Home

Ndla sammensatt tekst

Norsk - Hvorfor er tekster sammensatte? - NDLA

Kommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDLA

Analyse av en sammensatt tekst Author: 25106401 Created Date: 10/16/2015 10:34:10 AM. Søk etter en sangtekst du liker godt, og legg den i et lysbilde. Hvis du har musikken, kan du laste den inn på datamaskinen og legge den til lysbildet som lydfil eller videofil (bruk Sett inn-menyen i PowerPoint, velg «Video og lyder»). Lag også et lysbilde med tekst som karakteriserer musikken og teksten du bruker Hva er en sammensatt tekst? Enkelt forklart er en sammensatt tekst en tekst som bruker minst to teksttyper. Et annet begrep for sammensatt tekst er multimodal tekst. Og i stedet for å si at teksten er satt sammen av ulike teksttyper, sier vi at den er satt sammen av ulike modaliteter. Sammensatte tekster kan ha mange ulike uttrykk Oppgave 1 Tekster (vedlegg 1 og 2): Kampanjeannonser fra Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet, 2004 Gjør greie for budskap og bruken av virkemidler i disse annonsene. Vurder om slike holdningskampanjer har noen virkning. Løsningsforslag: Reklamens makt er stor, heter Fortsett lesing Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et undervisningsopplegg 23. januar 2017 | Print ut. I norskfaget på videregående skole skal elevene lage, lese, analysere og tolke stadig mer komplekse sammensatte tekster

Norsk - NDLA

 1. Instruksjoner - sammensatt tekst for yrkesfag Delt av: martinri@ostfoldfk.no - Publisert: 30.03.2016 12:36 - Oppdatert: 01.06.2016 10:19. Beskrivelse: I dette undervisningsopplegget vil elevene produsere sammensatte tekster i form av instruksjoner til bruk innenfor programfaget deres..
 2. En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter
 3. Sammensatt tekst - reklame Fra læreplanen: mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på bokmål og nynorsk.
 4. Læringsaktiviteter. 1. Introduser de tre temaene (kosmetisk operasjon, hårfjerning, menn og velvære) for elevene.Gå igjennom hva begrepet sammensatt tekst innebærer for elevene.. 2. Be elevene finne tekster om disse temaene i læreboka/ -bøkene i programfag og velge ett av disse tre temaene som de skal jobbe med
 5. NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no) Fritt tilgjengelige digitale læringsressurser på både bokmål og nynorsk I denne PowerPoint-presentasjonen finner du lysbilder, lenker til NDLA-ressurser og forslag til arbeidsopplegg omkring temaene sammensatte tekster og retorikk. Ta det du har bruk.
 6. Instruksjoner - sammensatt tekst for yrkesfag Shared by: martinri@ostfoldfk.no - Published: 30.03.2016 12:36 - Updated: 01.06.2016 10:19. Description: I dette undervisningsopplegget vil elevene produsere sammensatte tekster i form av instruksjoner til bruk innenfor programfaget deres..
 7. Læringsaktivitetar. 1. Introduser de tre temaene (kosmetisk operasjon, hårfjerning, menn og velvære) for elevene.Gå igjennom hva begrepet sammensatt tekst innebærer for elevene.. 2. Be elevene finne tekster om disse temaene i læreboka/ -bøkene i programfag og velge ett av disse tre temaene som de skal jobbe med

Instruksjoner - sammensatt tekst for yrkesfag Delt av: martinri@ostfoldfk.no - Publisert: 30.03.2016 12:36 - Oppdatert: 01.06.2016 10:19. Beskriving: I dette undervisningsopplegget vil elevene produsere sammensatte tekster i form av instruksjoner til bruk innenfor programfaget deres.. Når elever på yrkesfag skal dokumentere arbeidsprosesser, kan det være hensiktsmessig å la elevene lage sammensatte tekster der de får uttrykke seg både visuelt og verbalt. I denne ressursen skal vi se nærmere på hvordan elever kan dokumentere arbeidsprosesser i en blogg

sammensatt tekst (reklame). • kunne forklare hvordan skrift og bilde kan virke sammen. • kunne bruke relevant fagspråk knytta til sammensatt tekst i samtale om teksten og i egen skriving. 9 Førlesingsstrategier - enkelt refleksjonsnotat Arbeid først alene: Hva leser. Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser

Arbeid med reklame og reklamefilm. Bruke ulike læringsmetoder som både skaper variasjon i undervisningen, men også større læringsutbytte Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o Bloggen er en sjanger som i begynnelsen bare inneholdt tekst og lenker. Sjangeren kan beskrives som en slags dagbok på nett, men inneholder også rester av sjangere som brev, skolestil og fotoalbum. I de siste årene har bloggene blitt mer sammensatte, og i dag inneholder de ofte video og interaktive objekter, som brukerne lager og deler ved hjelp av andre nettjenester Her kan du se et eksempel på hvordan en analyse av sammensatt tekst fra eksamen på videregående skole kan se ut. Eksempelet er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i opriften vår. Under hver (

Norsk - Analyser og lag egne sammensatte tekster - NDLA

Her kan du se hvordan du kan skrive en sammensatt tekst. Velg mellom flere ulike eksempler på sammensatte tekster og hvordan de brukes i kortsvarsoppgaver. Velg et eksempel du kan bruke som mal og sørg for at du har et godt oppsett. Eksemplene viser deg også typiske virkemidler, og hvordan du kan bruke dem i en sammensatt tekst Sammensatt tekst på eksamen. Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut Innledningsvis definerte jeg selfien som en sammensatt tekst fordi den består av flere forskjellige tekstelementer. Analysen har også vist at selfien er en komplisert tekst, ettersom den kjennetegnes av en sammenblanding av personlige, offentlige og kommersielle tekstpraksiser. Dette gjør selfien til en sammensatt tekst i dobbel forstand Innhold som lages for NDLA, skal kategoriseres i typer og undertyper i tråd med listen nedenfor. Læringssti. Gir eleven en guidet læringsvei sammensatt av ulike typer lærings- og testressurser, f.eks. gjennom læringssti og fagpresentasjon. Fagstoff. Gir eleven mulighet til å konsumere informasjon for å øke sin kunnskap

Retorisk analyse av sammensatt tekst. Denne besvarelsen fikk 5 på eksamen. Eleven viser norskfaglig kompetanse gjennom å ha god struktur i begge tekstene. Fagspråk blir brukt korrekt. I langsvaret peker eleven på relevante eksempler, peker på virkemidler og funksjon. I denne eksempelteksten har vi valgt å fokusere på språket Analyse av sammensatt tekst. I denne oppgaven skal elevene analysere de ulike elementene på OD sin temaside. Norsk . 30 - 60 min PC/ Ipad og evt. skrivesaker USK VGS Kompetansemål. Ungdomsskole. Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av. Sammensatte tekster i norsk er normalt kombinasjonen av et bilde og en tekst, eller en film og en tekst. Ettersom sammensatte tekster ofte opptrer i norskfaget, er det viktig å ha styr på hvordan du analyserer dem. Denne opriften inneholder en grundig beskrivelse av hvilke elementer det er viktig å vektlegge når du analyserer en sammensatt tekst og skriver en analyse

Kommunikasjon og kultur - Analyser sammensatte tekster - NDLA

Musikkvideo - en sammensatt tekst En sammensatt tekst inneholder flere ulike uttrykksmåter. Musikkvideoen for eksempel kombinerer gjerne bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet En sammensatt tekst er en tekst som består av flere elementer, for eksempel lyd, bilde, og ord. Et annet navn for sammensatt tekst er multimodal tekst.Det bør nevnes at en tekst kan bety mer enn bare det skrevne ord. Ordet multimodal består av latinske multi, mange, og modal, måte.Altså sier en multimodal/sammensatt tekst noe på mange måter Filmmediet kan deles inn i mange ulike sjangre. Noen av sjangrene krysser hverandre, og derfor kan det være vanskelig å skille dem fra hverandre I langsvaret blir både tekst og bilde i begge reklamene analysert. Til slutt ammenlignes og vurderes reklamene. God struktur, men mangelfull innledning. Gjennomgående klart og effektivt språk. Språk og. formelle ferdig. heter. har sammenbinding mellom setninger og avsnitt

Visuelle virkemidler har å gjøre med øyet. Det visuelle er det vi kan se. På bildet over står det jeg elsker deg på forskjellige språk. Meningen i setningene er de samme, men hva er de.. Preteritum på spansk Preteritum bruker vi for å uttrykke handlinger i fortid.Eks: Jeg var på ferie i Spania, der møtte jeg en spanjol, vi spiste en is, deretter gikk vi på kino, filmen var god. På spansk har man to preteritumstider:INDEFINIDO og IMPERFECTO. INDEFINID I NDLA ønsker vi å bidra til deling og gjenbruk. Vi bruker derfor åpne lisenser så langt det er mulig. Vi skal også ivareta alle rettigheter til åndsverk. Her gjelder åndsverkloven og god skikk. Riktig merking og lovlig deling Alt innhold på NDLA skal merkes tydelig, og det skal gjøres riktig. Da er det lettere [

Samtidig og utfordrende lyrikkopplegg av Halvor Thengs i google docs om Gategutt à la Rudolf Nilsen og Tommy Tee. Opplegget er en sammensatt tekst med klikkbare lenker med lyd og video og med tekst fra de to. Opplegget ble aktualisert i desember 2013 med Don Martins innlegg om bydel Gamle Oslo Ved å kombinere tekst og lyd har du en annen form for sammensatt tekst. Ved å legge til musikk til en tekst kan man få leseren til å oppleve en helt spesiell stemning. Dersom du for eksempel har skrevet et dikt om et trist tema, kan de som leser det eller hører på det oppleve den triste stemningen enda sterkere dersom du samtidig spiller av musikk som har en trist stemning Retorisk analyse og analyse av sammensatt tekst er sjangre som nesten alltid inngår i oppgavesettene til slutteksamen og terminprøver/ heldagsprøver i norsk på vgs. I oppgaven skal du analysere sakprosatekster. Disse kan være debattinnlegg, artikler eller reklameannonser. Noen tekster inneholder bare tekst som du skal analysere

Her er en serie med videoer om sammensatt tekst, altså hvordan tekst og bilde fungerer sammen. Denne første filmen handler om det å analysere bilder og visue.. Sammensatt tekst i form av et arbeidshefte, muntlig presentasjon. Norsk, Kokk- og servitørfag: Min språkhistorie og yrkesfaglige begreper. Presentasjonsskriving og muntlig framføring. Norsk, Restaurant- og matfag vg1: Digital fortelling om matlagingsprosessen Det andre eksempelet er en analyse av sammensatt tekst, hvor du skal analysere en reklameannonse og deretter vurdere hvordan teksten fungerer som reklame. Oppgaveformuleringene og tekstene i eksempelbesvarelsene er hentet fra eksamen i norsk. Eksemplene er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i denne opriften Jeg vil vise hvordan man planlegge, produsere og presentere tekst, stillbilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til elektroniske medier. 2. Vi skal se på eksempler på nettet på hvilke HTML-tagger som brukes og lage egne eksempler slik at vi ser at dokumenter må struktureres

NDLA kan merke innkjøpte rettighetene og på den måten legge til rette for bruk og deling. Dette gjelder alle typer åndsverk, f.eks. tekst, fotografier den åpneste lisensen vi kan, og standard er BY-SA: Navngivelse-DelPåSammeVilkår Ellers bruker vi lisensene sammensatt i disse kombinasjonene: BY-SA Navngivelse. En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. 1. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom 5 og 8 linjer. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre En sammensatt tekst er en tekst der tekst, bilde eller lyd blandes med en eller begge de andre. Aviser, er sammensatte tekster, fordi du kan lese og se bilder. Tv og internett er medier som bruker alle 3 hjelpemidlene; både tekst, bilde og lyd. Det er sjelden du ser en reklame uten musikk eller annen form for lyd

sammensatt tekst deling

Kommunikasjon og kultur - Virkemidler i sammensatte - NDLA

 1. uttet, kvar dag i 50 år. Denne setninga gjør at folk enkelt kan danne seg et bilde av hvor mye det er snakk om, og appellerer derfor til en stor del av befolkningen
 2. Sammensatte tekster er tekster sammensatt av flere uttrykksformer. Det kan være tekst, bilde, lyd eller film. Det trenger nødvendigvis ikke å være alle uttrykksformene på en gang. Det kan være lyd og film slik som i en musikkvideo, eller tekst og bilde slik som i en avis. Avissiden til venstre er en forside fra avisen BA
 3. gen av reklamen og valget av medium? Hva er formålet med reklamen (budskapet)? 2. Hoveddel Vurder layouten, teksten og hvilken effekt d
 4. sammensatt oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

sammensatt på engelsk. Vi har tre oversettelser av sammensatt i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. sammensatt. bundled. sammensatt adj. composite matematikk. sammensatt adj. compound allmenn. Legg til ny oversettelse Kommunikasjon, språk og tekst. Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid sammensatt på nynorsk. Vi har én oversettelse av sammensatt i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Skriv ein kreativ tekst med utgangspunkt i dei to dikta. Teksten skal vere på om lag 500 ord. «Når begynner en dag» frå Gjennom mørketida av Øyvind Berg, 2014. «Frysebokser» frå Svartere bunader av Cecilie Løveid, 2010. Kommentar

Video:

En sammensatt tekst er en kombinasjon av bilde, tekst, film og/eller lyd. Flere ulike typer tekst kombineres i ett dokument for å forsterke et budskap. Aviser, tekstbøker og internet er noen av de mest vanlige eksemplene på bruk av sammensatt tekst I dette opplegget skal elevene ta fagbrev som modellhuselektrikere. For å få fagbrev trenger elevene å lære mer om elektrisitet, bl.a. ved å notere og løse oppgaver i et eget lærlinghefte, lage ei felles bok om lamper og samarbeide i par om å installere elektrisk anlegg i et modellrom Lesing av sammensatt tekst - reklame Tekst: Shit happens Natur og ungdom Læreplanmål i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige kommunikasjon • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål Undervisningsopplegg i norsk 2. trinn - sammensatt tekst Kompetansemål i norsk, etter 2. trinn, muntlige tekster samtale om personer og handling i eventyr og fortellinge Her er andre video om sammensatt tekst - altså tekst og bilder som fungerer sammen. Denne videoen handler om hvordan sidene settes opp for å styre oppmerksom..

Kommunikasjon og kultur - Informasjonsverdi - NDLA

Fra tankekart til sammensatt tekst. Publisert: 18.01.2018 14:33 Sist endret: aldri Forfatter: Anette Kolltveit I forbindelse med bruk av IKT inn i dybdelæringa har vi lærerne på 2.trinn laget et opplegg som vi i 2C prøvde ut i dag Hva er et kortsvar, og hvordan kan du besvare en kortsvarsoppgave som ber deg om å ta utgangspunkt i en sammensatt tekst? Her får du tips. Norsk Vg1, Vg2, Vg.. Lesing av sammensatt tekst - reklame Tekst: Shit happens Natur og ungdom Læreplanmål i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige kommunikasjon •! lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

Sammensatte tekster Tem

 1. Førsteinntrykk: Ja, vi har fått i oppgave å lage en sammensatt tekst. Jeg har valgt å jobbe alene og å lage den i Movie Maker. Oppgaven fikk vi for en god stund siden og burde i og for seg være en grei oppgave, men influensa-ish sykdom kom på banen midt i høstferien og ødela all
 2. For å kunne skrive med bilde og tekst, er det nyttig med en mal med plass til tekst og bilde. Her en en mal til sammensatt tekst: mal-til-sammensatteks
 3. For å kunne skrive en sammensatt tekst har jeg laget denne malen. Her kan elevene kombinere bilde og tekst. Når det gjøres digitalt bruker jeg ikke denne malen. Mal til sammensatt tekst: mal-til-sammensatteks

3.2 Introduksjon: Hva er en sammensatt tekst?: DigiLU ..

Tekst er en fremstilling av et innhold. Økland/Aksnes holder frem tre hovedtyper tekster; skriftlig, muntlig og sammensatte tekster. Mens de to første teksttypene har eksistert mer eller mindre siden tidenes morgen, er sammensatte tekster (multimodale) av nyere opprinnelse. Selv om skrift og bilde lenge har blitt kombinert i papirsammenheng, åpner den nye elektroniske virkeligheten fo Estetiske virkemidler Estetikk: Læren om det skjønne Estetiske virkemidler handler om de virkemidlene som virker inn på sansene våre(hørsel, syn eller en følelse når du ser/leser noe) Språklige virkemidler: Måter å bruke språket på for å få effekt Visuelle virkemidler Sammensatt tekst i naturfag Prøver ut sammenssatt tekst i naturfag ved hjelp av photo story. Jeg har brukt programmet før, men fikk noen nyttige tips av å se Ingunn Kjøl Wiig sin presentasjon. Ser for meg at elevene kan se filmen og kanskje svar på spørsmålene i en blogg eller som en oppgave på its learning Dette gjelder alle typer åndsverk, f.eks. tekst, fotografier, video og musikk. Creative Commons-lisenser. På NDLA foretrekker vi alltid den åpneste lisensen vi kan, og standard er BY-SA: Ellers bruker vi lisensene sammensatt i disse kombinasjonene: BY-SA Navngivelse - Del på samme vilkår BY-ND Navngivelse - Ingen bearbeidels

Eksempeloppgave: sammensatte tekster - Riksmålsforbunde

Dette synes jeg, som en sammensatt tekst er viktig fordi at mange liker å ta del i ting, få sagt sine egne meninger å være med i diskusjonsgrupper. Lagt inn av Grønn-drue kl. 01:28. 1 kommentar: Arne Hanevik 21. april 2009 kl. 03:40. Flott! Du gjør en meget solid bloggejobb! Svar Slett. Svar Her er da en tegneserie. Det er en sammensatt tekst, siden den består av bilde, og skrift. Samtidig som det er en sammensatt tekst, er det også en tekst som prøver å formidle noe dynamisk. Det er ikke levende bilder, som i en videofilm, men den består av bilder som kommer i en rekkefølge for å ligne på bevegelse Du kan se på dem som byggeklosser, eller tråder, som du bruker for å sy sammen en tekst, bygge opp en tekst, sette sammen en tekst. Hvis du er ekstra smart, har du allerede nå skjønt at egentlig er enhver tekst sammensatt. Det finnes ikke tekster som ikke er sammensatte Sammensatt tekst er fint. Fem av seks tekster er ledsaget av tegninger. Dessverre har ikke tegneferdighetene mine utviklet seg like mye som skriveferdighetene siden den gang. 3. Subjektet er viktig i loggskriving. Samtlige seks tekster starter med «jeg». Så også dette blogginnlegget!

NDLA v /Bygge og bedre fag søker medarbeider til naturfagredaksjonen i 40 prosent stilling for perioden 01.02. −31.7.2020. Den som tilsettes vil få ansvar for revisjon og nyutvikling av innhold i naturfag Vg1 for SF og YF i samarbeid med øvrige redaksjonelle medarbeidere Hvordan er annonsen satt opp - bilde, overskrift, tekst, logo? -Bildet: Anonsen er ganske balansert satt opp; to klesplagg på hver side og logoen i midten. Bakgrunnen er hvit for å fremheve reklamen bedre. Hva ser du på bildet? - Jeg ser klær av typsik hip hopstil og en logo i militærfarger(Camo). Hvilken virking har bildet

Det er viktig at tekstanalyse ikke tar helt overhånd i norskfaget. Å lage en sammensatt tekst, kan f.eks. være å at man bruker Microsofts Moviemaker eller Apples iMovie til å sette sammen tekst, bilde lyd og eventuelt film NDLA har laget noe her, men en finner mer omfattende ressurser på Språkrådets nynorsksider En sammensatt tekst er en tekst hvor man setter sammen forskjellige elementer, sånn som musikk, skrift, film, bevegelse og bilde. Poenget med denne kombinasjonen er at man skal få fram budskapet bedre. Det kan for eksempel være alt fra film, sangtekster og nettsider til tegneserier, reklame og bildebøker Skal analysere / tolke denne sammensatte teksten: Klimaendringer 2007 Opera under vann. Fritt etter Munch Klimaendringer Fossile energikilder som olje, kull og gass er egentlig biologisk materiale som har blitt karbonisert gjennom millioner av år under høyt trykk. Når vi forbrenner disse slipper. Sammensatt tall. Hopp til navigering Hopp til søk. Et sammensatt tall er et naturlig tall som er større enn 1 og som ikke er et primtall. Alle sammensatte tall er et produkt av to eller flere primtall. De 88 første sammensatte.

Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et

Kommentert tekst - eksempel 3B. Denne besvarelsen fikk 5 på eksamen. «Barnebrud» er en sammensatt tekst, skrevet av bistandsorganisasjonen Plan Norge. Den handler om barneekteskap, og Plan Norge forteller hvordan de arbeider for å hindre tvangsekteskap Diktanalyse av to dikt. Et av Welhaven og et av Krag, og sammenligning av disse. Karakter 5/6. Men alt sammen tier, og altsammen truer Man ser ingenting i mørket, men man føler at det er noe der. NOE som fødes i ly under mørkets beskyttende vinger, som truer og skaper den angstfølelsen som Krag prøver å formidle reiseguiden som sammensatt tekst pel et nummer. M.A.K. Halliday og Ruqaiya Hasan (1976) har pekt på at sammenhengen (kohesjon) i en tekst blant annet oppstår ved at den inne-holder referanser til den samme konteksten eller det samme temaet. Tek-sten i Eywitness Guides blir koherent ved at de samme navnene finnes i skrift og kart Sammensatt blad er en type blad som har innskjæringer som rekker nesten helt inn til midtnerven eller grunnen, slik at de enkelte delene, småbladene, ser ut som selvstendige blad. Sammensatte blad deles i finnede blad, slik for eksempel rogn har, og koblede blad, slik for eksempel hestekastanje har. Se også blad.

Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold. Mange kompetansemål i norskfaget på Vg1/Vg2 åpner opp for tverrfaglighet. En tverrfaglig tilnærming til lesing og skriving kan gjøre tekstarbeidet mer konkret og relevant for elevene. I dette opplegget skal elevene lære å lage informative sammensatte tekster Ordet tekst kan derfor omhandle mye, som f.eks lydklipp, film og faktiske tekster. Lyd, skrift, bilder og film kaller vi ulike tekst typer, når vi kombinerer disse ulike tekst typene blir det til hva vi kaller en sammensatt tekst Sammensatt tekst og repetisjon av språkhistorie! I den forrige posten viser jeg til at Utdanningsdirektoratet kan komme til å gi oppgaver der sjanger ikke er angitt, man låser ikke eleven til et bestemt tekstbegrep, f.eks. kåseri Sammensatt tekst Fordelen med en sammensatt tekst, sammenlignet med en vanlig ord basert tekst, er at den sammensatte teksten blir mer levende og virkningsfull. Grunnen til dette er at bildene og filmen fungerer som et blikkfang og gir et bilde til det du leser, istedenfor å overlate alt til fantasien

Instruksjoner - sammensatt tekst for yrkesfag FY

 1. Skarnes videregående skole er en Dysleksivennlig skole. Her finner du informasjon om hvilke digitale læremidler som er tilgjengelige i de ulike fagene
 2. Sammensatt tekst: Estetiske virkemidler betyr læren om det skjønne, før ble virkemidelet brukt til å få fram det skjønne og det vakre men idag brukes begrepet i en mer utvidet form. De viktigste estetiske virkemidlene er bilder, grafikk, lyd, lys, farge og bevegelse
 3. Helt i slutten av februar, rett før koronakrisen inntraff, ble første episode av Tinas filmtips spilt inn. Episode 1 handler blant annet om de mest sette spillefilmene og dokumentarene på NDLA film i januar og februar 2020. Det blir også noen filmatiske smakebiter fra fagfornyelsen
 4. Flytt til sammensatt tekst. Det er vel ganske vanlig å slå opp ting i entall? Misund 24. mar 2010 kl. 22:08 (CET) Jeg er enig, og gjennomførte flyttingen. Du kan selv flytte artikler ved å bruke flytt-knappen øverst på siden. decltype 24. mar 2010 kl. 22:12 (CET) Takk, fant det nå
 5. Et plattformavhengig NDLA er i dag sammensatt av mange tjenester og applikasjoner hvor noen funksjoner er virksomhetskritiske. Dagens løsning har også en betydelig redundans, slik at samme funksjonalitet må vedlikeholdes flere steder. NDLA må framover utvikle tjenester som i større grad snakker sammen gjennom åpne grensesnitt (APIer)

Sammensatt tekst - Wikipedi

 1. Literacy. Analysere en sammensatt tekst. Se på koherensen mellom de ulike modalitetene. Diskutere kommersiell verdi
 2. En tekst er vanligvis en skrevet eller trykt samling ord som danner en mening, ofte er det ord i en fortelling.Tekst betegner da både innholdet og selve skriftet, altså det skrevne. Den delen av språkvitenskapen som har tekster som sitt studiefelt, kalles tekstlingvistikk.Tekstlingvistikken studerer både verbalspråklige tekster, som både kan være muntlige og skrevne, og tekster som er.
 3. Databehandler drifter og vedlikeholder datasystemet NDLA.no, som er en læringsarena og en samling læringsressurser for bruk av elever i videregående skole. NDLA.no skal utvikle seg til å bli et arbeidsverktøy for lærere ansatt i fylkeskommunene, eventuelt også veiledere til elever. Det vil kunne være behov for å logge seg på tjenesten for å utføre lærer
Norsk - Sammensatte tekster - NDLANorsk - Fortelleteknikk i bilder - NDLANaturfag - Tverrfaglig prosjektoppgave om genteknologi - NDLANorsk - Dramatisk diktning: Kan du fagbegrepene? - NDLANorsk - Lag en turistbrosjyre - NDLA
 • Benin kryssord.
 • David coverdale news.
 • Dhl wiki.
 • Team andro.
 • Clever fit premium salzburg.
 • Minnekortleser macbook pro.
 • Mond zum ausdrucken.
 • Ikea metod hochschrank 220.
 • Prisma dortmund parken.
 • Utgående mva bokføring.
 • Der patriot fotogalerie.
 • Dommersatser håndball 2017.
 • Amazon mit paysafecard aufladen.
 • Gravid hjertebank 1 trimester.
 • Oil price barrel chart.
 • Wo ist lena von radio salü.
 • Strikk trening øvelser.
 • Wie lange halten beziehungen statistik.
 • Utredning adhd voksen.
 • Hank williams lovesick blues lyrics.
 • Bonnier publications illustrert vitenskap.
 • Panorama konferansehotell as.
 • Bathlife erfaring.
 • Shopaholic film kostenlos anschauen.
 • Mondscheinkrankheit diagnose.
 • Hvordan påvirker mediene.
 • Grønnskjær i poteter.
 • Tennessee sehenswürdigkeiten.
 • Najwa bin laden.
 • Klorestativ hjørne.
 • Airbrush nailart shop.
 • Wochenhoroskop stier goastro.
 • Russia 2018.
 • Jamaica facts.
 • 3 zimmer wohnung hannover linden mieten.
 • Landskamp fotball i dag.
 • Université de la réunion inscription.
 • Ac motor vs dc motor.
 • Beate zschäpe familie.
 • Yamarin 56 br.
 • Fh münster stundenplan.