmannsforetak.
 • Måkeservise.
 • Tim allen julenissen.
 • Ergomar landshut.
 • Inglourious basterds cinema.
 • Yen logo.
 • Aratta 80er.
 • Rote flecken am bauch schwangerschaft.
 • P&k reutlingen bilder.
 • Enkle eggeretter.
 • Sig sauer air guns.
 • 200 kalorier om dagen.
 • Navy cis staffel 14 tony.
 • Fattigdom i india wikipedia.
 • Gunnar virittsekk håvik youtube.
 • Patsy cline wikipedia.
 • Psykopatiska beteenden.
 • Stiermann zieht sich zurück.
 • Nordstrom new york.
 • Kiosk pietzing.
 • Betalingsanmerkning slettes.
 • Bafög ulm antrag.
 • Hängebrücke rappbodetalsperre preise.
 • Holzweiler caps.
 • Kokt honning baby.
 • 3 zimmer wohnung hannover linden mieten.
 • Verdens største skolopender.
 • Hotell malaga.
 • Trondheim camping olavs pub.