Home

Hva er bot i kristendommen

Botens sakrament — Den katolske kirk

Det har liten mening å skulle beregne sin bot - slik man i tidligere tider forsøkte36. Men å gjøre bot er viktig. Anger er kanskje det viktigste. 2. tråd: «Men det finnes dødelige synder» Noen synder er verre enn andre, og fra begynnelsen av mente man at det fantes grenser for hva som kunne tilgis37 Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen Et sakrament er en hellig handling, eller et nådemiddel. I tidlig kristendom betydde sakrament alle handlinger, riter og gjenstander som ble brukt i gudstjenesten. Fra høymiddelalderen ble sakrament bare brukt om rituelle handlinger som formidler guddommelig nåde gjennom et ytre middel. Den norske kirke har to sakramenter, dåp og nattverd. Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion Ettersom kristendommen er den desidert største religionen i verden, har kristen etikk fått stor historisk innflytelse. Flere verdier som omhandler frihet, toleranse, menneskeverd og sosial rettferdighet har i europeisk historie blitt påvirket av kristendommen

kristendom - Store norske leksiko

Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser Advent er tiden for å vente. Hva venter vi så på? Selvfølgelig Jesus, men man skal vel ikke slå under bordet, at også vi troende venter på en jobbfri og mer tid sammen med venner og familie, kanskje dra på ferie med barna også. Det er likevel viktig at vi husker hva advent egentlig betyr for oss, utover det å tenne adventslys.. Adven Bønn er en måte å kommunisere med Gud på. Gudstjenesten. Gudstjenester er seremonier hvor religiøse samles for å be. I kristendommen innebærer dette bønn, salmesang, lesning fra Bibelen, preken og ofte også nattverd. Søndag formiddag er den viktigste dagen i uka for gudstjenesten, selv om den kan holdes hvilken som helst ukedag Kristne konfesjoner og denominasjoner. I vår tid utgjør kristendommen et hav av ulike trosforestillinger, praksiser og kirkesamfunn. Noen kirkesamfunn er tolerante overfor andre kristne grupper og religioner (for eksempel katolske fransiskanere eller protestantiske kvekere), mens andre kun aksepterer sitt eget kirkesamfunn som det eneste riktige (for eksempel Amish eller Jehovas Vitner) Hva er de kristnes hellige bok? De kristnes hellige bok er bibelen.De kristne tror at bibelen er Guds lære som er skrevet ned for å veilede folk om hvordan de bør leve.Den begynner med hvordan verden begynte og ender med en profeti om fremtiden.Selv om den ser ut som en bok er bibelen egentlig en samling av 66 bøker som ble skrevet ned av ulike mennesker til ulike tider

sakrament - Store norske leksiko

Den norske kirke er en protestantisk kirke, nærmere bestemt en Luther-evangelisk. Dette tilsier at Bibelen er deres eneste rettesnor. Bibelen legger alene grunnlaget for hva som er kristen tro, den er ene og alene kilden til Guds åpenbaring til menneskene, og den lærer oss alt hva som trengs for å bli frelst fra våre synder Da kristendommen overtok Roma Gulowsen er en av verdens ledende eksperter på akkurat denne delen av Forum Romanum. Foto: Johannes W. Løvhaug (©) Prosjektet med tittelen Theatrum Roma 200-800 A.D. Hun undersøker hva freskene på veggene kan fortelle om bygningens rolle og om en mer generell kunsthistorisk utvikling i perioden I kristendommen er det spesielt onsdag og fredag som brukes som fastedager, og dette gjøres for å unngå kollisjon med jødenes kalender. Kravene til faste, og utførelse er ikke like strenge i dag som tidligere Frelse er i kristen forstand Guds redning av menneskene, fra synd og død til et evig liv, en tilværelse i en ny dimensjon.Flere kristne samfunn anser frelsen for å være et forvandlingsverk, dvs. at frelse er en rekke endringer, som i løpet av livet, fører en fra syndig til guddommelig menneske

- Kristendommen er seksualfiendtlig. Førsteamanuensis ved NTNU, Jeanette Sky er i hvert fall enig i den påstanden : - Fysisk begjær er et utrykk for fallet i kristendommen - Kristendommen.no. Hva er en kristen? En kristen er en som tror på og retter seg etter læresetningene til Jesus Kristus. Jesus var en jøde som ble født rundt 2000år siden i Bethlehem i det landet som da het Palestina. Jesus levde i 33 år før han ble korsfestet av romerne som okkuperte landet

Har kristendommen hatt en humaniserende og fredsfremmende påvirkning, eller bidratt til flere konflikter og grusomheter gjennom sin snart to tusen år lange historie? Av Aksel Bjerke Religioner.no har snakket med filosof og ekspert på krigsetikk, Henrik Syse, om kristendommens voldspotensial og betydningen av rettferdig krig-tradisjonen Jeg savner hos Eikefjord en klarere forståelse av at forholdet mellom religion og samfunnsordning er annerledes i kristendommen enn i islam. Islam er ikke bare en religion i vår forstand av ordet, men også en politisk ideologi som vil gjennomsyre hele samfunnet. Derfor står religionsfriheten svakt i de fleste land hvor islam dominerer Kristendom er en abrahamittisk religion som utgår fra jødedommen og som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Den er også en monoteistisk religion; det vil si at den bekjenner at det finnes bare én gud.Denne gud er himmelens og jordens skaper, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som beskrevet i Det gamle testamente, og den Gud som i de siste tider åpenbarte seg.

Hva er reformasjonen? Av Kristine 3 år siden. Reformasjonen er navnet på en splittelse i kristendommen som skjedde på 1500-tallet. Reformasjon betyr forandring, og det hele startet midt i Europa. I Wittenberg bodde en tysk munk som het Martin Luther Det er mange grunner til at doktrinen er sentral i kristendommen. 1. Ingen har oftere enn Jesus satt den fram. 2. Den omhandler noe evig, noe transcendent, noe som vi ikke har menneskelige kilder til å vite noe om. Kristendommen er, som sagt, en åpenbaringsreligion, og de grunnleggende sannhetene om den finner vi bare som Gud-inspirerte ord i. Kristendommen er delt i flere forskjellige kirkesamfunn. De største er den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke, den protestantiske kirke, og den anglikanske kirke. Kristendommen gir de kristne mål og menig med livet. For enkelte, som meg, mener jeg at Jesus gjennom liv, død og oppstandelse viser hvem Gud er og hva han vil

Nei, dette er ikke en guide til hvordan du kan kjøpe bitcoin eller en egen menighet som tilber kryptovaluta. Krypto-kristendom har eksistert i mange hundre år og er en praksis som på Wikipedia blir beskrevet som «den hemmelige praksisen med kristendommen, vanligvis mens du prøver å kamuflere den som en annen tro eller observere ritualene til en annen religion offentlig» Er opptatt av vi mennesker skal bruke sannhet jeg, så nært opp til sannhet det går an å komme, og da kan vi ikke støtte oss på to tusen år gamle påstander for å klare det. Så når folk babler i vei med bibelen som underlag i det de tror er sannhet syntes jeg at det er greit at noen er der og gjør vedkommende oppmerksom på den feilsluttningen det er å anse religiøse påstander som. En bot er en straffereaksjon der den siktede pålegges å betale et bestemt beløp til det offentlige.. Bøter er Norges mest brukte straffemetode, og kan pådømmes både av retten og ilegges av påtalemyndigheten (sistnevnte som et forelegg). Av 312 281 straffereaksjoner i Norge i 2009 utgjorde de forenklede foreleggene 234 032, foreleggene 55 393 og bøter ved dom 2 235 I kristendommen står nestekjærligheten sentralt. Kristendommen er et tilbud om å komme til Kristus. Få vasket bort syndene sine og begynne sin vandring med Kongenes konge og Herrenes Herre. Islam er krav. Kristendommen setter friheten høyt. Man må selv foreta valgene. Islam tillater ikke en slik frihet

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Hva er det sentrale i bildet? Hva er i utkanten av bildet? Lilla: ettertanke, anger og bot Gult: lys, varme, sol og glede Brunt er menneskenes og jordas farge. Musikk Mye av musikken i den vestlige verden er formet av kristendommen. Jesus har inspirert mange store komponister og musikere Kristne symboler er symboler som forekommer i kristendommen og uttrykker kristne ideer.Slike symboler omfatter særlig visuelle tegn og allegoriske bildeframstillinger i kirkekunst og kristen liturgi, men også for eksempel handlinger og hendelser.. Symbolbruken i den tidlige kristendommen ble kun forstått av de som var med kirkefellesskapet.. Resultatet er at jeg begår synd, om det skjer i tanker, ord eller gjerninger. Dette er synd jeg er skyldig i og som jeg må stå til regnskap for. Synd jeg ikke er klar over - legemets gjerninger. Jeg kan reagere, snakke eller tenke motsatt av hva som er Guds vilje uten å være klar over det. I Romerne 7 og 8 beskriver Paulus dette veldig. Kristne begynte ikke å feire jul før på 300-tallet, dvs. ca 250 år etter at kristendommen ble en egen religion og ikke bare en gruppering innenfor jødedommen. Utgangspunktet for kristendommen er Jesus. Han var en jødisk mann som levde i det som i dag er Israel og Palestina. Han gikk rundt og snakket med mennesker og om Gud Hva er så kulturarv? Men det mange kanskje ikke tenker over når vi tenker på kultur og kulturarv, er den tusenårige historien med kristendommen og de kristne verdiene i landet vårt

Religion og etikk - Kristendom - etikk - NDL

Religion og etikk - Test deg selv: Kristendommen - NDL

Kristendommens historie - årstall og hendelser Urmenighe

 1. Spørsmål: Hva er kristendom og hva er det kristne tror? Svar: 1 Korinterbrev 15,1-4 sier: Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro
 2. I etterkant av dette gikk mannen hen og sparket igang sirkuset vi idag kaller kristendommen (vi vet jo ironisk nok mer om hva Paulus mente enn om hva Jesus mente). Hjernen og Kulturen er en bok jeg har store planer om å kjøpe meg og lese (så snart jeg får lest gjennom de fem bøkene jeg allerede har på nattbordet) lover å ta for seg dette og mange andre kjente personers opplevelser
 3. Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og.
 4. Et leserinnlegg om kristendommen. Hva er det? Hva går det ut på? Bokmål Leserinnlegg. Dekket av blod. Handler om en liten pike som får bøte for sin tro. Bokmål Novelle. Liv. Bidrag til påskekrimkonkurransen 2000. Bokmål Novelle. Revolusjon! Sarkastisk science.
 5. Hva sier kristendommen om rusmidler? 21.09.2016 2016 Rusmidler; Sier ikke kristendommen at man ikke skal spise svin? 30.11.2019 2019 Mat og kosthold; De sier jeg er lesbisk men det er jeg ikke 13.12.2014 2014 Homofil og skeiv; De sier jeg er lesbisk, -er det mobbing? 18.09.2012 2012 Mobbing; Er analsex en synd innenfor kristendommen? 28.02.2014.
 6. dre meningsløst uttrykk? Handler det bare om gjerninger, eller er det noe mer? Er små barn rammet av synden, eller er det bare vi
Kristelig Folkeparti feller seg selv

Det er en stor misforståelse at det å være kristen er det samme som å være en «tilgitt synder», noe som tyder på at han fortsatt er bundet til å leve i synd. I versene nedenfor får vi en bedre forståelse av hva som er Guds vilje for oss med tanke på synd. «Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.» 1. Det finnes svært ulike syn på og kilder om Adolf Hitlers syn på religion.Hitler ble oppdratt av en far som var skeptiker og en sterkt troende katolsk mor. [ikke i angitt kilde] Han sluttet å ta sakramenter etter barneårene.I boken Mein Kampf og i det offentlige uttalte han ofte ting som bekreftet en tro på kristendommen. Før andre verdenskrig hadde han fremmet en «positiv kristendom. Paulus hevder at kristendommen er et falsum dersom dette ikke skjedde. Alt dette innebærer at for kristendommen finnes det unntak fra naturlovene - Gud er allmektig og kan gjøre hva han vil. For kristendommen er naturlovene ikke absolutte. Denne verden er sekundær, hevder kristendommen; det viktige er den verden vi kommer til etter døden

Ved Matt SlickKristendom er en religon basert på Jesu lære og mirakler. Jesus er Kristus. Ordet kristus betyr den salvede. Kristus er ikke etternavnet til Jesus. Jesus er den salvede fra Gud Fader, han kom til denne verdenen, oppfylte Det gamle testamentets lover og profetier, døde på korset, og stod fysisk opp fra de døde. Han gjorde mirakler som ble skrevet ned Dette er helt grunnleggende. Ut fra det kristne menneskesynet om at alle mennesker er skapt av Gud gir dette hvert enkelt menneskeliv en uendelig verdi. Som du kan se stemmer mye av det som står i loven overens med et kristent menneskesyn. Men det er noen syn og holdninger i samfunnet som det er stor debatt om og som er i endring Men det er mange vers i Bibelen som viser hvordan Gud ser på menneskelivet, også livet til et ufødt barn. Livet er en gave fra Gud. (1. Mosebok 9:6; Salme 36:9) Han betrakter alt liv som dyrebart, også livet til et barn i mors liv. Så hvis noen med vilje tar livet av et ufødt barn, er det det samme som drap Igjen, barnet er totalt uskyldig og bør ikke straffes for sin fars onde handlinger. Det andre argumentet er Hva med når morens liv står på spill? Ærlig talt så er dette det mest vanskelige spørsmålet å svare på når det gjelder abort. La oss først ha det i bakhodet at denne situasjonen er svært uvanlig i dag IKKE REDD: - Er er det noe vi ikke skal blande, så er det skolens og kirkens oppgaver, skriver Madeléne Leidland i et svar til Charlotte Rode. Leidland er ikke redd for at kristendommen vil tape.

hva mener du er det mest sentrale i Kristendommen

Jødedommen er derfor i sitt menneskesyn langt mer universell en kristendommen. I motsetning til hva visse anti-jødiske kretser liker å framstille det som, er 'et øye for et øye, en tann for en tann '-teksten i GT (2. Mos. 21:24) ikke en tekst om hevn, men om å gi like for like i kompensasjon for skade som er forvoldt Kristendommen har bredt seg over hele verden, og i dag er det over 1 500 millioner kristne i verden. Hva tror kristne på? De kristne tror at Jesus Kristus var guds sønn som kom til verden for å redde menneskene fra syndene deres og vise dem veien til gud

Den hellige ånd - Store norske leksiko

Det, sier Borg, er hva kristendommen handler om. SAGT OM BOKA: Møte med Marcus Borg og hans tenkning rundt sentrale kristne begreper, har vært særdeles inspirerende og trosmotiverende for meg. BJØRN EIDSVÅG, teolog og musiker. Marcus Borg tar sentrale kristne begreper som synd og frelse ut til lufting I år feirer vi også reformasjonens 500-årsjubileum. En del mener at det nettopp er kristendommen i luthersk utgave som er verdigrunnlaget for den norske stat og det norske samfunn i dag - at det er denne kristendommen som ligger under demokrati, likestilling, små sosiale forskjeller, stor tillit til våre institusjoner, liten korrupsjon, vid toleranse og så videre Det er overfor Gud vi bekjenner vår synd, og for å kunne gjøre det i anger og oppriktighet, trenger vi aller først å bekjenne vår tro på Ham. Hva synd er i kristent perspektiv, det fatter bare den som lar seg opplyse av troen på Gud. Synd er et brudd på den pakt som Gud har inngått med sitt folk Kvinnesyn i de ulike religionene. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis

synd - Store norske leksiko

 1. - Den nye religionen er ikke nødvendigvis selvspeilende og egoistisk. Man finner ikke bare Gud i seg selv, men også i sine medmennesker. Slike livssyn er ofte meget humanistiske, helt mot altruistiske. Riis mener dette er et svært viktig korrektiv til tolkningene av utviklinga i den nordeuropeiske religionen
 2. Hva er Jom Kippur? 1. april 2018. Jom Kippur er en av de viktigste helligdagene i den jødiske kalenderen. Når mennesker angrer, beklager sin oppførsel og gjør ekte følt bot er det som om de vender tilbake til Gud. Men før man kan be Gud om forlatelse, må man be dem man har såret om tilgivelse
 3. I TIDEN ETTER JESU DØD var de kristne en forfulgt sekt, foraktet av både romere og jøder. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks) gren. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et.
 4. Hva er definisjonen på en kristen? Det er så utrolig mange spørsmål om det å være kristen, og dette er spørsmål som bør tas på alvor. Norge er en mangfoldig nasjon med mange ulike religioner, hvor kristendommen er den største. På grunn av dette er det mye diskusjoner om kristendommen, spesielt mellom kristne og ikke-troende
 5. Feiloppfatning: I Titus 2:11 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «bringer frelse til alle». Faktum: Det greske ordet som er oversatt med «alle» i dette verset, kan også bety «alle slags». * Så den riktige forståelsen av Titus 2:11 er at Gud gjør frelsen mulig for alle slags mennesker, deriblant mennesker «av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål.
 6. Men kristendommen er ennå en bærende kulturarv i Norge. Debatt Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Vi trenger mer journalistikk om hva kristendom er. For den er et fundament i vår kultur, som preger så mye av vårt språk og våre ideer

Kristendommen - en oversikt Religioner

 1. Mosebok 22:4), og flere andre forbrytelser. Men Gud viste ofte nåde når tiden var inne for dødsstraff. David drev med hor og mord, men Gud krevde likevel ikke at de skulle ta hans liv (2 11:1-5 Samuel, 14-17, 2 Samuel 12:13). Til syvende og sist må hver synd vi begår resultere i dødsstraff fordi syndens lønn er døden (Romerne 6:23)
 2. I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i.
 3. Ja. Vi er kristne fordi: Vi prøver å holde oss nøye til Jesu Kristi lære og etterligne hans væremåte. - 1. Peter 2:21.. Vi tror at Jesus er den eneste veien til frelse, at det ikke er «noe annet navn under himmelen som er blitt gitt blant mennesker, som vi skal bli frelst ved».Apostlenes gjerninger 4:1
 4. Det er noen viktige forskjeller mellom de to religionene. - I islam er alle skapt like, men man har ut fra Koranen, og annen tradisjonslitteratur argumentert for forskjellige roller. - I kristendommen har man begrunnet forskjeller mellom menn og kvinner gjennom deres forhold til Gud. Kvinner får frelse gjennom menn, eller gjennom.
 5. Kristendommen har tatt den hebraiske bibel og lagt til flere skrifter, som til sammen er blitt Det gamle testamente. Kristendommen har også Det nye testamente, De er uforenlige med hva vi i dag vet. Vi kan vanskelig tenke oss at Gud åpenbarer for menneskene noe annet enn det som er sant
 6. religion. Håpe på sva

Menneskeverdet blir i kristendommen forstått ut fra at vi alle er skapt og ønsket av Gud. Vår verdi ligger ikke i hva vi eier eller hva vi får til, men i det at vi er til. Hvert menneske er elsket av Gud, vi er alle unike og har samme uendelige verdi. Hver enkelt av oss kan se på seg selv som et uttrykk for Guds gode skapervilje Kristendommen blir sett på som den viktigste religionen i Norge i snart 1000 år, og de fleste som bor her føler seg knyttet til den. Hellige bøker/tekster. Den hellige boken i Kristendommen kalles Bibelen. De fleste som tror på Kristendommen ser på den som Guds ord til menneskene. Bibelen er delt inn i to deler, det gamle og det nye. Hva er bevissthet? Hvis alle livets bevegelser, skapninger, objekter og former er bølger på havet, så er bevisstheten havet. Hvis alle livets fenomener er som lyspærer, elektriske apparater og maskiner, så er bevisstheten strømmen. Hvis livet er en kino, så er bevissthet lyset i prosjektoren som for alt på lerretet til å leve

Advent Kristendommen

Den kristne etikken baserer seg på at det riktige for mennesket er å følge Guds vilje. Argumentasjonen som ligger under, er at Gud elsker menneskene og ønsker oss det gode, og derfor er også hans vilje til vårt beste. Spørsmålet da er hvordan vi kan kjenne Guds vilje. Her er det i hovedsak tre kilder: Gud Hva er rart med kristendommen Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hva er rart med kristendommen. Av MyBigMouth, 11. mai 2005 i OT-baren. Start nytt emne; Anbefalte innlegg. MyBigMouth 15.

Religion og etikk - Kristendommen - ritualer og praksis - NDL

 1. oritetsrådgiveren (IMDI) i samarbeid med ung.no
 2. Hva er Jesu betydning i Kristendommen? Trekk inn troslære, religiøst liv og etikk! Sammenlikn gjerne med andre religiøse ledere, som Muhammed, Paulus eller Siddharta Gautama! I den kristne trosbekjennelsen er Jesus sønnen og frelseren. I kristne troen er det da Gud som blir menneske for å frelse verden
 3. Alt i kristendommen handler nemlig om han og det han åpenbarer om Gud. Det gjelder både om hvem Gud er, hva som er Guds vilje med det og dem han har skapt, og hva han har gjort for at vi kan ha et rett forhold til Gud. Det siste er kjernen i det kristne budskapet. Det kalles evangeliet og betyr det glade budskapet
 4. Selvsagt er tre dager i buken på en fisk selve kjernespørsmålet, for Jesus sa: En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den - uten Jonas' tegnSpørsmålet er hva dette tegn/symbol er. Jo det er et gammelt tegn, en mysterieopplevelse der den innvidde kom i en døden nær opplevelse i hele tre dager

For den første kristne menighet var det en selvfølge å samles til gudstjeneste, først og fremst for å feire søndagen som Kristi oppstandelsesdag. I Apostlenes gjerninger beskrives det slik: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 42). Elementer som lære, fellesskap, sakramenthandlinger (dåp. Hva er forskjellen mellom en prest, pastor og biskop? Pastoren er en valgt leder og trenger ikke ha noen utdannelse, biskopen er lederen i kirken, presten må ta en 7 års utdannelse. Nevn tre protestantiske retninger innenfor kristendommen 20. Hva er synd i kristendommen? 21. Hvordan blir man frelst i kristendommen? 22. Hva skjer etter døden? 23. Hva er allmenn og spesiell åpenbaring av etikken? 24. Hvordan ser kristne på etikken i GT? 25. Hovedpunkter av den kristne etikken i NT? Dvs.: Hvordan kan kristne vite hva som er rett og galt? Hvilke regler kan de følge

Hva er felles for alle disse retningene. Troen på at Jesus fra Nasaret er Guds sønn er felles Hva heter den hellige boken i kristendommen, hvordan er den delt. Boken heter: Bibelen og er delt mellom det nye og det gamle testamentet. Hva betyr det at kristendommen tror på en treenig Gud. Kristendommen sier at den ene Gud framtrer for. Jeg vokste opp i et veldig fritt, kristent samfunn. Følte det var et meget sunt syn på kristendommen der. Det ble lagt vekt på det var frivillig å tro, man skulle ikke presse andre til tro, kvinner er likestilte o.s.v. Hovedforskjellen var at der trodde man at man ikke bare kunne skli gjennom livet og inn i himmelen hvis man ba om tilgivelse for alt. Nei, der skulle man bevisst gå inn for.

Religion og etikk - Kristendommen - retninger - NDL

 1. Keltisk kristendom, også kalt for den keltiske eller gæliske kirke eller øykristendom, refererer til kristendommen rundt Irskesjøen i tidlig middelalder på 400-tallet og 500-tallet blant keltiske/britonske folk som irske, skotske, walisere, korniske, manske, kumbrianske, og galliske.Generelt omfattet den keltiske kristendommen også angelsaksere og til dels også piktere
 2. Begrep. Liturgi - Liturgi betyr ordning for gudstjenesten; Nomade - Nomade er en person som lever av å arbeide med dyr, og som stadig er på vandring med buskapen til nye beitemarker; Transe - Transe er en tilstand av henrykkelse eller ekstase, en søvn eller dvaleliknende tilstand. Begrepet brukes om den søvnliknende tilstanden sjamaner setter seg i for å oppnå kontakt med guder eller ånde
 3. En viktig grunn til at det er vanskelig å svare på hva religion er, er at svaret du gir, vil ha ulike konsekvenser. For oss religionsvitere bestemmer det hva vi kan forske på. Om to religionsvitere definerer religion som en organisasjon med prester og forstandere, lære og trosbekjennelse, vil ikke det fange inn alt det religionsforskere forsker på
 4. Kristendommen er blitt privatisert og dogmene spiller ikke så stor rolle som før. Ikke-kristen påvirkning. Et særtrekk ved utviklingen i Norge de siste 20 - 40 årene er at vi har fått en økende andel av befolkningen som bekjenner seg til en annen tro enn kristendommen. Det er sannsynlig at denne økte religionsvariasjonen vil påvirke.
 5. Kristendommen kom til Norge. Kristendommen er en misjonerende Hva tror du skal til for at rike folk gir bort hele eller deler av formuen sin til dem som av en dom. Den kom to år senere. Han ble dømt til to års slavearbeid. Hauge anket, og dommen ble redusert til en bot på 1000 riksdaler. Det var umulig for ham å betale.
 6. Ondskap møter oss som realitet i en verden der rapporter om overgrep, tortur og menneskerettighetsbrudd når oss nesten hver eneste dag. Hvordan skal vi forstå hvordan mennesker kan begå grusomme, eller det vi kaller onde, handlinger? Hva er ondskap

Fordi vi er i stand til å forstå Guds vilje og ta egne valg, har vi også et ansvar for hva vi gjør. Den frie viljen. Ansvar er mulig fordi mennesket er skapt med fri vilje. Mennesket er fritt til å handle etter sitt eget hode, og det uttrykkes slik i Første mosebok 2,16: «Du kan spise av alle trærne i hagen Kristendommen er for oss det best kjente og mest interessante eksempelet i så måte: men dette er nå bare mine to cents med synsing for hva de måtte være verdt. Faktum er uansett at helvete i vårt land gikk i pensjon flere tiår før samme skjedde med himmelen i et for lengst stort sett avkristnet land.. Den norske kirke, tidligere også kalt statskirken, er det største trossamfunnet i Norge. Den 21. mai 2012 gjennomgikk grunnloven en revisjon, hvor kristendommen og humanismen er definert som.

Som trådtittelen tilsier, er jeg på utkikk etter hva DU mener er det verste med verdens største religion, kristendommen. Jeg har lest mye på diskusjon.no, og jeg har kommet frem til at mange misliker kristendommen. Det jeg lurer på er hvorfor? Tilhører du en annen religion, er det forståelig hvor.. Hva er rett og galt? Skap ikke unødige konflikter! Bruk ikke din frihet i utrengsmål slik at du skaper vansker for andre, oppfordrer Halvor Nordhaug. Publisert 09.10.2001,. Hinduismen har svar på alle spørsmål kristendommen ikke kan besvare uten å støtte seg til vi har jo Gud. Gud brukes til å forklare absolutt alt, uansett om det er så utrolig, vanvittig, sinnsykt og vilt umulig fysisk sett. Men så tenker du sikkert: Kristendommen har vel kanskje svar på spørsmål h.. Hva er egentlig forskjellen på den gamle og den nye pakten i kristendommen? Hvis man skulle forklare det veldig kort, med noen få setninger. Den gamle pakt var kun for Israels folk, den nye pakt er for alle folkeslag

Smerten og lidelsen er altså verken ond eller god - i animistisk forstand - den bare er der, og vi får leve med den som best vi kan. Noen mennesker er onde, andre virker onde - men har bare andre interesser enn deg, og den meteoritten som i sin tid utryddet dinosaurene, tenkte antagelig ikke mye over konsekvensene av hva den gjorde Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13. Selv om Bibelens ord kan virke radikale, elsker Gud hvert menneske, uansett hvem de er, hva deres bakgrunn er, eller hva de har gjort. (Romerne 6,23. Men hva er kristne grunnverdier for noe? Kan du - på sparket - nevne tre stykker? Var det vrient? Ikke så rart. Få har prøvd å sette ord på dem. Og det er kanskje heller ikke så rart. Selv kristenfolket mener to helt forskjellige ting med kristne grunnverdier. Overfor folk flest betyr det alt som er godt, og som vi alle er enige i. Det er heller en kvalitativt annen form for liv, et guddommelig liv, som er poenget. - Og hva består så det livet i? - Det er gåtefullt. Et liv etter døden, som er uavhengig av døden og som ikke går mot død, vil være så grunnleggende annerledes enn det vi lever nå, at det overskrider våre forestillinger Finn Religion og etikk Oppgaver fra læreboka på Studienett.no. Les materialer med sjanger Religion og etikk Oppgaver fra læreboka til inspirasjon

Del 1: Mye er likt. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger både om Adam, Moses og Abraham i. Døden er ikke det siste skal vi tro de store verdensreligionene. Du har mye i vente også etter at dette livet er slutt. Men det gjelder å trå rett skal du få full uttelling i det hinsidige Hva er apostelen i kristendommen og ikke bare. Det nye testamente nevner ofte ordet apostel i ulike variasjoner. Vanligvis er dette begrepet funnet i Jesu Kristi liv. Hva er apostelen, definisjonen av meningen med dette begrepet, vil du lære av artikkelen. Første kristne Hva er egentlig frelse? I kristendommen: Noe med Jesus! •Jesus sonet vår synd på korset •Jesus brøt dødens og dødskreftenes makt i oppstandelsen •Jesus fortalte hvordan vi skal leve etisk riktig •Jesus fortalte hvordan vi skal leve politisk rikti Fagartikler om kristendommen Oversiktsartikkel om kristendommen Videoer om kristendommen Hva er Den norske kirkes syn på Jesus? Hvordan forholder Den norske kirke seg til julehøytiden? Gnostisk syn på påsken Hva er Den nordisk-katolske kirkes syn på Jesus? Hvordan forholder Den nordisk-katolske kirke seg til julehøytiden? Artikler om kristendommen Har kristendommen gjort verden mer human. Hva sier de om tidens slutt? Hva er likt og hva er forskjellig? 4 Gjør rede for typiske trekk ved kristendommen som skriftreligion. Vurder hva som er det viktigste kjennetegnet. Sammenlign med.

 • Fly miljø.
 • Homlong.
 • Psso våpenskap.
 • Vital helsehus åpningstider.
 • Focaccia brød.
 • Ferienhaus südtirol privat.
 • Findings 2015.
 • Quiz african flags.
 • Diplom is royal pris.
 • Slaget om narvik dokumentar.
 • Karl namnsdag.
 • Heaven london dress code.
 • Blackberry bilder auf sd karte verschieben.
 • Fly a380.
 • Hva er et t kryss.
 • Hengekøye i stua.
 • Forlovelsesringer bjørklund.
 • Alb crossing trail.
 • Svensk lapphund oppdrettere.
 • Hva betyr adder tallene.
 • Wochenhoroskop stier goastro.
 • Reparasjon av girkasse pris.
 • Wissenswertes über die schweiz.
 • Flohmarkt saarlouis real.
 • Arnold schwarzenegger filmer 2017 killing gunther.
 • F 117 nighthawk shot down over serbia.
 • Bodensee im winter mit kindern.
 • Wandsticker john deere.
 • Henvisning til fysioterapi 2018.
 • E16 trafikkmelding.
 • Skatebutikk bergen.
 • Norges økonomiske vekst historie.
 • Vannski.
 • Cam deformitet behandling.
 • Ikea matteby.
 • Alles was von herzen kommt guten morgen.
 • Auto giełda niemcy.
 • Lefdal printer.
 • Hotel norderney.
 • Balansert ventilasjon flexit.
 • Weber e 310 classic vs original.