Home

Europa undervisningsopplegg

Balkan - Folk og Forsvar

Årstrinn: 5.-7. trinn: Tema/tittel: Reisa i Europa: Fag: Samfunnsfag, Norsk: Kompetansemål: Samfunnsfag. lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdela En læringsreise om Europa; Fem viktige lands kultur og historie er nøye gjennomlevd via praktisk og tverrfaglige tilnærming. Gjennom spennende innfallsvinkler, skuespill, film, matlaging, reiseplanlegging og faktapresentasjoner har elevene lært om språk, matkultur, historie, geografi og attraksjoner i Italia, Tyskland, England, Portugal og Frankrike EUROPA Klarer du å klikke riktig? Finner du alle landene i Europa

Her er Land i Europa. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om Europa med lenker og bilder Europa. Norge er et land i Europa. Eksempler på andre land i Europa er Sverige, Danmark, Finland, Island, England, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania. Europa har nesten 700 millioner innbyggere. Russland er det største og mest folkerike landet i Europa. Amerika. Vi deler opp Amerika i Sør-Amerika og Nord-Amerika Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Matematikk Arkiver - Undervisningsopplegg med fokus på

Reisa i Europa Informasjonskompetans

Visning av dokumentarfilmen Midnight Traveler, med tilhørende undervisningsopplegg. Midnight Traveler er en sjeldent nær beretning om den utrygge ferden mot Europa, og om håpet om et bedre liv for seg selv og sine nærmeste Dagens tall - undervisningsopplegg. DEL 1: OPPSTART Samling - felles gjennomgang. I oppstarten har jeg valgt å alltid starte med telling. Tallinja ligger på gulvet, og den brukes flittig. Når vi teller noe vi ser bruker vi alltid tellefinger, slik at elevene lærer. telle nøye - akkurat som de lærer å bruke lesefinger når vi leser

Bredt norsk-polsk samarbeid startet opp i september - HL

Europa: Land - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Test dine kunnskaper med geografi spill: europa kart spill, europas hovedsteder test, quiz norsk geografi, fylker, byer, flagg, fjellkjeder, elver, havområder. Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Begreper Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å finne forklaringer på sentrale begreper fra middelalderen. Omfang: Ca. 45 minutter. Periodeinndeling Undervisningsopplegg som ser på hvorfor historikere deler historien inn i ulike perioder, og der elevene selv skal. På vårt nettsted finner du flere kart over Europa. Det som online kart over Europa, en satellitt kart over Europa, kart over Europa, kart over Vest-Europa, kart over Øst-Europa, kart over europa med hovedsteder og blind kart over Europa. Det er også et kart over Norge og online kart over Norge. Vi fikk et kart over alle landene i Europa

På læringsreise i Europa Norskeskole

Vi er fra Europa. Publisert 11.12.2001 11:57 - Oppdatert 11.12.2001 12:10. Serien Vi er fra Europa er et stort samarbeid mellom mange fjernsynsstasjoner mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse - dette står nedfelt i FNs barnekonvensjon. Undervisningsopplegg fra Hei verden om barns rett til utdanning og fattigdom som trussel for denne retten. Gå til undervisningsopplegg Samanlikne likskaper og skilnader i land i Europa og land i andre verdensdelar Etter 10. UNDERVISNINGSOPPLEGG. Sjekk også ut de ulike fagsidene for å finne undervisningsopplegg spesielt for disse fagene! De får også sett nærmere på Norge og sammenlignet seg med andre land i Europa og resten av verden. Opplegget er gratis og finnes både på nynorsk og bokmål

Europa - Gruble.ne

Undervisningsopplegg om urfolksgrupper og skole i Laos. Opplegget fra Hei verden inneholder film, Etter 7. trinn: Samanlikne likskaper og skilnader i land i Europa og land i andre verdensdelar Etter 10. trinn: Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda,. Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Alle tiders historie: Oppdagelser og kulturmøter

Det er lett å forstå været i dag, i går og værvarslet for neste uke, men er det lett å forstå eller ta innover seg hva klima er? Eller forskernes målinger og analyser av klima og klimaendringene Undervisningsopplegg 1: Alle verdens land (Lars Christian Gjøsæther, Konnerud skole) Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin med regneark, tilgang til Internett Be elevene om å gå inn på globalis.no for å finne statistikk fra flere land i Europa og land utenfor Europa

Land i Europa / Kart / Samfunnsfag / Salaby Intr

Undervisningsopplegg. Faglig tillegggsstoff. Lysbildepresentasjon : 2: 3: 4 Middelalderen i Europa. En prosesjon av flagellanter i Doornik i Flandern: Hvordan kan vi karakterisere middelalderen i Europa både som en periode med manglende stabilitet og en periode med positiv utvikling på mange felt Årstrinn: 5.-7. trinn: Tema/tittel: Flyktning i Europa: Fag: Samfunnsfag, Norsk: Kompetansemål: Samfunnsfag. registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktnin

Moava.org : Europa

Kunnskap gjennom spill (Europa) Elevene mine skal lære om Europa i samfunnsfag på 6. trinn, og det er en del faktakunnskap jeg ønsker at de skal huske: Navn på hovedstedene i 13 utvalgte land (Norden pluss de største / viktigste landene) - eller alle Norden: Land - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa ; Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temae Digital reise i Europa. Hjem # Ressursbank # Digital reise i Europa. Dette er beskyttet innhold. Du må være Dybdeundervisning-medlem for å se dette. Registrer deg som Dybdeundervisning-medlem for 69,- eller 79,- og få tilgang til alt innhold i 6 eller 12 måneder NYHET: Helt ferske temasider om romertiden, middelalderen, renessansen og opplysningstiden er nå tilgjengelig under Historien om Europa for 5.-7. trinn. Sidene inkluderer introduksjonsfilmer til hver epoke, fakta, spill og en tidsriktig motevisning fra hver av de aktuelle periodene. Åpne Historien om Europa her Høsten 2014 åpnet vi også egne sider med Historien om Norge i Kanal S.

Dokumentarserie. Vi følger den bestselgende historikeren og forfatteren Geert Mak på en praktfull reise, geografisk og historisk, gjennom det 20. århundret i Europa Undervisningsopplegg om barn på flukt. I dette undervisningsopplegget finner du: Bakgrunn; Oppgaver; Sammen skal de velge et land utenfor Europa de ikke vet noe om. Be dem om å forestille seg at de skal fly til dette landet i kveld, og det vil bli deres nye hjem

Allergilegen ene bergen

Geografi - last ned gratis undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg som dekker de nevnte læremålene og mange andre finner en på Globalskole. Der er de sortert etter klassetrinn og fagområde, med informasjon om hvilke kompetansemål de er relatert til. Her er noen av dem Undervisningsopplegg Passer for. barnetrinn 5-7; Beinharde bein og skranglete skjeletter . Beinharde bein og skranglete skjeletter Undersøk skjelettet ditt; Skjelett-sprellemann; Kyllingskjelett og kyllingbein; Avstiving av ledd; Utskriftsversjon (inkl. undersider).

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Eneveldet og andre styreformer i Europa I løpet av 1500- og 1600-tallet var stendene blitt stadig mindre viktige i de fleste europeiske land. De ble i stedet erstattet av eneveldige konger, det vil si at kongen fikk makt til selv å bestemme forfatningen som landet skulle styres etter Europa er jordens nest minste verdensdel. Arealet er på 10 180 000 kvadratkilometer, som utgjør 6,8 prosent av jordens landareal. Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet. Det laveste punktet er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets overflate. Den lengste elven er Volga med 3685 kilometer, og største innsjø er Ladoga på 18 180 kvadratkilometer

Informasjonskompetanse

Geografi - skolekassa

 1. Kapittel 3Middelalderen i Europa. Undervisningsopplegg. Mål. Å få forståelse for de sentrale begrepene i kapitlet om middelalderen i Europa. Aktuelle læreplanmål. Gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelaldere
 2. Under Kart finner du Fylker i Norge, Byer i Norge, Land i Europa, Hovedsteder i Europa, Verdensdeler, Mellom-amerika, Sør-amerika, Sør-afrika, Nord-afrika
 3. Undervisningsopplegg: Den kalde krigen. På denne siden kan du lære mer om Den kalde krigen. Hele Europa - i tillegg til Sovjetunionen - fikk tilbud om hjelpen, som innebar at USA aktivt skulle gå inn med økonomisk støtte for å få landene på rett kurs,.
 4. Forslag til undervisningsopplegg: Se sendingen sammen i klassen. La elevene ta quizen på egen hånd. La elevene gjøre øvingsoppgavene. Disse kan løses individuelt eller i grupper. Avslutt med kahoot (inneholder de samme spørsmålene som quizen) felles i klassen
 5. Å finne variert undervisningsmateriale i geografi kan være en utfordring. Dette nettstedet er designet for elever og lærere for å gjøre det enkelt å finne interessante, aktuelle, eller supplerende materiale. For å søke etter stedspesifikke poster, eller land, kan du ganske enkelt bla i dette interaktive kartet.For å søke etter tematiske innlegg, klikker du her (organisert av APHG.
 6. skning. Lærerens instruksjoner. Elevens oppgaveark. Lærerens instruksjoner. Felles: En samtale rundt begrepet målestokk. Atlas, kart over Europa, linjal. Tidsbruk. 1 dobbeltime. Valg av tidspunkt

Undervisning - F

Undervisningsopplegg. Middelalderen i Europa og Norge (kapittel 8-11). Ønsker du inspirasjon eller tips til egen matematikkundervisning? Nedenfor kan du se to av våre 400 læringsressurser. For å søke blant alle læringsressursene, velg det ønskede trinnet og deretter et hovedområde eller kompetansemål Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole. Hun har mastergrad i norsk og har praktisk-estetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk på yrkesfag. Hun har bakgrunn fra både ungdomsskole og videregående. Siv er forfatter på norskverkene i Kontakt-serien Undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget har fokus på positiv læring med varierte oppgaver som skal stimulere til språklig bevissthet blant elevene. Dette innebærer både språklek og systematiske oppgaver. Vi har fordelen av samarbeidspartnere som har lang erfaring med nettbasert undervisning helt opp på bachelor og universitetsnivå

UNDERVISNINGSOPPLEGG . Kapittel 3: Middelalderen . TEMA: Hva var sentrale kjennetegn ved middelaldersamfunnet i Europa? AKTUELLE LÆREPLANMÅL: Elevene skal kunne: • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidig Finn andre musikkeksempler du synes passer godt inn i temaet for denne artikkelen. Forbered en kort presentasjon av ett eller flere eksempler for gruppen/klassen Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. - 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Her kan du se hvordan du kan legge opp undervisningen etter de entreprenørielle metodene, samt finne ferdige undervisningsopplegg. Noen av undervisningsoppleggene er lagt opp etter konkrete fag og klassetrinn, men de fleste kan tilpasses til klassen din

UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis undervisningsopplegg

Europa strever med å komme seg på bena etter første verdenskrig. I USA opplever man en økonomisk opptur, de glade 20 årene, før børskrakket i New York 29.10.1929 og både USA og Europa trer inn i de harde 30 åra. nye makt og menneske 9 oppgaver og begreper. Kildehenvisninge Dialekter: I Norge har vi svært mange dialekter. En dialekt er et spesielt talemål innenfor et geografisk område. Norge er et langstrakt land med mange fjorder og daler, og folk utviklet egne dialekter innenfor de enkelte områdene

Europa: Land - Geografispil

 1. sciencenordic.com - Norwegian iron helped build iron-age-Europe (eng.) INTERAKTIVE OPPGAVER OM JERNALDEREN. regnbuen.cappelendamm.no - Jernalderen. tjenester.aftenposten.no - Quiz om jernalderen. org.uib.no (Gamle naboar) - Oppgaver til tekster om Jernalderen; VIDEOER OG FILMER OM JERNALDEREN. tv.nrk.no - Norsk røtter. Bl.a. fakta, videoer om.
 2. NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk.
 3. Deepfakes - et undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse. Deepfakes utnytter kunstig intelligens for å lage videoer og lydinnhold det er svært vanskelig å avsløre som falskt. Dette undervisningsopplegget for elever i ungdomsskolen og på videregående går praktisk til verks for å øke kritisk medieforståelse om fenomenet deepfakes
 4. Interaktivt kart over alle verdens tidssoner, automatisk justert for sommertid. Klikk på en by (rød prikk) for lokal tid, sommertid, værmelding, solnedgang, soloppgang, månefaser og mye mer
 5. Undervisningsopplegg renessansen Innleggsnavigasjon Prosjektoppgaver renessansen - Historie og filosofi. diskutere ulike synspunkter på reformasjonens betydning for den kulturelle og økonomiske utviklingen i Europa; gi eksempler på boktrykkerkunstens betydning for spredning av historieskriving,.

Grunnlover i Europa 1789-1814. Den norske grunnloven var blant Europas mest moderne i 1814, men den var bare én av flere typer grunnlover etter den franske revolusjonen i 1789. Hvem fikk stemmerett i 1814? I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene Ressurspersonene utvikler sine egne undervisningsopplegg basert på det læringssynet og fagsynet som Matematikksenteret bygger sitt arbeid på. I dette heftet finner dere eksempler på undervisningsopplegg som er utviklet eller videreført av ressurspersonene. Vi er stolte av å kunne presentere dette som e Undervisningsopplegg. Er du lærer i historie, samfunnsfag eller politikk og menneskerettigheter og trenger litt inspirasjon til undervisning? Folk og Forsvar har svært god erfaring med å lage foredrag tilpasset videregående skolers kompetansekrav

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Forklar begrepene Første verdenskrig, Forklar begrepene, side 284 Oppgave der elevene ved hjelp av et skjema skal definere viktige begreper fra perioden. Omfang: 30 - 45 minutter. Skriv et leserinnleggFørste verdenskrig, Leserinnlegg, side. Til lærer: Se undervisningsopplegg om vikingtid og middelalder. Samfunnsforhold i middelalderen. Sosiale forhold - om befolkningen: Artikler: Gårdslivet i middelalderen. Hva spiste folk i middelalderen? Lokalsamfunnet i middelalderen. Middelalderbyen. Den kristne disiplineringen. Primærkilder: Rigstula. Magnussønnenes saga - om middelalderbyen Fasiter til oppsummeringsspørsmålene Kapittel 7 - Opplysningstid 1700-talet. 1. Forklar med eigne ord kva for opplysning det er snakk om i opplysningstida Siste istid i Norge og resten av Nord-Europa var fra omtrent 115 000 til 12 000 år tilbake. Denne istiden er også kjent som Weichsel. Ved høydepunktet av istiden var store deler av landet dekket av en opptil tre kilometer tykk innlandsis. Istiden har satt sterkt preg på landskapet i Norge gjennom iserosjon.

Toporopa geografispill: Geografi quiz Europa Quiz Norsk

Karl den store (747-814) var den mest betydningsfulle kongen i tidlig middelalder. Han startet som arving av det lille og løst sammensatte frankerriket, men dannet gjennom stadige erobringer det hellige romerske keiserriket som strakte seg over det meste av sentral-Europa fra Tyskland i nord til Italia i sør, og fra Frankrike i vest til Ungarn i øst Å ta opp fuglelyder i naturen, og å lese om de aktuelle artene med multimedia-ressurser på iPad, gir et engasjerende undervisningsopplegg i naturfag. Dette er en flott aktivitet på høsten. Man trenger ikke mye utstyr i utgangspunktet, men det er fullt mulig å ta det ganske langt dersom skolen har noen tusenlapper ekstra på budsjettet

Lovebuzz fra Amnesty på pensum | Amnesty International Norge

Merket turløype fra Naturhuset til Stabbursnes naturreservat, et av Nord Europas viktigste våtmarksområder for fugl. Turløypa er ca. 5 km lang. Hvis dere har ønsker om andre undervisningsopplegg eller andre aktiviteter knyttet til et besøk på Naturhuset, er det bare å ta kontakt. Vi er åpne for forslag Jødisk historie er historien til det jødiske folket, deres tro og kultur. Jødenes historie er over fire tusen år gammel, og omfatter hundrevis av ulike befolkningsgrupper, vil enhver behandling av emnet kun bli gitt med brede penselstrøk har laget et tverrfaglig undervisningsopplegg om Nobels fredspris. Opplegget består av lesetekst og oppgaver der elevene blant annet skal utforske, 7 Finn en fredsprisvinner fra Europa. 8 Finn en fredsprisvinner fra Asia. 9 Finn en fredsprisvinner fra Afrika

Kapittel 3: Middelalder i Europa - Perspektive

I dag mangler 1,6 milliarder mennesker, over dobbelt så mange som bor i Europa, tilgang på elektrisk kraft. Sikker tilgang på energi er en avgjørende forutsetning for fortsatt økonomisk vekst og velstandsutvikling i u-landene og opprettholdelse av levestandarden i vår del av verden Øst-Europa ble hengende etter, både i handel, produksjon og teknologi. Størsteparten av Russland forble som tidligere nevnt et føydalt samfunn helt frem til første verdenskrig og den russiske revolusjon i 1917. Utviklingen i de andre vestlige landene gikk naturligvis noe raskere da de kunne spille videre på britisk teknologi

Kart Europa. Kart over Europa

 1. Har du et godt undervisningsopplegg i norsk du er fornøyd med, da vil jeg gjerne dele det på språksida. Send det til post@spraksida.no og oppgi hvem du er og hvor du jobber
 2. Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel jaktes ulven her, og vi er det landet i Europa som er dårligst til å ta vare på dette truede rovdyret. Ulovlig jakt og handel med truede dyr. Kryyting kan utrydde noen av verdens mest ikoniske arter. Ulovlig handel med dyredeler er milliardindustri, og dyr forsvinner rekordraskt over hele verden
 3. Biden vinner valget - men så nær var Trump. Det skiller kun litt under 100.000 stemmer i noen viktige vippstater mellom de to kandidatene. - Joe Biden har fått mye «stang-inn», sier TV 2s tallknuser

www.salaby.n Undervisningsopplegg for videregående skoler; Undervisningsressurser til Fagfornyelsen. Her finner du undervisningsressurser til bruk i videregående opplæring. Alle oppleggene reflekterer de tre tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen, og med særlig vekt på «Demokrati og medborgerskap» Alle Europas fyrster møttes til Wienerkongressen i den østerrikske hovedstaden der Europa-kartet skulle tegnes opp igjen etter Napoleonskrigene. Men nettopp da uoverensstemmelsene var på sitt høyeste våren 1815, begynte det å gå rykter om at Napoleon var tilbake Kapittel 1 - Første verdenskrig - blodbadet i Europa. Kapittel 2 - Usikker fredstid. Kapittel 3 - Nye tider i Norden. Kapittel 4 - Kampen om makten - mellomkrigstiden. Kapittel 5 - Andre verdenskrig - den dødeligste konflikten i historien. Kapittel 6 - Veien videre - verden etter 1945

NRK - Undervisnin

 1. Miljøets tilstand og utvikling i Norge
 2. Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i norsk natur: i skogen, på fjellet, sjøen, elvene og i vannene
 3. Undervisningsopplegg. NRK Super har i samarbeid med Redd Barna laget et undervisningsopplegg med aktiviteter til årets BlimE-uke 9.-12. november 2020. Vi håper disse aktiviteter vil bidra å styrke fellesskapet i klassen og til at færre elever føler seg utenfor. Europa og Japan
 4. st 60 000 nålevende arter, og det finnes også et stort antall fossile arter helt tilbake til tidlig kambrium. Mange arter lever på land, men omtrent to tredeler av artene holder til i vann

Moava.org : Nivå

 1. Ungt Entreprenørskap leverer undervisningsopplegg og veiledning som hjelper skolene i Vestland fylke med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir flere av undervisningsoppleggene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv
 2. Ressurs: Kart i skolen / Digitaldidaktikk Kart i skolen tilbyr digitale kart og undervisningsopplegg PDF Undervisningsopplegg for Søndre Jeløy landskapsvernområde Hefte I Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematik
 3. Treats for your browser! We're serving nice cookies to it so that your next visit to our website is even more awesome. You can read up more about cookies here
 4. Tema Morsmåls russisk-redaksjon har laget et tospråklig undervisningsopplegg om europeernes store oppsdagelsesreiser. Læringsmålet er at eleven skal kunne framstille oppdagelsesreiser europeere gjorde på 1400-1500-tallet. Opplegget passer for elever på mellomtrinnet. Det består av et tekstdokument, oppgaver, og nyttige lenker
 5. dre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye
 6. Den kalde krigen brøt ut for alvor etter den 2. verdenskrig. De første konfliktene dreide seg blant annet om kampen om makten i Øst- og Sentral-Europa. Det ble etterhvert en skarp todeling av Europa, med den 3. verden som arena for rivalisering mellom stormaktene. Winston Churchill kalte denne splittelsen av verden Jernteppet
 7. - Europas beste bygningsingeniører Ferdig utdannede bygningsingeniører fra NTH i år 2010 skal kunne språk og være kreative. - Derfor har vi forsøkt å lage et undervisningsopplegg som er slik at våre sivilingeniører blir blant Europas mest attraktive

2020 skulle bli året da Storbritannia gjorde seg ferdig med den langdryge utmeldingen av EU. Så kom korona-krisen og reiste ny tvil om britene vil avslutte den såkalte overgangsperioden ved årets slutt. Mens vi venter, kan vi spørre: Hva slags havn styrer Storbritannia mot, der et sted utenfor EU? TARGET YOUR SKILLS! Brexit: Sailing into Uncharted Waters ? study note Norge blir til. Velkommen; Arbeidsbok; Norge blir til. Kontinenter i bevegelse; Hvordan har Norge blitt til Undervisningsopplegg. Skriftlig. Diktanalyse - elevtekst - Dorothe og Dimmu Borgir; Georg Brandes inspirerte nordiske forfattere til å skrive om samfunnsproblemer slik forfatterne i Europa for øvrig gjorde. Ny skrivestil innebar økt fokus på detaljer, sterke kontraster og ironi Undervisningsopplegg «Proteus» - Du kan aldri komme tilbake Det er den varmeste sommeren noen sinne, og over hele Europa forsvinner verdifulle skatter. Museumsvakter låser opp skapene og ser at verdifulle artefakter er stjålet

Mål i læreplanen Naturfag etter 7. årstrinn Forskerspiren Trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon. Fenomener og stoffer Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær. Opplegg til undervisning Les artiklane Sammenliknet med Europa for øvrig, er andelen norske 15-16 åringer som drikker alkohol lav, og de som drikker gjør det sjelden. Når norske tenåringer først drikker, er alkoholinntaket relativt høyt. Viktige kilder til kunnskap om tenåringsdrikking. To store prosjekter bidrar med oppdatert kunnskap om alkoholbruk blant norsk ungdom Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Suppleringspakken har undervisningsopplegg for 7. trinn. Her er både ferdig trykket materiell samt kopioriginaler og maler, slik at klassen selv kan lage egne oppgaver. Det følger også med en lærerveiledning med gjennomgang av hvordan materiellet skal brukes Undervisningsopplegg om familien Mahler Temaer: Omførselshandel, migrasjon, arbeidsliv, holocaust, andre verdenskrig, antisemittisme, etablering. I undervisningsopplegget følger elevene familien Mahler, fra far Simons innvandring til Sverige og Norge, og fram til sønn Seliks deportasjon fra Norge i 1942

Undervisningsopplegg i matematikk med vekt på å bruke matematikken praktisk. Opplegget fokuserer på flere kompetansemål som geometri, enkle målinger, tallforståelse og på de fire regneartene. Klassen deles i grupper og får utdelt oppgaver som må løses for å åpne kodene til skattkisten. Klarer alle gruppene alle oppgavene åpnes kisten Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Madagaskar 3: Full rulle i Europa er tillatt for alle. Filmen inneholder en rekke fartsfylte scener, men ingen av disse er skremmende for de yngste. Den norske dubbingen er utmerket, og det er ingenting i veien for å ta barn helt ned i femårsalderen med på kino

Samfunnsfag Global skol

Egne undervisningsopplegg for lærere med presentasjoner, oppgaver og videoklipp tilpasset kroppsøvingsfaget og tverrfaglig bruk. E-læringsprogrammet Ren Utøver som brukes av utøvere og idrettsorganisasjoner over hele verden. Bygget opp av ulike moduler, der eleven blir utfordret på kunnskap og holdninger gjennom interaktive oppgaver EUR103 Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi (15 studiepoeng) HIM101 Oversyn over Midtaustens historie (15 studiepoeng) HIM103 Islam og politikk (15 studiepoeng) Sjå oversikt over alle emne. Studiekvardagen Årsstudium i historie er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag mykje tid på studia som på ein full jobb Norsk serie i fire deler om norrøn mytologi. En dramatisert beretning om gudenes verden, om skapelsen og undergangen, slik våre forfedre forestilte seg det. Serien er skrevet av Tor Åge Bringsværd og produsert av Ann-Cathrin Ramberg. Scenografi er ved Willi Nordraa, kostymene ved Ellen Andreassen og koreografien ved Kjersti Alveberg

Undervisningsopplegg om frigjøringsteologi i Latin-Amerika for elever frem til 10.årstrinn. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Kunnskapsløftet. elevene skal kunne utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon,. Undervisningsopplegg Fremtidsfrø er et engasjerende undervisningsopplegg som starter med et forarbeid på ca. 15-20 minutter i form av en digital, grafisk novelle. Selve opplegget består av tre parallelle undervisningløyper som enkelt settes opp på skolen, og tar elevene gjennom aspekter ved sortmangfold gjennom ulike framtidsscenarier Nasjonalforeninga for folkehelsa - ''Petter Puls undervisningsopplegg' READ. Nasjonalforeningens. helsefremmende. undervisningsopplegg. for 9-11 åringer Norske elever på bunn i Europa når det gjelder fruktspising. Målet med Petter Puls er å starte tidlig med. Den siste istida på jorda var ein periode på hundre tusen år for om lag 110 000 til 10 000 år sidan, i den geologiske perioden som vert kalla pleistocen. I denne perioden flytta isen seg att og fram fleire gonger. Siste glasiale maksimum, den største utstrekkinga til isbreane før dei trekte seg attende, var for om lag 18 000 år sidan

 • Julie gmbh cottbus partnervermittlung.
 • Drache persönlichkeit.
 • Veranstaltungen nrw mit kindern.
 • Linse mikroskop.
 • Seitliche bauchmuskeln trainieren.
 • Få tilbake luktesansen.
 • Zirkeltraining musik cd.
 • Post på lørdager 2018.
 • Traktat tordesillas.
 • Lounge 880.
 • Temperatur i havet torrevieja.
 • Riesenschnauzer welpen 2018.
 • White iverson you.
 • Dracula hotel transylvania.
 • Compact camera coming soon.
 • Babysvømming nøtterøy.
 • House bluzy.
 • Karl namnsdag.
 • Parkering kilden kristiansand pris.
 • Skomaker oslo.
 • Beste lutefisk trondheim.
 • Jpegmini com main shrink_photo.
 • Neujahrslauf duisburg 2017.
 • Rhein neckar löwen trainer 2013.
 • Tortillas überbacken hackfleisch.
 • Gråmåke.
 • Hannover shopping.
 • Personlig matchmaking stockholm.
 • Spill pc test 2017.
 • Ct av lunger og mage.
 • Mens vi venter på godot analyse.
 • Babysvømming praktisk.
 • Spørsmål til gutten.
 • Keratokonus operation erfahrungen.
 • Flusskarte baden württemberg.
 • Babynest test.
 • Fakta om frankrike wikipedia.
 • Lightning hdmi prisjakt.
 • Hovent underliv gravid.
 • Stekt zucchini ägg.
 • Tim allen julenissen.