Home

Draugen oljeplattform

Draugen ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden er 250 meter. Draugen ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med en bunnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbunnsbrønner. Stabilisert olje blir lagret i tanker i sokkelen på innretningen 10. november 2020 kl. 19:12 Alvorlige brudd på oljeplattform. Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea. Draugen-plattformen Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i. Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. Petroleumstilsynet har gjort «alvorlige funn» på Draugen-plattformen i Norskehavet. Sp-nestleder Ola Borten Moe var blant grunnleggerne i operatørselskapet Okea. Om kort tid blir han plattformsjef på Draugen Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap Oljeplattformen Draugen har flere brønner med mangelfulle eller svekkede barrierer, men har ikke fremlagt planer for reparasjon, skriver Petroleumstilsynet i en fersk rapport

Dette er oljearbeidernes favorittplattformer - Tu

I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea. Sp-nestleder Ola Borten Moe er blant grunnleggerne i selskapet og tar over som plattformsjef på Draugen om to uker, skriver VG.. Oljeplattformen har flere brønner med mangelfulle eller svekkede barrierer, men har ikke framlagt planer for reparasjon.

Draugen. Shell Norge 6. Draugen, operert av Shell. På sjetteplass finner vi Draugen-plattformen som scorer generelt ganske godt på fem av seks kriterier på undersøkelsen vår, med unntak av teknisk tilstand - der den scorer marginalt dårligere. De aller fleste trekker frem at det beste med å jobbe her er miljøet

Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. Petroleumstilsynet har gjort «alvorlige funn» på Draugen-plattformen i Norskehavet Sp-nestleder Ola Borten Moe er blant grunnleggerne i selskapet og tar over som plattformsjef på Draugen om kort tid, skriver VG. Oljeplattformen har flere brønner med mangelfulle eller svekkede barrierer, men har ikke fremlagt planer for reparasjon, skriver Petroleumstilsynet i rapporten. De. En draug, oftest omtalt i bestemt form draugen, er et overnaturlig vesen som forekommer i sagn langs kysten av Norge.Draugen var opprinnelig en død person, en dauing, enten han bodde i haugen (på norrønt kalt haugbúi) eller dro ut for å hjemsøke de levende.I seinere folketro ble det vanlig å begrense skikkelsen til et gjenferd av en død fisker som hadde drevet på havet, og som ikke.

Draugen, petroleumsfelt på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet ligger i blokk 6407/9, og ble påvist i 1984. Det ble vedtatt utbygd i 1988, og produksjonsstart var i oktober 1993. Draugen var dermed den første feltutbyggingen i Norskehavet. Operatør er OKEA fra 30. november 2018. Før dette var Norske Shell operatør. Hovedforsyningsbase og driftsorganisasjon er lokalisert til Kristiansund Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap, skriver VG. Draugen har i dag flere brønner med mangelfulle eller svekkede brønnbarrierer, uten at det er fremlagt planer for reparasjon eller gjenopprettelse av brønnbarrierene, skriver Energi24 Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea. Det er i dag 6 brønner på Draugen-plattformen med 16 tilknyttede havbunnsbrønner

Felt: DRAUGEN - Norskpetroleum

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea Tidligere i år besøkte Arbeiderpartiets fraksjon i Energi - og miljøkomiteen en oljeplattform det bare finnes en av i verden. Plattformen heter Draugen og ligger tolv mil nord for Kristiansund

Alvorlige brudd på oljeplattform - Siste nytt - NR

Draugen er det femte kulturminneprosjektet til Norsk Oljemuseum. Over en periode på tre år skal hele feltet dokumenteres. Draugen-i-solnedgang-foto: ukjent. Prosjektet omfatter dokumentasjon av karakteristiske trekk ved utbyggingen av feltet Draugen med flotellet «Regalia» i oktober 2013 Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet. 7 relasjoner Dette er sikkert en sjelden mulighet for å kunne fotografere livet på en oljeplattform. Jeg må si at jeg ble svært fristet til å være med. Det som likevel gjør at jeg reagerer negativt på tilbudet er følgende Oljeplattform, egentlig petroleumsplattform, er en fellesbetegnelse for flere typer konstruksjoner som bygges for utvinning av olje og gass til havs. Værvarsel for oljeplattformene. Varslene i tabellen nedenfor er ikke spesiallaga for havområdene. De har f.eks. ikke oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlige havvarsel

Don't forget to SUBSCRIBE for more documentaries like this one. Troll A was built by Norwegian Contractors for Norske Shell, with base construction beginning.. En oljeplattform er ikke bare arbeidsplass med stålrør, tanker, prosessanlegg. Det er også boligen for mange mennesker i uker om gangen. For å skape trivsel og god atmosfære på Draugen-plattformen ble det satset på lyse, åpne, ryddige og estetisk gjennomtenkte rom med kunst å hvile øynene på

Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform

 1. Reservoar Norne produserer olje og gass fra jura sandstein. Oljen finnes i hovedsak i Ile- og Tofteformasjonene, og gassen i Notformasjonen. Reservoaret ligger på 2500 meters dyp, og det har god kvalitet
 2. Er du plassert på oljeplattform på 17. mai må du lage feiringen helt selv, men det kan bli ganske fint likevel! Beviset finner du i dette arkivopptaket filmet på oljeplattformen Draugen i 1994 fra vår samling! Gratulerer med dagen i morgen, uansett hvor du er og hvordan du markerer dagen! Video: Norsk Oljemuseu
 3. Du finner oss på denne besøksadressen: Møllendalsveien 70 A, 5009 Bergen. Vår postadresse er: Postboks 99 Sentrum, 5804 Bergen Send oss en mail til adressen: draugen@draugen.net eller bruk kontaktskjema under Foreningens vakttelefon: 901 50 91
 4. Troll A er ei oljeplattform (gassplattform), sett opp for å utvinna naturgass frå Trollfeltet.Bygginga av Condeep-plattforma var eit av dei største ingeniøroppdraga gjennom historia. Statoil er operatør for feltet. Gassen vert send inn til Kollsnes i Øygarden kommune, der gassen vert prosessert.Plattformunderstellet vart bygd av Norwegian Contractors for Norske Shell, som var operatør i.
 5. Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea

Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet. Plattformen er en Condeep-plattform med én betongfot (monosokkel) som står på 251 meters havdyp. Feltet ble oppdaget i 1984 og produksjonen ble startet da plattformen kom på plass i 1993. Operatør var Norske Shell Draugen er det femte kulturminneprosjektet til Norsk Oljemuseum. Over en periode på tre år skal hele feltet dokumenteres. Prosjektet omfatter dokumentasjon av karakteristiske trekk ved utbyggingen av feltet. Dette inkluderer teknologisk utvikling, Emner: bedriftsarkiv, Nordsjøen, olje, oljeplattform, Rosenberg Verft, Stavange 115 ansatte på Draugen feiret nasjonaldagen med 17. mai-tog rundt hele plattformen. Det å være stasjonert på en oljeplattform på nasjonaldagen er intet hinder for en skikkelig feiring Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet. Du kan få svært mye av innholdet på Yr gratis, til bruk i ulike applikasjoner og tjenester. Dersom du utvikler program, nettjenester eller annet med data frå Yr, oppfordrer vi deg til å dele det du har laget med andre

Stenger oljeplattform. Både Statoil og Shell stenger oljeplattformer i Nordsjøen. og gjorde det klart at konsekvensen av våre vedtak er umiddelbar nedstengning for Snorre A og Draugen,. Filmet stor hai ved norsk oljeplattform - Plutselig dukket haiene opp, sier plattformarbeider. Se video! Facebook - Egentlig så er det et utrolig dyreliv ute på Draugen

Zenitel Norway AS har blitt innstilt som leverandør av et nytt Motorola Tetra-system til Shells Draugen-plattform i Nordsjøen Kristiansund/Draugen: Det begynte på en hyttetur i Trøndelag vinteren 2015. Forrige gang Ola Borten Moe var på en oljeplattform, var han oljeminister. Nå er han her som «plattformeier». Okea overtok operatøransvaret 1. desember i fjor. Draugen-plattformen er 289 meter høy Petroleumstilsynet har avdekt alvorlege regelbrot på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I ein ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlege funn på Draugen-plattforma i Norskehavet tilhøyrande operatørselskapet Okea Draugen oljeplattform i Norskehavet: Røykdykkerutstyr og brannutstyr vedlikeholdes. Firesafes dyktige medarbeidere John Ketil og Tor Arve er på Draugen i 10 dager for å utføre arbeidet Litt mer om.. Nesten 50 års erfaring med forpleining offshore gir oss solid kunnskap om alle faser av et prosjekt. Vi er markedslederen som alltid setter sikkerhet først, og legger vår stolthet i å forvandle arbeidsstedet til et hjem utenfor hjemmet

- Nordic Light har i samarbeid med AS Norske Shell fått til en enestående og helt unik workshop på programmet. Det å kunne vandre rundt på Ormen Lange, et gass-i-landføringsanlegg i Aukra utenfor Molde i to dager og i tillegg bli fløyet til Draugen oljeplattform med et kamera i hånda, er en sjanse man får en gang i livet Emne: oljeplattform. Draugen. 150 kilometer nord for Kristiansund, i blokk 6407/9, på Haltenbanken, ligger Draugenfeltet. Her står Draugenplattformen på den ene betongsøylen, godt plantet på 251 meters dyp. I januar 2016 startet Norsk Oljemuseum dokumentasjonsprosjektet Kulturminne Draugen Draugen med flotellet «Regalia» i oktober 2013 Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet. Ny!!: Oljeplattform og Draugen (plattform) · Se mer » Draupner-bølgen. Draupner-bølgen Draupner-bølgen var en stor usymmetrisk bølge som slo mot oljeplattformen Draupner E i Nordsjøen 1. Ny!!

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på

Betongunderstellet til Draugen er under bygging i Jåttåvågen ved Stavanger. Bildet viser markeringen som fant sted da statsråd Eivind Reiten la ned grunnsteinen 28.08.1990. Avbildet person. Draugen. Profession Oljefelt Oljeplattform Gass- og kondensatfeltet Kristin ble satt i drift 3. november 2005. Kristin-feltet ligger i den sørvestlige delen av Haltenbanken. Feltet er bygget ut med tolv produksjonsbrønner fordelt på fire brønnrammer, som er koblet til en halvt nedsenkbar produksjonsplattform

Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til

Har utsmykka offentlege og private bygg: Fylkessjukehusa i Lillehammer, Molde og Ålesund, Møre og Romsdal Fylkesbåter, Draugen oljeplattform Norske Shell, Istad Kraft Molde, Ekornes fabrikker Sykkylven og Rica Seilet Hotel, Molde Oljeselskapet Okea, som Ola Borten Moe var med på å stifte, kjøper Norske Shells lisensandeler på Draugen og Gjøa for 4,5 milliarder kroner. Lisensandelene utgjør 44,56 prosent i Draugen og 12 prosent i Gjøa. Avtalen innebærer at Okea overtar operatørskapet for Draugen. Gårdbrukeren og tidligere

Vind til oljeplattform: Autonome systemer • Redusert brenselforbruk, CO2-utslipp og NOx-utslipp - Eks: Samdrift vindkraft og 2x20 MW gassturbiner - Høye kostnader knyttet til utslipp og reduserte inntekter knyttet til gassforbruk tidlig marked for vindkraft på dypt vann • Lavere kabelkostnader jmf. nettilknytning land nStabilitet. Stor produksjon fra Draugen. Den Shell-opererte Draugen-plattformen produserte i fjor i gjennomsnitt 204.465 fat olje per dag. Resultatet er det nest beste siden Draugen startet produksjon i 1993 Draugen er det femte kulturminneprosjektet til Norsk Oljemuseum. Over en periode på tre år skal hele feltet dokumenteres Boreplattform, plattform forsynt med tårn for petroleumsvirksomhet er i kategorien Plattformteknologi. oljeplattform Brødsmulesti Store norske leksikon Teknologi og industri. Condeep Oljelampe. Ikke eksakt modell. Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet - 6407/1-8 S. 02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund

Oljeplattform. Norne Fpso, Norge. breddegrad: 66-01-48N, lengdegrad: 008-04-48E, høyde over havet: 10 m. Gjeldene værobservasjo Draugen plattformen er en oljeplattform som står på en betongfot, på et havdyp som er 251 meter. Draugenfeltet har AS Norske Shell som operatør. Feltet ble oppdaget i 1984 og produksjonen ble startet da plattformen kom på plass i 1993. Draugen var det første oljefeltet i drift nordt for 62'breddegrad Statoil stenger oljeplattformen Snorre A umiddelbart. Shell er også pålagt å stenge plattformen Draugen

KSU.NO - Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige ..

Oljeplattform. Norne Fpso, Norge. breddegrad: 66-01-48N, lengdegrad: 008-04-48E, høyde over havet: 10 Blind Faith er både en oljeplattform og et tidligere band. Plakaten er inspirert av musikkhistorien. Draugen. Laget under oppgraderingen HMI/VDU i kontrollrommet på Draugen. 2014. Plakat til presentasjon. Denne plakaten dro full sal med studenter til presentasjonen for Marine betongkonstruksjoner. Aestheti Gudrun is a field in the central part of the North Sea, 50 kilometres north of the Sleipner field. The water depth is 110 metres. Gudrun was discovered in 1975, and the plan for development and operation (PDO) was approved in 2010

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i. Norge kan få rundt to millioner doser av vaksinen som Pfizer har utviklet. Mandag førte de gode testresultatene på vaksinen til håp og kraftig børsvekst

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea. Norge hever grensen for hva som er røde land noe Petroleumstilsynet har avdekt alvorlege regelbrot på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I ein ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlege funn på Draugen-plattforma i Norskehavet tilhøyrande operatørselskapet Okea. innenriks. Publisert: 10 november 2020 19:25 Sist oppdatert:. Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap. I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea Roaldsnes mener Molnes har gått fra å være en tradisjonell tråler, til en produksjonsplattform. Integrert bore-, bolig og produksjonsplattform med stålunderstell som Oseberg C

Draugen er under bygging og ferdigstilling ved KværnerMarsj ombord på Draugen

The Heidrun oil field is an oil and gas field discovered in 1985 in the Norwegian sector of the Norwegian Sea, named after the goat Heiðrún from Norse mythology.. The field lies 175 kilometres (109 mi) north of Kristiansund.It has produced oil and gas since October 1995. In 2013, it produced 65,000 bbl of oil per day and 760 million cubic meters of natural gas The Johan Sverdrup oil field (Sverdrup Field) is an oil field in the North Sea, about 140 kilometres (87 mi) west of Stavanger, Norway.The field lies in two different production licenses and consists of two different discoveries called Avaldsnes (where Lundin Petroleum is the operator) and Aldous Major South (where Statoil - now known as Equinor - is operator) Energi24.no arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk og tekstreklameplakaten. All annonsering på Energi24.no vil være tydelig merket og skilt fra redaksjonelt innhold Onarheim Staurset — barnebarn til tidlegare generaldirektør i Aker, Onar Onarheim - arbeidde offshore for Aker Stord på Shells Draugen-plattform hausten 1993. Han oppheldt seg innanfor sperringane der det pågjekk stål- og sveisekontroll ved hjelp av radioaktiv røntgenstråling Draugen skal gjennom en oppgradering og skal blant annet ha montert nye livbåter og ny boligmodul. I den anledning er hotellplattformen Regalia ankret opp ved plattformen, og her er gangbroen i ferd med å plasseres mellom de to plattformene. Gangbroen mellom plattformene skal plasseres på det blåe feltet her. Avbildet person. Draugen

Dette er oljearbeidernes favorittplattformer - Tu

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd hos

Draug (vesen) - Wikipedi

Draugen er under bygging og det går med store mengder

Equinor er et internasjonalt energiselskap med over 21.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Les mer her Oljeplattform. F16-a, Nederländerna. latitud: 54-07-00N, longitud: 4-00-44E, höjd: 28 m. METAR: saknas TAF: sakna Slepet til det brannskadde russiske seismikkskipet røk på vei til Kristiansund. Skipet drev fritt på Haltenbanken, i et område med flere plattformer Norske Shell har pumpet opp det meste av oljen som de siste dagene har lekket ut fra en rørledning ved Draugen-plattformen i Norskehavet Etter flere dagers plundring med min nye D4s, må jeg be om råd. - Hvordan stiller jeg inn kameraet... Olav

Byggingen av dekket til Draugen skrider frem ved AkerTre personer er ute og tester MOB-båten tilDraugen er under bygging i Yrkjefjorden i Vats ogDraugen er et majestetisk og flott syn der den står påDraugen gjennomgår en oppgradering, der nye livbåter og
 • Gabriel macht filmer og tv programmer.
 • Innsiden ut norske stemmer.
 • Monster ultra.
 • Projektorklokke dab.
 • Casa di gio stavanger meny.
 • Abort uke 12.
 • Arbeidsgivers plikter lønn.
 • P&k reutlingen bilder.
 • Media har for mye makt.
 • Florian rudy instagram.
 • Markus namnsdag.
 • Jacques charrier.
 • Kongereke.
 • Rechtsanwalt nordhausen cottbus.
 • Norsk bilforsikring i utlandet.
 • Google translate google søk.
 • Flytte sammen tips.
 • A song of ice and fire books.
 • Urinkateter kvinne.
 • Brune kryssord.
 • Focaccia brød.
 • Jordas rotasjon fart.
 • Sandefjord vandrerhjem.
 • I hvilke to soner finner vi stabile høytrykk.
 • Frieser føl.
 • Red phone.
 • Schimmel entfernen.
 • Blanco blandebatteri deler.
 • Mormonen frauen kleidung.
 • Korpsbutikken.
 • Medienkonverter multimode singlemode.
 • Prater bochum getränkekarte.
 • Focaccia brød.
 • Høyttalere til stua.
 • Fine franske ord.
 • Oneplus 3t store.
 • Veien ut pris.
 • Sperregrunn eller heftgrunn.
 • Navn på våpen.
 • Uno attack.
 • Kappgang vm 2017.