Home

Brønnøysundregisteret aksjeselskap

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Styret må alltid ha en leder. Hvis selskapet har bedriftsforsamling skal det være minst fem styremedlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger i en EU/EØS-stat og bosatt i en EU/EØS-stat På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal Når du skal starte et aksjeselskap må du velge navn, stifte selskapet og skaffe til veie aksjekapital. Deretter skal selskapet registreres. Her får du vite hva som kreves for å starte et aksjeselskap, og hvordan du går frem når du skal registrere selskapet Her finner du datasett fra Brønnøysundregistrene som er tilgjengelig som åpne data. Tjenesten er gratis

Hva bruker jeg stiftelsesdokument for aksjeselskap til? Siftelsesdokument for Aksjeselskap benyttes til å fortelle brønnøysundregisteret om hvilken type drift selskapet skal ha, navn, eiere og hvem som skal sitte i styret. Malen SMBinfo har laget er beregnet for Aksjeselskap med fravalg av revisor. Dvs nye aksjeselskap som ikke ønsker å benytte revisor Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret Gebyr for registrering og tinglysing, gjeldende fra 1. januar 202 Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS feed Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS fee Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjene gir aksjeeierne både rettigheter og plikter. Som aksjeeier har du for eksempel rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har du som aksjeeier plikt til å innbetale aksjekapitalen og opptre forsvarlig i din rolle som aksjeeier

Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Du finner tjenesten på Skatteetaten sine nettsider Digitaliseringsdirektoratet, Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo. Org.nr. 991 825 82

Nå er det sesong for generalforsamlinger, og i den forbindelse kan det være lurt å sjekke om vedtektene er ajour i forhold til selskapets og aksjonærenes behov, og til lovgivningen. Denne artikkelen gir en oversikt over fremgangsmåten ved vedtektsendringer. 1. Innledning Et aksjeselskap skal i følge aksjeloven (asl.) ha vedtekter, og det stilles etter asl Når aksjeselskapet er registrert og har fått tildelt organisasjonsnummer, vil du motta et varsel på SMS eller e-post. Brønnøysundregisteret sender firmaattest til innboksen din i Altinn. Du kan også når som helst hente ut attesten gratis på brreg.no Alle aksjeselskap må registreres i Foretaksregisteret. Brønnøysundregistrene tar et gebyr for denne registreringen, se gjeldende priser. Hvis du som eier eller aksjonær legger ut for bedriften kan du få pengene igjen når selskapet er opprettet. Slik virker det i praksis Over halvparten av alle nye selskaper er et aksjeselskap. På denne siden hjelper vi deg med å starte aksjeselskap trinn for trinn. Slik starter du aksjeselskap: 1. Stift selskapet. Når du skal opprette et aksjeselskap er det krav om å lage et stiftelsesdokument med vedtekter. Prosess hos Brønnøysundregisteret

Åpningsbalanse for nytt aksjeselskap Opprett først alle dine bankkontoer, Les mer her Dersom du oppretter et nytt aksjeselskap vil de fleste kun ha behov for å føre aksjekapital og stiftelsesutgifter Kapittel 14. Fisjon (deling av aksjeselskap) (§§ 14-1 - 14-12) I. Virkeområde mv (§§ 14-1 - 14-2) § 14-1. Hvilke selskaper omfattes § 14-2. Fisjonsreglenes virkeområde . II. Fremgangsmåte og virkning (§§ 14-3 - 14-11 b) § 14-3. Gjennomføring av fisjonen § 14-4. Fisjonsplan mv § 14-5. Opplysningsplikt § 14-6. Beslutning om fisjon. Brønnøysundregisteret kan nås på 75 00 75 00 eller brreg.no Brønnøysundregisteret er myndighetenes side for registreringer som omhandler privatpersoner og bedrifter. For bedrifter er dette selskaps-/foretaksregistrering (enhetsregisteret, frivillighetsregisteret,foreteaksregisteret), momsregistering (foretaksregsiteret), gjennomgang og publisering av årsregnskap

Roller i aksjeselskap Brønnøysundregistren

9. Prosess hos Brønnøysundregisteret Når alle korrekte dokumenter er levert Brønnøysundregisteret (evt via www.altinn.no), tar det normalt to-fem dager før selskapet er registrert og organisasjonsnummer er klart. 10. Selskapet er registrer § 1-1. Lovens virkeområde (1) Denne loven gjelder aksjeselskaper. (2) Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov Aksjeselskapet skal til enhver tid ha en egenkapital (summen av eiendeler minus gjeld) og en likviditet (betalingsevne) som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, har styret i aksjeselskapet handleplikt Aksjeselskap er ferdige med innsendingen når de har levert Næringsrapport skatt. Kan jeg bruke Næringsrapport skatt? Test om Næringsrapport skatt passer for deg. Hjelp til utfylling. Løs problemer med innsending av Næringsrapport skatt; Rette balansen i Næringsrapport skat

Starte Aksjeselskap. Over halvparten av alle nye selskaper er et aksjeselskap. På denne siden hjelper vi deg å starte aksjeselskap trinn for trinn. Bli bedriftskunde. 1. Stift selskapet. Når du skal opprette et aksjeselskap er det krav om å lage et stiftelsesdokument med vedtekter. Prosess hos Brønnøysundregisteret Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS.. Hvordan opprette aksjeselskap? Slik oppretter du ditt eget aksjeselskap Det er ikke så komplisert som du tror. SELVSTENDIG: - Hvis formålet med aksjeselskapet er at du skal ha en trygg og grei arbeidsplass for deg selv, så kan du gjerne eie selskapet som privatperson, mener Jonny Lium. Illustrasjonsfoto: Scanpix Aksjeselskap gir ansatte rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag. Men aksjeselskapet må selv dekke de første 16 dagene, som i et enkeltpersonforetak. Fordi du er ansatt, dekker myndighetene 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag. Sykepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av hvor mye lønn du har tatt ut Utenlandsk aksjeselskap. Dersom du skal drive et selskap i Norge, må du registrere selskapet ditt, rapportere ansatte, innbetale skatt, levere skattemeldingen og motta et skatteoppgjør. Utenlandsk selvstendig næringsdrivende

Forsiden Brønnøysundregistren

Hvilke konto føres faktura fra brønnøysundregisterene mot? Spørsmål fra Jan. Spørsmålet ble stilt den 02-04-2011. Ligger under emnet: Regnskap Se behandlingstid hos Brønnøysundregisteret. Prosessen er avhengig av når du får gjort dine oppgaver og bør normalt ta 2-5 virkedager. Trenger du et aksjeselskap raskere anbefales AS på dagen hvor du får et orgnummer samme dag som bestillingen og du slipper din del av oppgavene I denne artikkelen viser vi deg hvordan du gratis kan laste ned firmaattest fra Altinn. NB: Det kan gå opptil et døgn fra du har mottatt e-post med organisasjonsnummer til firmaattesten blir tilgjengelig Aksjeselskap: Aksjeselskap kan drives alene eller sammen med andre. Du eier alle eller deler av aksjene i selskapet, og bedriften regnes som en egen juridisk enhet. Som eier er du ikke personlig ansvar for gjeld, men det er flere krav til administrativt arbeid og rapportering

LES OGSÅ: Dette er den ultimate guiden til å starte og drive aksjeselskap. På starte-as.no får du gratis hjelp til å registrere AS. Alt du gjør er å fylle ut det lettfattelige bestillingsskjemaet - vi gjør om svarene dine til minst 14 sider med lovpålagte stiftelsesdokumenter, slik at du slipper SportJet AS er et aksjeselskap som er registrert i Brønnøysundregisteret. Vi har eget varelager i Norge og er seriøse aktører. Organisasjons nummeret våres er: 914 741 378 Håper du finner det du leter etter Norske aksjeselskap og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dersom skattyters årsregnskap er fastsatt i strid med regnskaps- eller bokføringsloven, eller god regnskaps- eller bokføringsskikk, kan Skatteetaten pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor Når et aksjeselskap etableres må stiftelsesdokumenter og vedtekter være signert. Dette kan du gjøre selv og forslag til stiftelsesdokumenter og vedtekter finner du på altinn.no.Hvis du ikke vil gjøre denne jobben selv, kan du kontakte en regnskapsfører, revisor eller advokat.Husk å oppgi hvor mye aksjekapital du starter med i stiftelsesdokumentene, minimum 30.000 kroner Eksempel på låneavtale mellom aksjonær (lånetaker) og aksjeselskap (lånegiver) Dette skjemaet gir deg et eksempel på hvordan en låneavtale kan utformes mellom aksjonær i et aksjeselskap og aksjeselskapet. Klikk her for låneavtale som gjelder lån fra eier til selskapet

Her får du en kort oversikt over hvordan kjøp og salg av aksjer mellom selskaper som ikke er på børs gjennomføres i praksis. Hvordan overføringen får gyldighet partene i mellom, overfor selskapet og overfor tredjemenn (utenforstående). Reglene for omsetning av unoterte aksjer fremgår av aksjelovens (asl.) kap. 4 (iii - vi) Utgangspunktet er i realiteten [ Du skal gjøre en større investering i ASet ditt og skal gå inn med egne midler. Hva gjør du? Det finnes to alternativer for å tilføre aksjeselskapet kapital. Det beste er ofte: Låne aksjeselskapet ditt pengene Eksempel på låneavtale mellom aksjeeier og aksjeselskap Dette er ofte det rimeligste og beste ved mindre investeringer, og spesielt hvis du er eneeier Forhåndsfastsetting Skatteforvaltningsforskriften § 8-2-4 har bestemmelser om rett eller plikt til å levere skattemelding for inneværende skattleggingsperiode. Dette erstatter reglene om forhåndsligning i ligningsloven. Forhåndsfastsetting av skattegrunnlaget skjer ved at skattepliktig leverer skattemelding med opplysninger om det aktuelle inntektsåret på samme måte som ved ordinær.

Kapittel 2. Stiftelse av aksjeselskap (§§ 2-1 - 2-20) I. Stiftelsesgrunnlaget. Aksjetegning (§§ 2-1 - 2-10) § 2-1. Stiftelsesdokument § 2-2. Minstekrav til vedtektene § 2-3. Minstekrav til stiftelsesdokumentet ellers § 2-4. Bestemmelser om særskilte rettigheter § 2-5. Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet § 2-6 Brønnøysundregisteret. Brev tilgjengelig i Altinn. 18. februar 2020. aksjeselskap enkeltpersonforetak excel Merverdiavgift mva Rapportering Regneark regnskap regnskap i excel Skatteetaten. JIThomassen mailingliste. Registrer din mailadresse her om du ønsker e-poster fra meg. E-post adresse Brønnøysundregisteret krever registreringsgebyr. Slike gebyr og eventuelle andre stiftelsesomkostninger, f.eks. honorar til revisor eller advokat, kan ikke tas av aksjekapitalen. De må enten betales av stifterne direkte, eller av selskapet forutsatt at stifterne betaler inn overkurs. For aksjeselskap skal registeret inneholde opplysninger om Ti nye aksjeselskap ble registrert i Brønnøysundregisteret i uke 35. Personvern og cookies. Vestviken 24 er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data Linjeforeningen Online er registrert i enhetsregisteret og i merverdiavgiftsregisteret. Slik går du frem for å endre informasjon som styre, vedtekter, postadresse, kontoradresse, hjemmeside osv. hos Brønnøysundregistrene

Altinn - Starte og registrere aksjeselskap (AS

 1. Inntekter på over syv millioner kroner. Jørgine Vasstrand (31), Mads Hansen (36) og Caroline Berg Eriksen (33) har alle aksjeselskap med gode inntekter
 2. Åpningsbalanse for aksjeselskap Dette er en hjelpeartikkel for deg som har stiftet et aksjeselskap, og skal starte å føre regnskapet i Luca Regnskap. For de fleste aksjeselskap så ser åpningsbalansen for aksjeselskap veldig lik ut. Her gjennomgår vi hvordan åpningsbalansen vanligvis ser ut for et nyopprettet aksjeselskap
 3. I et aksjeselskap svarer eieren(e) kun for den innskutte aksjekapitalen. Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven. Eiere av selskaper kan være fysiske eller juridiske personer. For at noe skal anses som et selskap er det normalt også et krav at det driver en eller annen form for virksomhet
 4. Registrering i foretaksregisteret er obligatorisk for aksjeselskap, og det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundregisteret på 5570,-. Registreringsgebyret faktureres etterskuddsvis av Foretaksregisteret
 5. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap har rett til å få registrert og kunngjort selskapsopplysninger og dokumenter som nevnt i artikkel 2 i rådsdirektiv 68/151/EØF med endringer ved artikkel 3a i rådsdirektiv 2003/58/EF på ethvert av Fellesskapets offisielle språk
 6. Kone Aksjeselskap avd Porsgrunn er ikke regnskapspliktig og/eller har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregisteret
Kjøpe gull - GoldSilver

Åpne data Brønnøysundregistren

Brønnøysundregisteret. Brønnøysundregistrene er en statelig etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet som i grove trekk har til oppgave å forenkle og samordne forholdet mellom det offentlige og næringslivet. Brønnøysundregisteret har forvaltningsansvar for rekke registrere i Norge Aksjeselskap som alternativ til enkeltmannsforetak. En mulig løsning for enkeltpersonsforetakene er å starte aksjeselskap (AS). Da begrenses din personlige risiko, du kan ansette deg selv og få samme sosiale og økonomiske rammebetingelser som alle andre Aksjeselskap. av Stig Eilef Lund. En god aksjonæravtale forebygger framtidige konflikter og gir aksjonærene regler for hvordan de skal forholde seg til hverandre. Det er ikke et krav i aksjeloven at det opprettes en skriftlig aksjonæravtale. En eventuell avtale trenger heller ikke innbefatte alle aksjonærene

Mal - stiftelsesdokument for aksjeselskap UTEN revisor

Pris for navnendring ? Spørsmål: Hvor mye koster det å endre navn på et AS? ! Svar: Endring av navn på aksjeselskap i Foretaksregisteret koster kroner 2.000 dersom endringen meldes elektronisk via www.altinn.no, eller kroner 2.500 dersom endringen meldes på papir Navn på enkeltmannsforetak ? Spørsmål: Et enkeltpersonforetak må bruke det fullstendige registrert Som selskapsform velg «Aksjeselskap» og under organisasjonsnummer, velg «Jeg er under etablering og har ikke organisasjonsnummer». Trenger du hjelp, ring 91504800. Merk at dersom du skal gjøre aksjeinnskuddet i annet enn kontanter Prosess hos Brønnøysundregisteret I overkant av 1 000 000 enheter inngår i datasettet, hvorav enkeltpersonforetak og aksjeselskap utgjør ca 80 % av bestanden (tall per 01.11.15). BEDR og AAFY finner du i datasettet Underenheter . Informasjon om næringskoder er basert på Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) Etablering av aksjeselskap Ønsker du å stifte eget selskap? Vi veileder deg igjennom prosessen. AS eller NUF), registrering av bedriften hos Brønnøysundregisteret og utforming av alle nødvendige vedlegg. Vi har total oversikt over juridiske krav og regler ved opprettelse av firma

Altinn - Registrere nye og endre eksisterende virksomheter

Aksjeselskap er den mest brukte foretaksformen i Norge. Aksjekapitalen som kreves i dag er 30 000 norske kroner. Et aksjeselskap registreres hos den norske motsvarigheten til Bolagsverket som er Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) . Et norsk aksjeselskap er en bra foretaksform når man vil etablere seg på den norske markedet over lengre tid Peder Smedvig Aksjeselskap har besøksadresse Løkkeveien 103, 4007 Stavanger i bydel Eiganes (Rogaland). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Peder Smedvig Aksjeselskap.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Peder Smedvig Aksjeselskap gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på denne siden og trykk Send. Informasjonen. Kjelder: Brønnøysundregisteret, Proff.no. Byggfirma i Aurland oppløyst. Byggfirmaet Sigmund Bakk AS vart oppløyst 29.august. Dagleg leiar er Sigmund Alfred Bakk. Det er eit aksjeselskap som starta i juli 2007, med ein startkapital på 100.000 kroner. Selskapet har drive verksemd innan byggeledelse, styring og kontroll av byggeprosjekt I en rekke norske aksjeselskaper er det inngått aksjonæravtaler i tilknytning til aksjeselskapets virksomhet. Avtalene spenner vidt i innhold, og omhandler alt fra fordeling av styreverv til bestemmelser om selskapets stiftelse og organisering. Aksjonæravtalene er gjerne utformet med tanke på å sikre aksjonærenes rettigheter i selskapet i tillegg til å sikre en mest mulig effektiv og. Hvis du har bestemt deg for å oppløse selskapet ditt er det en del ting du må gjøre. Som for eksempel å be om forhåndsligning. Men hvordan gjør du det hvis selvangivelsen ikke er klar til å fylles ut? Så snart styret eller daglig leder i selskapet har bestemt seg for at selskapet skal oppløses, har selskapet en plikt

Ideen som kan redde liv

Gebyr for registrering og tinglysing Brønnøysundregistren

Nye viktige regler i sameierEr du sameier, styremedlem i et sameie, eller er utbygger og planlegger å seksjonere må du gjøre deg kjent med de nye reglene som nå er trådt i kraft.Denne artikkelen presenterer de viktigste endringene i ny lov.Rett til å anlegge ladepunkt for elbilMed bakgrunn i den sterke veksten av elbiler og ladbare hybrider gir den nye loven sameiere rett til å etablere. Bor du i et boligsameie? Her får du en oversikt over den kanskje viktigste loven som gjelder boligen din, nemlig Lov om eierseksjoner. Du også oversikt over de reglene som gjelder dersom du ønsker å seksjonere aksjeleiligheten, borettslaget, eller andre eiendommer til et boligsameie. Loven gjelder også næringssameier i bygning, f.eks. forretnings- eller kontorlokaler

Hvorfor velge enkeltpersonforetak som selskapsformMatbutikk gikk konkurs etter ni måneder

Søk - Åpne data Brønnøysundregistren

kunngjøringene fra Brønnøysundregisteret, viser at endring av foretaksnavn er en utbredt praksis. Kredittselskapet Dun & Bradstreet har uttalt at en navneendring i forkant av en konkurs hovedsakelig gjøres av tre grunner.4 1 Ankersen, Roald (2012). 2 Dette er informasjon som er hente I aksjeselskap må stifterne skyte inn minimum 100.000 kroner i aksjekapital. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander i stedet for penger, men dette krever attestering fra revisor . Eiere i små og nystartede aksjeselskap må ofte kausjonere for lån som selskapet opptar. Dermed påtar de seg likevel ofte et personlig gjeldsansvar

Sophie Elise (24) håver inn millionerKontakt

Brønnøysundregisteret/Altinn.no Ønsker du hjelp med registrering på altinn.no eller lurer på om du har levert riktige dokumenter, kan du ta kontakt med Brønnøysundregistrene. Prosess hos Brønnøysundregisteret Når alle korrekte dokumenter er levert Brønnøysundregistrene. Ideelt aksjeselskap Et aksjeselskap som har et ideelt formål, dvs. at det ikke skal skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. aktiviteter, kan du registrere ditt lag eller forening hos Brønnøysundregisteret. •Eiendeler og overskudd: Foreningen sitt overskudd, sin gjeld eller formue kan ikke deles ut ti Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

 • Tambora crater.
 • Tøfler herre skinn.
 • Universal city walk orlando.
 • Jacksepticeye pewdiepie.
 • Schindelhauer fahrrad.
 • Väder holmenkollen.
 • Cinderella 2 2019.
 • Sixxpaxx hannover.
 • Chevrolet aveo stufenheck.
 • Elgjakt 2017.
 • Saldometoden formel.
 • Fly i verden.
 • Yamaha r1 0 300 zeit.
 • Daniel baldwin barn.
 • Abstrakte malerei techniken.
 • Kockegården.
 • Velbekomme ordbok.
 • Clint eastwood harry.
 • Das schlaraffenland nach pieter bruegel.
 • Thomas savery dampmaskin.
 • Dirigentkurs 2018.
 • Ballett niederkassel ranzel.
 • Sixxpaxx hannover.
 • Seniorbolig til leie bergen.
 • Bekkenbunnsøvelser etter fødsel.
 • Sanger om regn.
 • Finax fibrex.
 • Siljan gulv prisliste.
 • Holocaust konsentrasjonsleir.
 • Turley kaserne mannheim.
 • Ecco støvletter.
 • Daisy previn.
 • Verbos irregulares en español ejemplos.
 • Hotelliste wien.
 • Reise til berlin med barn.
 • Zyrtec mot elveblest.
 • Unfall westerwald heute.
 • Weihnachtsbaum kaufen saarbrücken.
 • Hoka sko prisjakt.
 • Diaz rapper.
 • 2 zimmer wohnung oldenburg kreyenbrück.