Home

Tallinje oppgaver

Øvelser med tallene 0-20 på tallinje - De magiske tallene

 1. Arbeidet med tallinjer er svært viktig også på 1.trinn. Tallinjer bør være synlige i klasserommet. De bør arbeides med kontinuerlig i hele året. Elevenes forståelse av tallinjen, er helt essensiell for at de skal kunne forstå tallsystemet, addisjon, subtraksjon, tallvenner osv. I dette arbeidet ligger det mulighet for å avverge vansker med matematikk senere
 2. Elevene får en tallinje hver og kan gi muntlige oppgaver til hverandre, for eksempel Jeg har 18 og tar vekk 7, hvor mange har jeg igjen?. De andre prøver å finne svaret med hjelp av tallinjen sin og skriver det ned. Dette kan gjøres som et spill hvis elevene fører poeng
 3. erte pappsirkler (yten tallsymboler) i to forskjellige farger. I malen har jeg brukt rød og blå. Sirklene må være 5-erstrukturert, så print ut fem sirkler av hver farge
 4. Oppgaver. Her finner du en rekke oppgaver som kan tilpasses alle nivå og skrives ut. GeoGebra. Her finner du oppgaver i GeoGebra til bruk i undervisningen. Tallinje. En kan velje mellom tallinje fra 0 til 5, fra 0 til 10 eller fra 0 til 20. Ti-rutenett. Ti-rutenettet blir eleven kjent med allerede i Grunnbok 1

Tom tallinje. I denne artikkelen nevnes bruk av perlesnor. Vi benytter oss av perlesnoren og tallinjen samtidig. Begge er viktige verktøy for å forstå både addisjon og subtraksjon. Oppgaver med tom tallinje: Tom tallinje. Tom tallinje 3. Tom tallinje 4. Tom tallinje 5. Tom tallinje Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding..

Tallinjer og tall: Enkel støtte i matematikkarbeidet Malim

 1. Denne typen oppgaver krever at vi finner et mønster. Enkleste måten å gjøre dette på, er å skrive ned ett og ett tall i følgen og se etter sammenhengen mellom det tallet og det foregående. Det vi mener med sammenhengen, er forskjellige måter å skrive tallene. Vi kan ta en titt på følgen din
 2. Tallinje Standard. Denne tallinjen er egnet for bruk på en smarttavle og kan vises for hele klassen. Elevene kan komme frem til tavlen og bruke den. Lage oppgaver for hverandre og samtale om løsninger. Tallinjen . Kompetansemål: bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar
 3. Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin
 4. Eksempelvis betyr det at spiller man Tallinjeracet med en tallinje i tallområdet 0-20 vil en elev som kaster en terning og får 6, I Tema Matematikk finner du mange ulike innfallsvinkler, spill, oppgaver i og utenfor boka hvor elevene får jobbe med et emne av gangen
 5. Divisjon. Når vi dividerer et negativt og et positivt tall blir svaret negativt. 5 : (-10) = - 1/2 Når vi dividerer to negative tall blir svaret positivt
 6. Tom tallinje: Oppgaver: Tom tallinje_hoppe med tiere og enere - hopp fremover 1 (Kristine Solheim) Eks: Tallet er 24. Tegn tierhopp og enerhopp. Tom tallinje_hoppe med tiere og enere - hopp via nærmeste tier 2 - Denne måten å hoppe på tallinja på innebærer at elevene må forstå hva som menes med «nærmeste tier»
 7. Nettoppgavene har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. Elevene får nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet. Hver oppgave og hvert nivå har sin egen nettadresse. Det er derfor enkelt for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og nivåer i læringsplattformen
Tallinjer og tall: Enkel støtte i matematikkarbeidet

Tall- og mengdeforståelse 0-20 UNDERVISNINGSMETODER

 1. OPPGAVER MED DESIMAL (TIL UTSKRIFT) WorksheetWorks -Lag oppg. med desimaltall; aplusmath.com - Lag desimaltallsark m/add; teachingideas.co.uk - Utskrift av tallinje
 2. Her er Plasser på tallinjen. Salaby Intro. Bokmål; Nynors
 3. Tallinje. En kan velge mellom tallinje fra 0 til 5 og opp til 1000. Når pilen blir dratt bortover tallinja, vil regnestykket endre seg. Når pilen peker mot høyre er det addisjon, og når den peker mot venstre er det subtraksjon. Tallet over pilen viser differansen: hvor langt det er mellom tallene
 4. Med M+ kan elevene skrive ut oppgaver hjemme! Visste du at med et svært rimelig skoleabonnement så kan elevene ved skolen skrive ut sine egne oppgaver hjemme? Dersom dere bruker Feide er dette svært enkelt. Da er det bare for elevene å logge seg inn og skrive ut det de ønsker
 5. Tegn streker til tallinjen. Tegn streker til tallinjen. Se eksempel. 14 - 4 = 3 + 7 = 12 + 8 = 11 + 9 = 1 + 9 = o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
 6. Øv på tallinjen opptil 1000. Her kan du øve på tallinjen opptil 1000 akkurat som på skolen. Spill også et av mattespillene

I matematikken bruker vi en tallinje, OPPGAVER. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Oppgave 4. Oppgave 5. Oppgave 6. Oppgave 7. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: De fire regnearter. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Totalt antall sidevisninger Disse oppgavene kan brukes i hjemmelekse og i arbeid på skolen. Den egner seg for alle elevene. Det er viktig at barna forstår desimalltall og denne oppgaven kan bidra til å gi elevene forståelse. desimaltall-1 Kompetansemål: beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal Hva er Minibøker - oppgaver med tallene til 10? Minibøkene består av oppgaver med hvert av tallene til 10. Her får elevene trening i å arbeide med ett og ett tall, hver for seg. Bøkene er i A5-format slik at de er enkle å håndtere for små barnehender

Vi kan illustrere fortegnstall på ei tallinje som strekker seg i begge retninger fra 0: Legg merke til at minustegnet som er regnetegn i subtraksjon, brukes nå for å angi et negativt tall, som -5. Vi kan også si at tegnet skal angi det motsatte tallet til et tall: det tallet som ligger like langt fra 0, men på motsatt side på tallinja Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî «Tallinje på gulvet» Under vår utprøving av modellene med per-lesnor og tom tallinje kom vi på idéen om å bruke en «tallinje på gulvet». Dette er en konkret og fysisk modell tilpasset elevene på 1. trinn, hvor elevene kan telle forover og bak-over på tallinja samtidig som de kan «gå og stå» på den

Oppgaver som øke elevenes evne til å løse oppgaver i matematikk. Man kunne også kalt det regneferdigheter. Elevene skal regne i alle fag og det er derfor ønskelig at elevene mestrer regneartene. Disse oppgavene kan også brukes for å forberede elevene på kartleggingsprøven i vårsemestret. Tallferdighet 1 2.klasse T allferdighet 2 2.klass Her får du 20 ulike ark med tall og tallinjer for å støtte elevene i arbeidet med tall. Hver tallinje er illustrert med et dyr hver, disse står i parentes i listen under. Du får ti ulike farger å velge mellom. Innhold i dette opplegget er: Tallene 1-10 med skriveretning i to ulike størrelser (katt). Tallene 1-5 me OPPGAVER. Oppgave 1. Lag dit eget tallmønster. Gi de 5 første tallene i tallfølgen til din læringspartner og se om han/hun kan løse tallfølgen. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: Tallmønstre. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden Hvis elevene har tilgang til datamaskiner, kan dette være et godt tidspunkt å introdusere dem for den interaktive tallinja, som har oppgaver på fem nivåer. Sammen med en partner skal de undersøke forskjellige eksempler. Spør om de kan finne en strategi som fungerer på alle nivåene

Disse enkle malene elevene arbeide med et to- eller tresifret tall som «dagens tall». Det kan selvfølgelig også brukes bare en gang i uken. Arket har hele 10 ulike oppgavetyper, for variert øving! I tillegg er denne listen med spørsmål veldig fin for å sette fokus på tall: - Hvordan er tallet bygd opp? [ Nå går læreren fram til tavlen, finner fram et kritt og tegner en lang linje. På denne linjen plasserer hun små tverrstreker, og tallene 0, 1, 2, 3 og 4 Tallinje - negative tall Standard. Elevene bør i løpet av 4.trinn ha en tallforståelse som innebærer at oppgaver som disse kan løses. Dette forutsetter at elevene har en god tallforståelse. Fint om klassen arbeider med temperaturen hver morgen/dag på skolen Tiervenner oppgaver. Tallhus for øvelser på tiervenner. Elevene må fylle inn tallene slik at stykkene til en hver tid stemmer. De første arkene er lette og så blir det høyere og høyere vanskelighetsgrad. tallhus_øvelser.pdf. Tiervenn sangen . Lek med sang og tiervenn. Tiervenner plakat

Regning med tallene 0-100 - Matte overalt - Det Norske

bestemte oppgaver. Det kan likevel vise seg ved neste overgang at eleven ikke har forstått. For eksempel kan en elev som vet at & / >& &, si at $ / >&! &. Hun tenker ikke over at også antallet deler, altså telleren, spiller en rolle ved sammenlikning. Elevene trenger mange varierte oppgaver for å komme over terskelen. De må bli kjent me 2.trinn norskdrill. Ark for diktat. Tallinjer og alfabetet. Sporing bokstavene l o e s i a m r u f d Oppgaver og aktiviteter. Hva kan du om tallrekker? Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever. FYR. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå. Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis. Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB Elevene bør få erfaringer med flersifrede tall. Det er viktig at elevene lærer dette gjennom å arbeide med oppgaver. Plassere tallene i riktig rekkefølge, kunne følge et mønster og plassere tallene riktig på en tallinje. Her er noen multioppgaver: Multi 2a-flersifrede tall - nivå 1 Multi 2a - flersifrede tall - nivå 2 Multi 2

Du finner varierte aktiviteter og oppgaver som gir rom for utforsking og setter i gang matematiske samtaler i Multi Elevbok eller Multi i Skolestudio, med tilhørende fyldig lærerveiledning, enten som bok eller digitalt Innledning . En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner.. Brøkstreken betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i Frigitte oppgaver i matematikk for mellomtrinnet. Matematikk for mellomtrinnet Side 3 Ken og Elisa spiller et spill ved å fl ytte brikker på en tallinje. For hvert trekk kan brikken fl yttes enten bare til høyre eller bare til venstre. A. Elisa begynner på 27 og fl ytter brikken sin 10 enheter

Morsomme oppgaver og flott design gjør Pengeby attraktiv for elevene i småskolen. Her kan elevene regne, spille og lære: Her er spillet beskrevet på dansk: Spillet Pengeby hjælper børn mellem fem og ni år, til at få en større forståelse for penge og økonomi Salaby.n Videre jobbing blir å overføre dette til hoderegning og jobbing med tom tallinje. 2.trinn addisjon Matematikk matte regnestrategier. Problemløsning - grisete regning. april 4, 2017 brittstips Legg igjen en kommentar. Denne problemløsningsoppgaven har jeg funnet i Multi sitt Grublishefte

Matematikkens Verden: Negative tall

Arbeid med tallene 0-100 - De magiske tallene

Tallvennene er kjempeviktige å kunne. Tallvenner er ulike tallkombinasjoner av to tall som i sum blir tallet de er venner til. For eksempel vil tallvennene til 7 være: 1 og 6, 2 og 5, 3 og 4. Vi kaller disse tallkombinasjonene for tallvennene til 7. Her kan du finne noen kjekke oppgaver hvor du kan øve på tallvenner Tom tallinje oppgaver. En tom tallinje er en tallinje uten markeringer eller tallskala («Emty Number Line» - ENL). Modellen ble utviklet i Nederland på begynnelsen av 1990-tallet av Treffers og Buys (2001). Dette er en tom tallinje: _____ Det er ingen regler for hvor stor avstand det skal være mellom markeringene som gjøres på tal-linja Rike oppgaver. Hjem # Produkter # Rike oppgaver. Filtrer på kompetansemål LK20. Bruke tallinje i rekning med positive og negative tal. Lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar..

Bruke tallinje. Barna går på tallinjen mens de sier høyt hvilket tall de går på. Tell bare partall, hvert tredje tall, osv. Barna får utdelt hvert sitt tallkort. Barna plasserer seg i riktig rekkefølge fra 0-9 og 9-0 Tallkort, tallinje Tallinje kan lages i grusen i matematikkparken evt. Tallkor - Unik differensieringsmodell med oppgaver tilpasset alle elever. - Vurdering for læring gjennom før-, underveis- og sluttvurdering. Vi har valgt ut noen oppgaver og merket dem med et nøkkelhull. Nøkkelhulloppgavene hjelper deg raskt med å se om elevene har lært det de skal, og er nyttig å bruke til underveisvurdering I oppgaver med addisjon og subtraksjon er det underforstått at det er dreier seg om aspektet brøk som del av samme helhet (del - hel). Dersom elevene tolker rektanglene i figur 2 som forhold (del-del), kan de tenke at to femdeler av det ene rektanglet og en femdel av det andre rektanglet blir til sammen tre deler av i alt ti deler Oppgaver og aktiviteter. Hva kan du om rasjonale ulikheter og om ulikheter av tredje grad? Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag.

Matemagisk elevnettsted har skjult differensiering slik at elevene til enhver tid blir ført til oppgaver tilpasset nivået de er på. Alt eleven gjør på nettstedet blir lagret. Resultatene rapporteres til læreren, som kan følge med på hva eleven svarer rett på, og hvilke feil eleven gjør Tall 1 - Addisjon på tallinje Se digitale eksempler på oppgavetyper på forhåndsvisningen - klikk på bildene ovenfor. Nivået på oppgavene i dette settet med oppgavekort: De første 9 oppgavene har summer fra 200 og nedover. Oppgave 10 og 11 har tresifrede summer, ellers er alle summene firesifrede. Svararkene kommer båd - Tallinje uten tall visuelt i klasserommet, for eksempel på gulvet slik at elevene kan plassere ting der, som de kan gripe til når de arbeider med matematiske oppgaver - snakke om et bestemt tall i forhold til andre tall ut fra tallinjen, i tillegg til tallsekvenser (10 og 10, 2 og 2)

Tallinjen – De magiske tallene 2

Oversettelse for 'tallinje' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis MATEMAGISK: - Tallinje - Forstørrelsesglass - To desimaler - Tideler - Addisjon og subtraksjon - Tekstoppgaver 6. KRITIKK TIL LÆREVERKENE ABAKUS: - Lite oppgaver (4 sider) - Innlæring av begreper (komma, hele tall, tideler) - Desimaltall brukes i det hverdagslige, gjennom prising, klokka på telefon - Bruk av femtiøringer, bra for å fremstille desimaltall, men elevene i dag kjenner ikke. Tallinje på gulvet Under vår utprøving av modellene med perlesnor og tom tallinje kom vi på idéen om å bruke en tallinje på gulvet. Dette er en konkret og fysisk modell tilpasset elevene på 1. trinn, hvor elevene kan telle forover og bakover på tallinja samtidig som de kan gå og stå på den Tallinje De fire regneartene Negative tall Hoderegning og overslag Potenser Primtall og primtallsfaktorisering Prosent, brøk, desimaltall Store og små tall. Oppgaver om prosent (Sirkel 8): (Internet Explorer pga Java) MK-X Brøk 1 MK-X Brøk 2 Kildehenvisninger Cappelen Dam

Numicon er et visuelt materiell som benytter mange sanser i barns matematikk tilnærming. Numicon er laget for at barn skal få et godt grunnlag for forståelse av matematikk i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov Finn tidslinjemaler for Office som hjelper deg med å visualisere fremdriften på prosjektet. Få gratis maler for produktveikart, arbeidsplaner, milepæler, historikk og mer

Matematikk - Hele tall - Netteleven

En oppgavedatabase for matematikk i ungdomstrinnet og den videregående skolen: interaktive flervalgsoppgaver kategorisert etter trinn, matematiske emner og vanskelighetsgrad, basert på vår tolkning av de nye læreplanene tall, tom tallinje 1 b, kap9. 07.03.2012 4 Teller de på fingrene? • Er automatisering det samme som pugging og drilling av fakta, eller er det noe annet som må være i spill også? • Det er ikke tilstrekkelig med pugging uten fokus på forståelse og gode strategier. Å utvikle gode strategie

Snakk-oppgaver gir elevene trening i å snakke matematikk, og utforsk-oppgaver hjelper elevene til å bli gode problemløsere. I sum bidrar de til å trene forståelse og legge til rette for dybdelæring. I Matematikk 1P og 1T er det lagt inn programmeringseksempler i de temaene der det bidrar til økt forståelse for faget Norsk mattedrama. (3:12) Bakeriinspektøren er tilbake og prøver å sette Helene i mattetrøbbel mens hun hjelper onkel Jan i bakeriet. Kan MK-X hjelpe Helene denne gangen Oppgaver fra +Maker. Tilbake. 3-GANGEN OG TVERRSUM. Elevene skal se sammenhengen mellom 3-gangen og tverrsummen av svarene i 3-gangen. Kunne se sammenhengen med tallinje på gulvet og tallinje på veggen. MULTIPLIKASJON - TALLREKKER. Kunne rekketelle i alle gangetabellene. PROSENT. Norsk mattedrama. (9:12) Helge hjelper mamma med å selge billetter på ferga. Men hvordan går det når mamma blir sjøsyk og Helge må overta salget helt alene Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen

Fylle opp tieren | UNDERVISNING: inspirasjon, tips og idèer

De to neste tallene etter 1 3 9 27 - Matematikk

Tegn strek til riktig sted på tallinjen. Se eksempel. 19 11 18 4 10 2 15 9 3 8 . o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Magnetisk tallinje som er tom, men oppmerket med 21 divisjoner. Mulighetene er uendelige siden denne ikke er utfylt. Bruk en whiteboard tusj og lag ulike oppgaver. Tallinjen plasseres direkte på en whiteboard tavle eller på en hvilken som helst metalloverflate. Produktinformasjon:Lengde: 40 cmBredde: 6 cmMateriale: plastikkFra 5 år tallinje-oevelse - Universitetet i Agde 2.klasse Dalabrekka skole 0304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Title: 1 Author: Dalabrekka skole Created Date: 2/4/2009 5:32:36 P

Oppgaver onsdag | ronsenflippedclassroomtallvenner | undervisningstips

De magiske tallene 1 - Side 2 - Oppgaver

Tallinje: Oppgaver med desimaltall og tallinje. Skriv riktig desimaltall på riktig sted. Flere vanskelighetsgrader. Desimaltall i rekkefølge : Sett desimaltallene i stigende rekkefølge (fra minst til størst) Desimaltall i rekkefølge : Blomsterspill - sett desimaltallene i riktig rekkefølge tallinje fra 0 til 100 (ungene kan lage disse selv, eller de får dem ferdig kopiert opp på ark). tre - (se ovenfor). Spillet er som før, men det kas-tes en terning av gangen. Viser terningen for ek-sempel 3, må man spinne eller kaste +/- terningen for å se om det skal være +3 eller -3. Så kastes fo

Negative tall lenker til tallinjer - Kittys oppgaver

Tallinje; Mattehjelpen; Mattehjelpen Basis; Mattehjelpen 8-10 Diverse Gangatabellen -trening /Pdf Gangetabellen- mal Formler-areal Grunntall 8 /Pdf Lengdeenhet Tallinje oppgave pdf Desimaltall-prosent-brøk . Prøver: Prøve i matte desember 2010 Prøve i matte 21. janua Hverdagsmatte, hefte fra VOX med forklaringer og oppgaver: Regning - engelsklærerens ansvar: Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter. Digital mobbing: Praktiske råd for skoler: Digitale verktøy i skriveopplæringa: Iktplan.no: Tenk - faktisk.no Undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet Det lages stadig nye oppgaver til treningsleiren, og nå er det laget og lagt ut 250 nye oppgaver for 1. trinn Situasjonen kan uttrykkes med mange representasjoner - for eksempel en dobbel tallinje - Hvis en kilo koster € 1,20, vil 100 g koste € 0,12 Subtraktion, tabell och kort, talområdet 1-20, A4-format; Multiplikation, tabell och kort, talområdet 1-20, A4-format Videoen forklarer hvordan man skal regne ut oppgave 1 fra matematikk 1T. Å plassere brøker på en tallinje Denne artikkelen oppsummerer noe av forskningen som er gjort på effekter av spesialpedagogisk undervisning for elever med matematikkvansker og skisserer hva som kjennetegner den undervisningen som virker best. Artikkelforfatterne beskriver hva som er de vanligste problemene elever med matematikkvansker sliter med og hvordan man kan identifisere disse

Multiplikasjon | UNDERVISNINGSMETODER – last ned gratisTall- og mengdeforståelse 0-20 | UNDERVISNINGSMETODER

tallinje - Kateterskuffe

Åpne, rike oppgaver; Des tall tidelt tallinje ‹ Gå tilbake til Aktuell og potensiell sone. Publisert 15. mars 2013 av Svein Aastrup. Oppgaver fra +Maker. Tilbake. ADDISJON 1-20 - MENGDETRENING. Lære en metode for å nærme seg bruken av en tallinje ved addisjon. ADDISJON MED TIEROVERGANGER . Bli kjent med, og nærme seg, algoritmen til addisjon med tieroverganger. BUTIKK HVER DAG

Tall og tallinjen - matematikk

Åpne, rike oppgaver; Des tall femdelt tallinje ‹ Gå tilbake til Aktuell og potensiell sone. Publisert 15. mars 2013 av Svein Aastrup. Jeg kan regne 1-4 - demo Jeg kan regne gjør det abstrakte konkret og lettere å forstå. Jeg kan regne har en langsom progresjon og sikrer at alle er med. Jeg kan regne har over 8000 oppgaver og er tilpasset 1.-4. trinn Beskrivels

Tiere og enere UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

annen brøk, og elevene møter ofte oppgaver der brøker skal sorteres i stigende rekkefølge. Dersom brøk blir brukt som et måltall, relateres den til en måleenhet i form av en lengde på ei tallinje eller som en fysisk størrelse (volum, lengde, areal), se figur 5 Ekte og uekte brøker. Man skiller ofte mellom ekte og uekte brøker, hvor ekte brøker alltid representerer et tall som er (numerisk) mindre enn 1, f.eks. .Hvis telleren er større eller lik nevneren, representerer brøken et tall som er større eller lik 1, og da er det snakk om en uekte brøk Matte oppgaver GeoGebra . Diverse Gangatabellen -trening /Pdf Gangetabellen- mal Formler-areal Grunntall 8 /Pdf Måleenhet- vekt Måleenhet -volum Måleenhet- lengde Tallinje oppgave pdf Desimaltall-prosent-brøk Vinkler-eksempel på konstruksjoner Trekant - konstruksjo Håndboka Alle Teller! beskriver en anbefalt progresjon innenfor tallforståelse og kobler hver oppgave i testene til spesifikke emner. I tillegg gir den konkrete forslag til hvordan du kan arbeide videre ut fra elevenes resultater

Multi 2a nettoppgaver - Gyldendal Gyldenda

Cappelen Damm har utviklet digitale læremidler og ressurser til grunnskolen i mange år, noe som har resultert i et mangfold av variert innhold, med følgelig mangfold av tekniske løsninger. Kravene til digitale læremidler blir stadig skjerpet når det gjelder WCAG-krav, plug-ins, personverninnstillinger og oppdateringer Lag flere liknende oppgaver, tegn tom tallinje, og bli enige om bevegelsene på tallinja sammen med elevene. Lag også noen addisjonsoppgaver som beveger seg over null,. Merk deg, f r du g r i gang med testen. Les hvert sp rsm l grundig. Se deretter p svaralternativene som vises og velg s det svaret du mener er riktig Created Date: 4/30/2013 3:13:09 P

Tallinjer og tall: Enkel støtte i matematikkarbeidet | Malimo

Matematikk - Desimaltal

Her kan du lære om hvordan du plasserer brøk på tallinjen og hvordan du kan angi tallene mellom 0 og 1 som brøk Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Elevene lærer mer med iPad • BudstikkaNegative tall lenker til tallinjer - Kittys oppgaverMatematikk - Desimaltall

Seks eksempelvideoer viser reglene brukt - på helt enkle og mer sammensatte oppgaver. Brøkregning er et sted hvor mange sitter fast - men det må man mestre for å gå videre i matematikk. For den grunn er det viktig at du først forstår hva brøkregning går ut på, deretter øve så mye at regnereglene i brøk blir automatisert for deg Brøk på tallinje, forkorting og utviding Sum og differanse av brøker, uekte brøker og blandet tall . Brøk, prosent og desimaltall. Oppgaveark til prosent som er delt ut i uke 4. Et forslag fra Sigrid hvordan man kan løse og ikke minst føre oppgavene. Fasi - Kunne bruke tallinje til å løse oppgaver - Kunne hoppe frem og tilbake på en tallinje. Grunntall 2A: - bok - interaktiv tavle. Multi 2A:- bok - nettoppgaver. MK-X NRK super - Regne ved hjelp av tallinje, multilinkklosser og terninger - Oppgaver i boka. Repetere treer-, firer- og femmervennene på arbeidsstasjon. 37 Utdrag Tidslinje over Norsk Språkhistorie Urnordisk tid (ca. 200-700) Norrøn tid (ca. 800-1350) Mellomnorsk tid (ca. 1350-1550 Tella er et pedagogisk matematikkspill for yngre barn som introduserer dem for grunnleggende mattebegreper gjennom lek og eksperimentering. Spillet består av en rekke moduler med oppgaver som handler om blant annet størrelser, tall, mengde, tallinje, pluss og minus, og hvor oppgavene øker i vanskelighetsgrad Tom tallinje. utregningene mentalt. Modellen med tom tallinje ble utviklet i Nederland. Når elevene foretar utregninger i addisjon og subtraksjon på en tom tallinje, er det en matematisering av.

 • Naby keita score.
 • ¿cómo se conjuga el verbo satisfacer en presente pasado y futuro?.
 • Iphone prices london.
 • Populære merker 2017.
 • Ferienwohnung am wörthersee mit kindern.
 • Hank williams lovesick blues lyrics.
 • Bergen spa.
 • Port overview.
 • Video camera 4k.
 • Bodensee im winter mit kindern.
 • Etnografi vs antropologi.
 • Norske nazister liste.
 • Karrieresenteret mandal.
 • Sauerland rundfahrt 2017.
 • Weihnachtsmarkt lauchhammer 2017.
 • 7 wtc.
 • Justin bieber alben.
 • Minihus byggesett.
 • Brilon bike festival 2018.
 • Saksøke kommunen omsorgssvikt.
 • Utøya 22. juli trailer poppe.
 • Rundball til salgs.
 • Hemnes kommune skolerute.
 • Mine sider telia.
 • Download youtube videos to iphone app.
 • Thinspiration movie.
 • La valise tulum.
 • Db navigator fahrpläne.
 • Lustige bilder urlaub kostenlos.
 • Ivm süddeutsche meisterschaft 2018.
 • Doctor sleep matratzen test.
 • Brannvernskolen.
 • Manet maleri kryssord.
 • Airsoft norge.
 • Reise til muscat oman.
 • Hvor bor terje tysland.
 • Sp02 wiki.
 • Prosaisk.
 • Iron maiden trondheim 2018 billetter.
 • Silkeveien kart.
 • Kurkuma tee kaufen.