Home

Hordaland fylkeskommune ansatte

Ansatte - Hordaland fylkeskommune

Vestland Fylkeskommune. Søkefelt Søkeknapp. MENY. Lukk. Søk i siden Søkeknapp. Tenester. Ring 53001333. Skuleportalen. Bytt passord G-suite pålogging It's Learning Office 365 pålogging . IKT-Tenester og verktøy. Programvare Utskrift SkoleArena . Mest for. Kontaktoversikten med e-postadresser og telefonnummer for alle tilsette i Vestland fylkeskommune er ikkje teknisk klar enno. Derfor må du enn so lenge gå via våre gamle nettsider. Finn tilsette - Hordaland. Finn tilsette - Sogn og Fjordane. Besøksadresser. Bergen: Sandslihaugen 30 Leikanger: Askedalen 2 og 4 Førde: Storehagen 1b. Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder Alle dei fire hovudutvala i Vestland fylkeskommune har møte denne veka, 3. til 6. november. Alle møta blir digitale og sendt direkte på nett-TV. Merk at fylkesutvalet har ekstramøte om koronasituasjonen i dag, fredag 6. november kl. 11.00 Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner

Hordaland fylkeskommune | 3 058 følgere på LinkedIn. 1. januar 2020 gjekk Hordaland og Sogn og Fjordane saman og blei Vestland fylkeskommune. | Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping. Besøksadresser. Postadresse: Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Send sikker melding til Fylkesmannen. E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Fakturaadresse. Organisasjonsnummer: N-974 764 68

Ansatte - Fagskolen - hordaland

Anmeldelser fra ansatte ved Hordaland Fylkeskommune om kultur, lønn, fordeler, frynsegoder, arbeidsliv, administrasjon, arbeidssikkerhet, med mer Hordaland fylkeskommune - Det blir utfordrende. Tiden for å gi de store ordene innhold er her. Fredag stenger fylkesbygget dørene for sine 450 ansatte for godt Nå flytter fylkeskommunen: - En krevende operasjon. BILDESERIE. Fylkeskommunen flytter. Trapper opp kampen.

Trøndelag Fylkeskommune. Søk Meny. Jobbe hos oss? Kontakt oss Norsk. English. Åarjelsaemien. Sidesøk fungerer dessverre ikke uten javascript. Søk Send søk. Finn ansatt. Våre tjenester Politikk Om oss. Du er her: Startside Finn ansatt. Personutlisting fungerer dessverre ikke uten javascript. Finn ansatt. Send søk Send søk Om Nordland fylkeskommune; Ansatte; Ansatte. Søkeord. Kategori fylkeskommune Enheter Finn ansatt Nyhetsbrev Facebook LinkedIn Intranett MinSide. Nyttige lenker. Postliste. Varsling kritikkverdige forhold. Beredskap og krise. Personvern og Cookies. Avviksmelding. forbedringsforslag Vi utvikler et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle Kontakt oss. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger. firmapost@rogfk.no. eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte. Organisasjonsnummer: 971 045 69

I Hordaland fylkeskommune samarbeider vi foreløbig med to seksjoner. Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse er fylkeskommunen sitt senter for kunnskaps- og kompetanseutvikling. Seksjonen administrerer regionalt forskingsfond Vestlandet, fylkeskommunen sine internasjonale samarbeid, samarbeid med universitet, høgskular og partane i næringslivet om kompetanseutvikling i. Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er attraktiv og nyskapande. Samfunnsoppdraget vårt er Vi utviklar Hordaland og verdiane våre er kompetent, offensiv og i dialog Liste over Hordalands fylkesmenn omfatter stiftamtmenn i Bergen stiftamt (1660-1918), amtmenn i Bergenhus amt (1681-1766), amtmenn i Søndre Bergenhus amt (1766-1918), amtmenn i Bergen amt (1831-1918), fylkesmenn i Bergen fylke (1919-1972) og fylkesmenn i Hordaland fylke (1919-d.d.). Begrepene amt og amtmann ble erstattet med fylke og fylkesmann 1. januar 1919 Hordaland fylkeskommune - Faglærer klima-, energi- og miljøteknikk - Åsane vgs. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

hordaland.no - Hordaland fylkeskommune

Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folken Spesialrådgiver, Hordaland Fylkeskommune. Frank Halhjem fullførte sin Master i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap i 2007. Frank er nå spesialrådgiver hos Hordaland Fylkeskommune Ytterligere finansiell informasjon og gratis årsregnskap for Hordaland fylkeskommune kan du finne på Proff.no. Driftsinntekter-Lønnsomhet-Antall ansatte-Juridisk navn: HORDALAND FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020. Org.nr: 938626367. NACE-bransje

Hordaland fylkeskommune er snart historie

Fylkesmannen i Hordaland har hatt tilsyn med Haukeland universitetssjukehus etter at ein mann med hjartesjukdom døydde medan han venta på behandling i akuttmottaket. Det var mange alvorleg sjuke pasientar som kravde behandling på same tid og det var ikkje nok legar og sjukepleiarar til å ta seg av alle. Mannen blei liggjande utan tilsyn Rådgiver i Hordaland fylkeskommune. Lasse Kolbjørn Anke Hansen tok mastergraden i sammenliknende politikk i 2012 og jobber nå med analyse, ugreiiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune / Hordaland Fylkeskommune. Hordaland Fylkeskommune. Oppdater bedriftens informasjon. Legg til i favoritter. Del. Kontakt Hordaland Fylkeskommune. Agnes Mowinckels gate 5 5008 Bergen. Norge. Se telefonnummer Ring selskapet Mer enn 5000 Ansatte: Kompass ID? NO091200: Finn nye kundeemner Hordaland fylkeskommune var med for første gang våren 2012. Våren 2014 vil praksisoppholdet i Hordaland fylkeskommune være tilknyttet Klima- og naturressursseksjonen

Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Her finner du oss. Besøksadresser Strandvegen 13 9007 Tromsø. Henry Karlsens plass Ansatte Velg avdeling Alle Administrasjonsstaben Administrativ stab Barnehage- og utdanningsavdelingen Embetsledelsen Helseavdelingen Juridisk avdeling Klima- og miljøvernavdelingen Kommunikasjonsenheten Landbruksavdelingen Sosial- og barnevernavdelingen Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll Stab for samordning, beredskap og prosjekt Vergemålsavdelinge Skyss har ansvar for tilbodet i området Hordaland, medan Kringom har ansvaret i Sogn og Fjordane. Prisane, sonene, betalingsløysingane og rutetilbodet er uendra. Mobilitetseininga skal bidra til å forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet og tilby tenester for kombinert mobilitet i Vestland Vestland fylkeskommune Ikkje frå Vestland fylkeskommune? Logg på med itslearning ELLER. Eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på Pålogging elevar og lærarar (Azure) Logg på med itslearning. Informasjon Bruk av.

Rådgiver ved planseksjonen i Hordaland fylkeskommune Nå jobber han som rådgiver i planseksjonen til Hordaland fylkeskommune. Jeg kan ikke få rost nok studieopplegget der en har hatt miljøforvaltningsfag, bygeografi og klimaprosesser i samme studieløp Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking OK AMB har 3 ansatte: May-Lill Torsvik- daglig leder tlf 404 38 052 - mailadresse - mlt@okamb.no Nina de Lange - koordinator, 474 65 567 - mailadresse - nina@okamb.no. Nina-Therese Skorgen- koordinator, 400 23 108 - mailadresse - nina-therese@okamb.n / Hordaland Fylkeskommune Skyss. Hordaland Fylkeskommune Skyss. Oppdater bedriftens informasjon. Legg til i favoritter. Del. Kontakt Hordaland Fylkeskommune Skyss. Vestre Strømkaien 9 5008 Bergen. Norge. Se telefonnummer Ring selskapet Fra 50 til 99 Ansatte: Kompass ID? NO069320 HORDALAND FYLKESKOMMUNE . 2 . Disposisjon • Mitt oppdrag • Lederskapet i møte med de ansatte • En tilnærming til begrepet Styringsrett • Grenseoppgang: innenfor og utenfor styringsretten - Høyesterett: sykepleierdommen • Hvordan gjennomføre nødvendige endringer

Skatteinntektene er for Hordaland fylkeskommune anslått til 2 887 859 000 kroner i 2015, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være Hordaland fylkesting har 57 representanter fordelt på ni partier og er i perioden 2015-2019 styrt av en koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, med Sosialistisk Venstreparti som støtteparti. Opposisjonen består av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt Anslag frie inntekter for Hordaland fylkeskommune er i 2019 6 631 559 000 kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Hordaland fylkeskommune fra 2018 til 2019 på 2,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst for fylkeskommunene på 2,3 prosent Hordaland Fylkeskommune - bostøtte, helsestasjonen, hjemmesykepleie, friluft, brann, barnehager, helsestasjon for ungdom, eldresenter, hjemmetjenesten, barneskole.

Om oss - Vestland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune. 3 801 liker dette. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune - Undervisning i norsk, engelsk og spansk - Åsane vgs. Skolen driver også lærlingeopplæring, voksenopplæring i tillegg til å ha ansvar for fengselsundervisningen i Hordaland. Skolen har vel 160 ansatte. Skolen har ledige 2,5 stillinger innen fagområdene engelsk,. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være med å utvikle regionen. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling skal prege vårt utadrettede oppdrag. Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark

Skoleportalen - hordaland

Velkommen til Hordaland Fylkeskommune! Hordaland fylkeskommune tek seg av oppgåver som er for store til at alle kommunar kan klare dei åleine, eller saker som går på tvers av kommunane. Øvste styringsorgan i fylkeskommu.. Kontakt Vestland fylkeskommune. Fylkesrådmannen og direktørane. Utdanning og karriere. Elev. Søknad og inntak - vidaregåande skule. Tildeling av skuleplass etter skulestart i Bergen. Lærling. Vidaregåande utdanning for vaksne. Privatist. Førebuingsdelar. Fagskule. Rettleiingstenesta Bedrift underlagt VESTLAND FYLKESKOMMUNE EIGEDOM. Forretningsadresse Sandslihaugen 30 5254 SANDSLI Vestland OPPLÆRINGSKONTORET AMB HORDALAND -TILRETTELAGT FAGOPPLÆRING-Vestland: Barne- og ungdomsarbeiderfaget antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene Trøndelag Fylkeskommune - Forside. Om fylkeskommunen. Koronavirus. Se hvordan du påvirkes av tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å unngå smittespredning. Samferdsel. Dette er retningslinjer til hjelp for ansatte og fylkestingspolitikere. 05.11.2020 Arena Trøndelag 2020. 28.-29.

Fylkesmannen i Trøndelag Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER Telefon: 74 16 80 00 E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no Organisasjonsnummer: 974 764 35 Det er 23 ansatte i seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er fordelt mellom fylkeskommunens to hovedseter Skien og Tønsberg

Kontakt Vestland fylkeskommune

Skatteinntektene er for Hordaland fylkeskommune anslått til 2 775 543 000 kroner i 2014, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være Stilling Adjunkt m/tillegg - Faglig ansvarlig TIP/Maskinoffisersutdanningen. D. Dag Henry Jonasse Anslag frie inntekter for Hordaland fylkeskommune er i 2016 6 136 846 000 kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Hordaland fylkeskommune fra 2015 til 2016 på 2,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,5 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2015

Skatteinntektene er for Hordaland fylkeskommune anslått til 3 168 295 000 kroner i 2017, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2017 vil være Vestland fylkeskommune | 1 266 følgere på LinkedIn. Vi set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland. | Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar gjekk saman og blei Vestland fylkeskommune 1. januar 2020

Evaluering av bygningsvernskonsulentordningen, Hordaland

Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad. Arkeologer. Trude Aga Brun. Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg . Mer kontaktinformasjon. Postadresse. Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 Tønsberg . Logg på. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Hordaland fylkeskommune - Assisterande rektor - Amalie Skram vgs. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Ansattoversikt - Viken fylkeskommune

 1. Tannhelse (Hordaland fylkeskommune) Maler (Hordaland fylkeskommune) Visma InSchool. ePhorte. HR. Kvalitet og HMS. Økonomi. IT. Bybanen Utbygging. INV - GeoData. Digitalisering. KII -Kultur Idrett Inkludering. ORO - Innkjøp. Workshop - H5P. Informasjonssikkerhet for medarbeidere - sensitive opplysninger - VLFK
 2. Hordaland fylkeskommune setter karriereveiledning i fokus Kjell Helge Kleppestø, leder for nyetablerte Karriere Hordaland, har jobbet mye med å vise både folk flest, politikere og andre samarbeidspartnere hva karriereveiledning kan bidra med. Og han opplever i økende grad at budskapet når fram
 3. Hordaland fylkeskommune. 3 816 likar. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune
 4. istrere lønn og personalansvar. Det rettslige grunnlaget for behandlingen følger av personopplysningslovens artikkel 6 a) samtykke, b) oppfylle avtale og c) oppfylle rettslig forpliktelse samt ved behandling av sensitive personopplysninger artikkel 9 a) samtykke og b) oppfylle rettslig forpliktelse
 5. Ansatte. Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte. Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien. post@vtfk.no. Organisasjonsnummer: 821 227 062. Faktura til fylkeskommunen. Besøk oss. Fylkesbakken 10 3715 Skien. Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg. Våre virksomheter
 6. Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person]) Postboks 788 Stoa. 4809 Arendal. Organisasjonsnummer: 921 707 134. Fylkeshuset i Agder, Kristiansand. Besøks- og leveringsadresse: Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person) Tordenskjolds gate 65. 4614 Kristiansand

Ansatte i Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Line er fagkoordinator for arkeologisaker, og følger spesielt opp saker i kommunene Porsgrunn, Midt-Telemark, Horten, Fyresdal og Seljord HORDALAND FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 Momsnummer NO938626367 Selskapsform. Etablert Antall ansatte. Ingen regnskapsdata tilgjengelig. Kilde til ovenstående informasjon. Annonsestatistikk for Hordaland Fylkeskommune. Les mer om annonsestatistikk Liste over fylkesordførere i Hordaland. Hopp til navigering Hopp til søk. Denne siden viser en liste over fylkesordførere og fylkesvaraordførere i Hordaland fylke. Periode Fylkesordfører Parti Fylkesvaraordfører Parti 1976-1979 Ole Dramdal: Høyre: Rasmus. Foto: Hordaland fylkeskommune. Hordaland. For stortingsperioden 2017-2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland. Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1) Ansatte i stat, kommune og fylkeskommune. Figuren viser hvor mange som er ansatt i de ulike delene av forvaltningen, herunder kommunal- og fylkeskommunal virksomhet (omtrent 547 000 ansatte) og statsforvaltningen (omtrent 166 000 ansatte)

Ansatte | Danielsen Videregående SkoleVoksenopplæring - Åsane videregående skole

Startside - Vestland fylkeskommune

Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune Ansatte. Ansatte ved SMISO Hordaland utgjør et team med stor faglig bredde. Alle har kunnskap om seksuelle overgrep og utfordringer etter overgrep. Vi er ikke terapeuter, men faglige veiledere som kan gi råd og veiledning i en bearbeidingsprosess etter overgrep

Nye Voss Gymnas- Konkurranse – ØRJAN DJØNNEVarsel om sprengningsarbeid i Møllendal/Fløen - HordalandFlesland - Hordaland fylkeskommuneNoah Bendix-Balgley m/venner - Festspillene i BergenAnsatte - Danielsen Videregående Skole

Tannhelsesekretær at Hordaland Fylkeskommune Bergen-området, Norge 32 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Hadde 4 ansatte som rullerte på ettermiddag/kveld og annehver helg FYLKESBYGGET HORDALAND FYLKESKOMMUNE - RIVING OG NYBYGG. Fylkesbygget skal rives og erstattes med nybygg. Om prosjektet. Areal: 27.000 m2 BRA; Kostnadsramme: ca. 950 mill. kr. Vår rolle: Prosjektleder for pris- og designkonkurranse med samspill; Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Hordaland arbeider etter Ver Varsam-plakatens reglar for god presseskikk. Pressens faglige utvalg Redaktørplakaten Personvern og informasjonskapslar

 • Monster energy dricka.
 • Kjærlighetstest for barn.
 • Iskremmaskin pris.
 • Hva står afs for.
 • Male skiferfliser.
 • Sehenswürdigkeiten innsbruck und umgebung.
 • Nike hypervenom phantom 2.
 • Bike style shop.
 • Breuninger filiale hamburg.
 • Clint eastwood harry.
 • What is your name what's your name now tell me please song.
 • Billig kantstein.
 • Baklofenpumpe alarm.
 • Knutsen og ludvigsen film stemmer.
 • Polaroidkamera film.
 • Varebil camper.
 • Flytsparkel pumpebil.
 • Jeversches wochenblatt anzeigen aufgeben.
 • Murstein vegg kjøkken.
 • Ü40 party oldenburg 2017.
 • Inselmusiksommer lübben 2018.
 • Schwestern bilder lustig.
 • Laptop prisjakt.
 • Fokus trafikkskole stavanger.
 • Karolina maria.
 • Pizzeria da antonio trier speisekarte.
 • Marginal innovasjon.
 • Michael ealy elijah brown.
 • White iverson you.
 • Kjemisk rensing vann.
 • Silkeveien kart.
 • Ferienwohnungen schlepzig.
 • Hummer bensinforbruk.
 • Allegro maszyny rolnicze kombajny.
 • Csv to excel converter online.
 • Chanel chance eau vive.
 • Soziale brennpunkte deutschland.
 • Lastebil modeller.
 • Fiolin historie.
 • Oboe steckbrief.
 • Cms magento.