Home

Endringer i jordskorpen

jordskorpen - Store norske leksiko

 1. Jordskorpen er det ytterste og kaldeste laget av Jorden. Jordskorpen er 5-70 kilometer tykk. Den er forskjellig for kontinentene og dyphavsområdene både i alder, dannelse, sammensetning og tykkelse.
 2. Ideen om at jordas overflate er i stadig bevegelse, har bokstavelig talt ført til en grunnleggende endring i måten vi ser verden på. Platetektonikken har vært like viktig for geologien som oppdagelsen av atomets oppbygning for fysikken og evolusjonsteorien for biologien
 3. Jordskorpen kan endres på grunn av en rekke krefter. Eksterne krefter som fører til endringer i jordskorpen kan omfatte meteorittpåvirkning og menneskelig aktivitet. Teorien som forklarer endringer i jordskorpen av indre krefter kalles platetektonikk. Denne teorien antyder at.
 4. Over ekstremt lange tidsrom lager bevegelser i jordskorpen nye klimaforhold på jorden, mens aske fra vulkaner kan dimme solen over noen år. Spesielt fire faktorer har vært viktig for å styre klimaet over de lange tidslinjene, skriver Michael L. Bender i boka Paleoclimate fra 2013: Drivhusgasser.
 5. En forkastning er en struktur som dannes i jordskorpen ved at en del av jordskorpen beveger seg i forhold til en annen langs en bruddsone eller forkastningssone. Bevegelsen inntreffer etter en periode med spenningsoppbygning og kan generere jordskjelv når spenningene utløses og forkastningen beveger seg.

Bakgrunn: Den dynamiske jordskorp

Lov 21. juni 2017 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. Loven innebærer en rekke endringer i lovgivningen, bl.a. heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om. For rundt 200.000 år siden førte endringer i jordskorpen til at innsjøen ble endret, og det ble dannet store våtmarksområder. Dette området var ikke bare hjem for de første moderne menneskene, men også for en stor fauna med dyr som løver og sjiraffer

Teori som forklarer endringene i jordskorpen av interne

 1. dre vektbe - lastning. Norge hever seg med noen mm per år (Klimanytt nr 73)
 2. den geomorfologi er vitenskapen som studerer endringene som forekommer i jordskorpen og havbunnen. Den søker å forstå, registrere og analysere prosesser som genererer endringer i jordens overflate fra opprinnelsen til i dag, med tanke på lettelse som hovedfaktor
 3. Endringer i jordlovens regler om virkeområde trådte i kraft 1.1.2018. Endringen gjelder jordloven § 2 om unntak fra forbudet mot omdisponering etter § 9 og krav til samtykke for deling etter § 12. Unntakene er nå utvidet slik at de omfatter tiltak med.
 4. Biosfæren omfatter alle levende organismer og alle leveområdene (habitatene) som omgir dem. Hydrosfære (gr. hydor - vann) kalles alt vann (ferskvann og saltvann) med oppløste stoffer som finnes utenfor den faste jordskorpen. Hydrosfæren består av fasene gass (), væske (flytende vann) og fastfase (is).Hydrosfæren omfatter hav, ferskvann i elver, sjøer og dammer, og grunnvann
 5. Endringer i tyngdefelter, havstrømmer og bevegelser i jordskorpen gir ujevn fordeling. I Bengalbukta og andre sårbare kystområder i Asia er utslaget opptil 6 millimeter i året, skriver Aftenposten
 6. For rundt 200.000 år siden førte endringer i jordskorpen til at innsjøen ble endret, og det ble dannet store våtmarksområder. Dette området var ikke bare hjem for de første moderne menneskene, men også for en stor fauna med dyr som løver og sjiraffer. Migrerte

Utskilling av jordskorpen og mantelen er en grense kalles Mohorovicic brudd, definert som en endring i rock plastisitet og seismisk hastighet. Mye av det vi vet om den indre strukturen av jorden har lært ved å måle hastigheter av seismiske bølger reise gjennom det Endringer i klimaet skyldes alltid flere faktorer. Klimapådrag. Klimaendringer vil alltid være et resultat av flere endringer i jordoverflaten, luft- og havstrømmene som skaper vårt klima. der vulkansk aktivitet fører til utslipp av karbondioksid fra jordskorpen og mantelen,.

Slik har jordens klima endret seg gjennom tiden

Dette fører til at varm, flytende magma fra dypet veller opp, som igjen løfter landskapet og svekker jordskorpen. Utvidelsen skjer ved forkastninger hvor jordskorpen er svak. Geurts demonstrerer også at forkastningsaktiviteten i området er dynamisk med store endringer i aktivitet mellom ulike forkastninger gjennom titusen til hundretusen år I slike kollisjonssoner presses jordskorpen opp til høye fjellkjeder (orogenese, som betyr fjellbygning), akkompagnert av relativt store jordskjelv. Disse jordskjelvene kan ha dyp ned til 70-80 km, mens de fleste er grunnere enn ca. 30 km. Himalayafjellene er et resultat av den pågående kollisjonen mellom India og Asia I Roland Emmerichs katastrofefilm '2012 blir verdens hellige ikoner knust som følge av at en gigantisk flodbølge skyller over og ødelegger jorden, som først har gjennomgått en rekke enorme jordskjelv og endringer i jordskorpen. Regissøren forteller at hans hensikt med raseringen av helligdommer e Brå endring og forflytning sørover. Slike søylestrømmer (mantle plumes) blir i liten grad påvirket av endringer i de tektoniske platene i jordskorpen. Derfor finner man lange, lineære kjeder med vulkanske fjell som blir eldre og eldre jo lengre man fjerner seg fra dagens aktive vulkan Fast som fjell, sier vi. Enig og tro til Dovre faller, svor fedrene på Eidsvoll. Og Vinje sang at dei gamle fjell i syningom er alltid eins å sjå. Men skinnet bedrar. Jordens ansikt forandrer seg

Jordskorpen beveger seg. For jordkloden er stadig i endring og i bevegelse. Jordoverflaten blir deformert og forflyttet kontinuerlig. De fleste kjenner tidevannet; vannet stiger og synker to ganger hver dag på grunn av månens og solens tiltrekning. Det færre vet, er at de samme kreftene deformerer jordskorpen også Satellitt målte at jordskorpen forble jevn - Vanligvis ville vi sett jordskorpen bule opp like før utbruddet idet kamrene med magma under ble fylt opp, sier Amelung. Han og Farquharson brukte målinger fra radarsatellitten Sentinel-1 i Copernicus-programmet til å undersøke hevingen rundt vulkanen Derfor er vi sikre på at Moho markerer en reell endring i rocke kjemi. Moho er ikke en perfekt grense fordi noen grunnfjell og mantelen steiner kan være forkledd som den andre. Men alle som snakker om jordskorpen, enten i seismologiske eller Petro vilkår, heldigvis, betyr det samme Endringer og virksomhet måles av blant annet en rekke seismiske målingsstasjoner over hele parken, (YVO) som driver nitidig kartlegging av aktivitetene under jordskorpen Jordskorpa er den ytre delen av jorda og ligg over den underliggande mantelen.Grensa mellom dei to vert kalla Moho eller Mohorovičićs diskontinuitet.Under havområda er jordskorpa berre i snitt 8 til 10 km tjukk og består av bergartar av basaltisk samansetning. Under kontinenta er skorpa i snitt 35 km tjukk og har ei granittisk samansetning.. Kjelder.

forkastning - Store norske leksiko

De mest dramatiske geologiske fenomener som jordskjelv og vulkanisme skyldes platetektonikk. Jordplater beveger seg i forhold til hverandre, enkelte steder støter de sammen og andre steder driver de fra hverandre. Dette gir opphav til mange små og store jordskjelv. Platenes bevegelser er drevet av langsomme varme konveksjonsstrømmer i mantelen som omslutter jordens kjerne Tektonisme er de interne transformasjonene som jordskorpen gjennomgår gjennom tilpasningen av lagene som danner den. Disse transformasjonene forekommer veldig sakte over tid. Livet på jorden begynte for millioner av år siden, og siden da har planeten holdt seg i evolusjonen, til den når den formen den har i dag. D

Magma dypt i jordskorpen eller øvre mantelen varmen som genereres av varmt, klebrig, som inneholder flyktige silikat smelte. Er dannelsen av en rekke vulkanske bergarter og magmatiske innskudd foreldre. Magma oppstår, migrasjon, akkumulering og kondensat diagenetiske endringer hele prosessen, som kalles magma Siden jordskorpen endrer seg sakte, vil disse målingene være gyldige i lang tid. Siden disse målingene er en viktig del av beregningen, kan den kun beregne verdier for fastlands-Norge. For å håndtere endringen i magnetfeltet grunnet bevegelsen til den magnetiske polen, beregnes en korreksjon basert på tidsserier av magnetfeltet ved et antall geomagnetiske observatorier i Norge og. Det er ingen vesentlige endringer i overflaten, men som følge av dem er det endringer i kystlinjene og i utseendet på kontinentene. San Andreas-feilen er en sprekk i jordskorpen som krysser 1.050 km. fra det kontinentale USA. Den går fra nordkysten av San Francisco til Gulf of California

Endringer i jordskorpen utenfor norskekysten førte til sprekker og dannelsen av bassenger med dårlig vannsirkulasjon og lite oksygen. På bunnen av disse samlet det seg slam med organisk materiale som ikke råtnet. Under høyt trykk, høy temperatur og over lang tid, omdannet det organiske materialet seg til olje og gass. (s.74 Tiltmeter er et instrument som er konstruert for å måle svært små endringer i horisontalplanet, enten på bakken eller i byggverk. Tiltmetere er i utstrakt bruk for å måle vulkaner, vannmassenes påvirkning på demninger, små bevegelser i potensielle skredområder, og byggverks påvirkning av forskjellig belastning og fundament-setting.. Noen endringer bruker hundrevis av år på å skje, mens andre kan skje på få sekunder. Fjell, sletter og vulkanutbrudd er transformasjoner som kan forklares i dette sammendraget av tektoniske plater og platetektonikkteorien for barn. Den er plassert mellom jordskorpen og den ytre kjernen. Den er delt inn i to:. Jordskorpen skiller seg fra mantelen ved at den består av litt andre grunnstoffer. Jorden har to typer jordskorper som har ulike kjemiske sammensetninger og egenskaper: Jorden er hele tiden i endring. En steinplanet kan høres ut som et sted hvor det ikke foregår mye endringer Global oppvarming gir flere vulkanutbrudd . Tynnere og lettere isbreer gjør at jordskorpen rører på seg. Endringen i vulkansk aktivitet er allerede merkbar

• Endringer i jordskorpen la grunnlaget for olje- og gassfelt... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg inn. Olje og gass kap. 4 Eureka [4] Brukernes anmeldelser. 08.01.2012. Skrevet av Elev i 10. klasse. Dette var veldig nyttig for en som skal ha en prøve om olje og gass Hvis en endring i overflatehøyde representerer en isostatisk kompensert endring i skorpetykkelse, er endringshastigheten for potensiell energi per overflateenhet proporsjonal med økningen av gjennomsnittlig overflatehøyde. De høyeste arbeidshastighetene mot tyngdekraften er nødvendige når tykkelsen på jordskorpen (ikke litosfæren) endres

Jordens indre krefter - Geo36

Overflaten på jordskorpen er kontinuerlig utsatt for atmosfærens skiftende vær. Miljøet blir forskjellig fra det da de fleste bergarter og mineraler ble dannet. Disse materialene som de tilpasser seg det forandrede miljøet gjennomgår endringer. Således er jordskorpen av jord eller fjell som er solid og motstandsdyktig på dybden,. Skille jordskorpen og mantelen er en grense kalt Mohorovicic diskontinuitet, definert som en endring i stein plastisitet og seismisk hastighet. Mye av det vi vet om den indre strukturen av Jorden har blitt lært ved å måle hastighetene seismiske bølger som reiser gjennom det

For rundt 200.000 år siden førte endringer i jordskorpen til at innsjøen ble endret, og det ble dannet store våtmarksområder. Dette området var ikke bare hjem for de første moderne menneskene, men også for en stor fauna med dyr som løver og sjiraffer. Migrert Vannet som strømmer gjennom fjellene dypt i jordskorpen for flere hundre millioner år siden er årsak til de lyse sonene i fjellveggen. (Foto: Ane K. Engvik) Vannet som forandret fjellene. Ane K. Engvik geolog, og noen ganger også en endring av den kjemiske sammensetningen Det finnes endringer som tar mange millioner år, også er det de som tar noen tusen år. U-dal/V-dal. Da det var store isbreer i Norge for flere tusen år siden, skrapte den av masse stein og lot igjen blant annet daler. Daler er en fordypning i jordskorpen som ble skapt av rennende vann eller breer

Video: Landheving i Norge Kartverke

De brukes til blant annet å oppdage endringer i jordskorpen og havnivået. - Allerede i dag er nettforbindelsen så sprengt at det meste av slike data lagres på disk og sendes videre med fly, sier Stranden. Nå skal det bygges en nye VLBI-stasjon, som skal formidle mellom 8 og 10 Gbit/s hele året Hva er det som gjør at platene i jordskorpen beveger seg? Jeg har dessuten hørt om noe som heter VAN-metoden, som er en elektrisk strøm som greske forskere hevder kan forutsi jordskjelv. basert på endringer i grunnvannsnivå og vannkjemi forut for skjelvene Ved hjelp av avansert satellitteknologi og mer følsomme instrumenter, kan selv små endringer i jordskorpen fanges opp. Den voldsomme varmen presser de glødende massene opp mot jordskorpen Bergarter som bygger opp kontinentene, er mye mer silisium-rike enn havbunnskorpen, og vulkaner på kontinentene som får smelter dannet fra jordskorpen blir silikarike (f.eks. andesitt, dacitt og rhyolitt). De seige, ekspolsive og farlige vulkanene er derfor nesten alltid på land og dermed i nærheten av menneskelig aktivitet

Klimaet gjennom jordhistorien - Wikipedi

Hva er platetektonikk og hvilke endringer som har de forårsaket av jordens overflate? Opprinnelsen til de platetektoniske teorien dateres til 1912, da Alfred Wegener postulerte at store bevegelser av jordskorpen - et fenomen han kalte kontinentaldrift - var i stor grad ansvarlig for å forme sin dagens geografi. I 1929, Arthur Holmes Disse ti tiltakene kan redde klimaet. Her er ti konkrete tiltak som ifølge klimaprofessor Helge Drange og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret vil sikre at vi stanser global oppvarming på.

Havnivåstigning Klimarealisten

Endring av intensiteten til det synlige lyset gjennom hele kuvetten inneholder dannet metallkompleks er. direkte proporsjonal med metallkonsentrasjon. Krom er utbredt i jordskorpen. Det kan eksistere i valenser på +2 til +6. Generelt synes mat å være den viktigste inntakskilden. Industri Dette medfører endringer i naturmangfold, vannkvalitet og algeoppblomstring. Konsekvenser ved utslipp av fosfor: Hvis tilførslene av næringssalter, deriblant fosfor blir for store, kan det føre til oppblomstring av alger, tilgroing, nedslamming av bunnen og redusert sikt i vannmassene

Skrevet av Stian Christopher Simonsen KJM3900 prosjektoppgave våren 2017 Hei bloggen! Radioaktivt avfall er en fellesbetegnelse på stoff som inneholder radioaktive isotoper. Dette fører til at disse stoffene kan sende ut skadelige doser radioaktive stråling, og gjennom den prosessen også avgi varme. Siden dette kan være skadelig for mennesket eller miljøet må vi derfor lagre dette. Hawaii er et flott eksempel på en langsom konstruktiv endring. Disse øyene har dannet over millioner av år på grunn av en hot spot vulkan. Denne type vulkan danner over et område i jordskorpen der jordskorpen er svært tynn og lava konsekvent gjør sin vei til overflaten. Hvert år øya som er i dag over hot spot (Hawaii) legger nytt land

Masseutryddelse skjer veldig raskt, og det eliminerer hundrevis, kanskje tusenvis av arter om gangen. De forårsakende faktorene for masseutryddelse inkluderer klimaendringer, massive og kontinuerlige vulkanutbrudd, endringer i kjemien til luft og vann, asteroider eller kometstreik, og skift i jordskorpen - Mineraler er følsomme for endringer i væskestrøm og temperatur, og det kan dannes nye mineraler. Når vi vet hvordan et bestemt mineral oppfører seg, kan vi også finne ut når bergarten er dannet. Her i denne skjærsonen på Senja har det skjedd en deformasjon av grunnfjellet dypt nede i jordskorpen, i et varmt og plastisk miljø Varmere klima smeltet isen, og etter at tyngden fra isen forsvant har den sammentrykte jordskorpen siden hevet seg med en hastighet på rundt 2,4 mm per år. Det interessante her er at hvis det er slik at landområdene i Bergens-regionen hever seg med rundt 2,4 mm per år og det samtidig observeres at det relative havnivået er konstant, så betyr det at havnivået øker med ca. 2,4 mm per år Gradvise endringer. I sedimentbassengene på norsk sokkel, hvor trykket og temperaturen er lavere enn henholdsvis 2 kilobar og 200˚C, snakker vi om litifisering (gresk: litho s= stein), forsteining eller diagenese gjennom sammenpressing, sementering og rekrystallisering

Selvsagt burde kunnskap om etterslep i kommunal infrastrukur være tilgjengelig, venteliste- endringer mht sykehjemplass, endringer i antall fattige, antall «nye landsmenn» i kommunen, sosialvesenets innsats. Rekrutteringen til, og endringer i de lokale rus-/dopmiljøene vil gi viktige signaler for framtida Lokeslottet ble oppdaget i 2008. - Jorden vår er delt opp i plater. Områdene der platene går ifra hverandre, er steder som kan knyttes opp mot jordskjelv og vulkanisme. Når dette skjer på havbunnen, trekkes sjøvann ned i jordskorpen, der det varmes opp Diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål. Oppgaver. Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 22, 2011. Beskriv hva du ser på bildet. Hvilken stemning finner du i bildet? Hvordan er proporsjonene i bildet

Geo365 | Jordens indre krefter

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trer

Vannledninger og avløpsrør installeres tradisjonelt på frostfritt dybde for å unngå at rørledninger fryser. Dype rørgrøfter som når langt under grunnvannsnivå, kan føre til at grunnvannsnivået synker, at gater, rørledninger og bygninger synker inn på områder med myk bakke, endringer i vegetasjonen og eventuelt også andre skadelige virkninger på naturen Havets endring forårsakes både av endringer i havets volum, men også av hvordan havmassene fordeler seg. Det er først med introduksjonen av satellitteknologi vi er i stand til å heve oss fra jordskorpen og virkelig måle landhevingen i en absolutt forstand

Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunnteks Andre forskere har hevdet at de globale tektoniske hendelsene i miocen har vært bestemmende for, ikke bare relieffet og landskapet på Jorda, men også for store endringer i paleogeografi, oseanografi og klima, og at det er dyptliggende årsaker - langt nede i jordskorpen og mantelen - til dette Fra venstre Trond H. Torsvik, Bernhard Steinberger og Clemens Reimann. Prisen for årets vitenskapelige publikasjon ble i år delt mellom Clemens Reimann for boka Statistical Data Analysis Explained. Applied Environmental Statistics with R. og Bernhard Steinberger og Trond H. Torsvik for Absolute plate motions and true polar wander in the absence of hotspot tracks

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene I en fersk, vitenskapelig artikkel i Science Advances beskriver Jamtveit og Austrheim sammen med doktogradsstudent Kristina Dunkel fra UiO og kolleger fra Frankrike og Nederland hvordan jordskjelv påvirker såkalte veggbergarter i den lavere jordskorpen.. Forskerne forteller også hvordan kunnskap om slike jordskjelvskapte endringer har gjort det mulig å kjenne igjen spor av jordskjelv i.

PPT - Olje og gass PowerPoint Presentation - ID:6364038Nordmenn uforberedt på havstigning

Ny forskning: Menneskehetens vugge var i Botswana Reset

Tiltmeter – Wikipedia

Jernmetall er det mest tallrike i jordskorpen og det fjerde rikeste av elementene. Jordens kjerne består hovedsakelig av jern og nikkel. Jern kan finnes i form av mineralene hematitt, magnetitt, limonitt, sideritt, pyritt og ilmenitt Jorda har alltid vært utsatt for en svak ioniserende stråling. Den er en del av naturen. Mesteparten av strålingen kommer fra bakken og skyldes radioaktive stoffer i jordskorpen. Noe kommer fra verdensrommet som kosmisk stråling. Denne strålingen - enten den kommer fra bakken eller verdensrommet - kaller vi bakgrunnsstrålingen Jordens lettelse - uregelmessighetene i jordskorpen med forskjellige konturer og størrelser. Det endres under påvirkning av både eksterne og interne krefter. Endringer skjer svært sakte og umerkelig, og først og fremst påvirker prosessene som påvirker jordens tarm og forårsaker bevegelse av tektoniske plater innflytelsen

PPT - Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte

Her skjer det en merkbar endring i tetthet og kjemiske egenskaper. Mantelen er bygget opp av jern og magnesium-silikater og kan nå opp i temperaturer på 1600 grader C. Den harde øvre del av mantelen strekker seg ned til en dybde på ca 700 km. Under denne fins det en mer. Gjennom kriser kommer endringer. Kunnskap og teknologi fra olje- og gassbransjen kan nå bli nyttig i en ny næring: mineralutvinning på havbunnen. Jordas historie viser hvor jordskjelvet rammer. Nå har norske forskere funnet en ny metode for å tidfeste når bevegelser i jordskorpen først oppsto Noen endringer i jorden finner sted i løpet av sekunder i stedet for millioner av år. Den viktigste rask konstruktive kraften er en vulkan. En vulkan som bryter ut voldsomt, kan sende lava og aske i løpet av sekunder. Når den lava avkjøler, blir den vanskeligere i ny berg. Sakte ødeleggende styrker . Destruktive krefter bryter ned land Geologi omfatter alt fra studiet av bergarter og mineraler til jordens historie og virkningene av naturkatastrofer på samfunnet. For å forstå det og hva geologene studere, la oss se på de grunnleggende elementene som utgjør vitenskapen om geologi Post-glacial rebound (også kalt isostatisk rebound eller crustal rebound) er økningen av landmasser etter at løftet av den enorme vekten av isflak i løpet av den siste istiden, som hadde forårsaket isostatisk depresjon.Post-islig rebound og isostatisk depresjon er faser av isisisk is ( statisk isostatisk justering, glacioisostasy), deformasjonen av jordskorpen som svar på endringer i. Endringer i samfunnet og bedre levekår. l Sør Vaksinasjonsprogrammer . 3. Hvordan påvirker aids befolkningsveksten i Afrika? l Dødsraten har økt. l Levealderen har sunket. l Lavere befolkningsvekst . 4. Hvorfor førte ikke kampanjer med familieplanlegging og prevensjonsveiledning til lavere fruktbarhet i Sør

 • The fifth new york.
 • Wetter miami florida.
 • Halvsju.
 • Mvz klinikum bad hersfeld.
 • Isolert ganespalte operasjon.
 • Höns ras.
 • Fylkesordfører finnmark.
 • Jbl charge 3 camo.
 • Björn höcke frau.
 • Nordre aker bydelsoverlege.
 • Når svigermor ødelegger forholdet.
 • Ida rasch kjæreste.
 • Blondin skämt glasbord.
 • Kart finnmark.
 • Hva er en merd.
 • Markus aujalay pilot.
 • Piassavakost.
 • Platesaks.
 • Möbel boss online.
 • Mont saint michel.
 • Uefi bootable iso of windows 10.
 • Casting for barn oslo.
 • Transfer from old android phone to new.
 • Mothers day 2018 usa.
 • Import csv to excel 2016.
 • Naturfreundehaus gerresheim.
 • Barnesoldater redd barna.
 • Stellenangebote ingolstadt arbeitsamt.
 • Facebook fotos herunterladen benachrichtigung.
 • Marshall högtalare.
 • Engelske jentenavn på s.
 • Voss museum.
 • Erkjennelsesteori snl.
 • Ipad pro 12,9.
 • Tina turner 2018.
 • Kjærlighetstest for barn.
 • Tater tots wiki.
 • Top restaurants in berlin.
 • Office 365 hioa.
 • ¿cómo se conjuga el verbo satisfacer en presente pasado y futuro?.
 • Gary lipovetsky.