Home

Samfunnsfag etter 2 trinn

 1. Elevene viser og utvikler kompetanse i samfunnsfag på 1. og 2. trinn når de utforsker og undrer seg over samfunnsfaglige temaer og reflekterer over hvordan disse temaene kan henge sammen. De viser og utvikler kompetanse når de søker etter å få vite mer og erfarer at kunnskap kan innhentes på ulike måter
 2. Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin
 3. Samfunnsfag. Kompetansemål etter 2. trinn. presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane; Kompetansemål etter 4. trinn. presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane fins

Samfunnsfag 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt? Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå.Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte Navigering 2 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte; Engelsk; Finn Apps; Lesin Kompetansemål etter 4. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei; finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og pålitele Fag: Samfunnsfag Nivå: 7. trinn. søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett. Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udi

Samfunnsfag Global skol

Elevane viser kompetanse på 1. og 2. trinn når dei får utforske og undre seg over ulike historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege forhold og korleis desse forholda påverkar livet til oss menneske. Elevane viser kompetanse i samfunnsfag når dei viser forståing og respekt for at menneske er forskjellige og lever på ulike måtar Musikkblogg 3. og 4. trinn. samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land; beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane ( samfunnsfag etter 4.trinn) gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer (musikk etter 4.trinn

GRIP 1 Samfunnsfag og Naturfag Arbeidsbok by

Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm Cappelen Damm Undervisnin

 1. Samfunnsfag Oversikten viser alle emnene som inngår i grunnskolelærerutdanningene og som kan tilbys som enkeltemner for lærere. På grunn av plassbegrensning og antall grunnskolelærerstudenter på de ulike fagene, er det emnene som publiseres i UiAs enkeltemneliste som er de faktiske tilbudene for gjeldende semester
 2. Grip 2 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden
 3. ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE 2018-2019 Utarbeidet av faglærere: Marit Baugstø Kathrine Vabø Kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag etter 10.trinn Hovedområder i læreplan Kompetansemål etter 10.trinn . 2 PERIODEPLAN PERIODE / UKER HOVEDOMRÅDE I LÆREPLA
 4. Grunnboken GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i to og er enkel å.
 5. 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, grunnleggende ferdigheter, leseteater, muntlige ferdigheter Har du hørt om eller tidligere brukt leseteater i klasserommet? Er du klar for et tips som kan brukes på hele barnetrinnet
 6. Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 7. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i. Døme på emne i samfunnsfag: Ressursar i Noreg og Europa, klima og miljø, lover og reglar i verdssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, mellomalderen, opplysningstida

Grunnboken GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Arbeidsboken GRIP 2 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, utforskeren: finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk; Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, geografi: samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdela

Kjøp Samfunnsfag 1+2 fra Cappelen Damm Elevbok fra Cappelen Damm Undervisning Samfunnsfag 1+2 er en kombinert lese- og arbeidsbok for 1. og 2. trinn. Boka inneholder gode, elevtilpassede tekster, rik bildestøtte og varierte oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk tenking Samfunnsfag. Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn. 2.trinn. samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmå Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 er for deg som ønsker å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Med den faglige fordypninga og pedagogiske kompetansen studiet gir, vil du kunne bli en dyktig og engasjert lærer og utgjøre en forskjell i den norske skolen

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Tidsbr uk Dette sier LK-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forholdet mellom landene i Europa etter 2. Verdenskrig Beskrive forholdet mellom Sovjetunionen og USA etter 2. verdenskrig og hvilken rolle atombomben og frykt spilte Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. 280 timer skal brukes til programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se listen nedenfor). Du må velge minst to ulike fag. Hvert fag skal ha minst 280 timer over to år. • Antikkens språk og kultu Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2020 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202683917 Nettsted 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn Legg i ønskeliste Skolen 8-10 Samfunnsfag

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok (Kompetansemålene

Spire samfunnsfag består av: Spire 3 samfunnsfag, 3. trinn; Spire 4 samfunnsfag, 4. trinn; Spire 2 samfunnsfag, 2. trinn LÆRERVEILEDNINGER. Lærerveiledningene er fyldige ressurser som gir nyttig og nødvendig hjelp til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka Arket er laget med tanke på 6. trinn, men passer sikkert for andre trinn også. Undersider (8): 17. mai 1814 Midgard 5 Midgard 6 Midgard 7 Norgesmester Nyttige lenker samfunnsfag Oppgaveark om Norges fylker Tro i vikingtide Nye Gaia 3 Elevbok Smartbok har blant annet innlest lyd og gir gode muligheter for differensiering og variert undervisning. Nye Gaia 3 Elevbok Smartbok er den digitale utgaven av læreboka med nyttige funksjoner som innlest tekst, muligheter til å ta notater og markere, søke etter innhold, forstørre bilder og tekst

Moava.org : Nivå 2

Relevans Samfunnsfag 8-10 Nyhet! Nye Gaia Naturfag- og samfunnsfag 1-4 Gaia 5-7, 1. utgave Naturfag og samfunnsfag 5-7 Underveis Samfunnsfag 8-10 Nettoppgavene kan også brukes sammen med Smart Time og de har lydstøtte til og med 4. trinn Fag: Samfunnsfag Nivå: 5. trinn. søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett. Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka Fag: Samfunnsfag Nivå: 6. trinn. søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett. Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka Samfunnsfag 2.trinn Område Kompetansemål Lokale mål for Løren skole- ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Revidert 09.08.19 Eleven skal kunne peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader. - orientere meg etter himmelretningene på en globu FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram.. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no

Studentene skal ha 2 eller 3 uker med veiledet praksis. Målsetningen er at studentene skal undervise i samfunnsfag på ett eller flere klassetrinn mellom 5. og 10. klasse i løpet av disse to ukene. Studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere elevenes læringsarbeid på en selvstendig måte Kosebamse-dag på 2.trinn. Har hatt en superkoselig dag på jobben i dag. Alle elevene hadde med kosebamsen sin og dette var stor stas. Allerede i garderoben fra morgenen av sprudlet ungene over av glede og forventning over å få ha med seg sin dyrebare kosebamse, og ikke minst over å få lov til å vise den frem til resten av klassen 1-2 trinn Norsk. Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler. Samfunnsfag. Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøe 1-2 trinn 3-4 trinn 5-7 trinn Addisjon Aktivitetshefte Alfabetet Algebra Arbeidshefter Barnehage Begynneropplæring Belønning Bildekort Bokmål Bokstaver Bokstavserien Brøk Butikk Bygging Dekor Differensiert Digital Diplomer Divisjon Engelsk Fargelegge Finmotorikk Flipbook Førskole Geografi Geometri Grammatikk Gymbag Samfunnsfag. Viser 1. Cumulus 2, s.118-127. Cumulus 2, s. 116-117. Mylder 2, kapittel 10. Mylder 2 arbeidsbok s. 120. Orientering etter kart i skolegården. 15 Påskeferie Uke 16 - Steinaldere Eleven skal kunne Jeg kan fortelle hvor og hvordan folk i Mylder 2, kapitte

GRIP 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i Samfunnsfag. Publisert 15.01.2015, kl. 13.17 Oppdatert 15.01.2015 samtale om korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar og fantasere om dei første menneska som kom til landet etter. Her er lister over de 200 mest høyfrekvente ordene: Høyfrekvente ord 100 ord Høyfrekvente ord 100- 200 or Mylder er et læreverk i naturfag og samfunnsfag for 1. til 4. trinn til Kunnskapsløftet. Naturfag og samfunnsfag blir behandlet separat gjennom hele verket. Alle komponenter er delt inn i en naturfagdel og en samfunnsfagdel 2. trinn. Ukeplan; Nytt fra 2. trinn; Lenker; Kontakt; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Adresse . Postadresse: Oserød skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Oserødveien 64 3138 Skallestad. Kontakt Telefon: Sentralbord: 409 11 500 Forkontor.

Læreplan i samfunnsfag Læreplankode: SAF01-04 Side 2 av 12 Om faget Fagrelevans og sentrale verdiar Samfunnsfag er eit sentralt fag for at elevane skal bli deltakande, engasjerte og kritisk tenkjande medborgarar. Faget skal bidra til at elevane ser samanhengar mellom individuelle val, samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen FN-sambandets interaktive nettside, FN-filuren, inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv KRLE Årsplan 2020-2021.pdf; Årsplan Engelsk - 2.trinn.pdf; Årsplan Kunst og Håndverk 2. trinn 2020-2021.pdf; Årsplan matematikk 2. trinn 2020-2021.pd Samfunnsfag. Etter 4. trinn: Drøft oppfatningar av rettferd og likverd Etter 7. trinn: Samanlikne likskaper og skilnader i land i Europa og land i andre verdensdelar Etter 10. trinn: Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

De fem søylene – Samfunnsfag, naturfag og RLE 4

18. juni 2019. Publisert dato. 18. mars 2019. Vår referanse. 2019/3842. Kompetansemål og vurdering 10. trinn. Kompetansemål etter 10. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samfunnsfag og økonomi. I utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgjevingsfag har samfunnsfag kompetansemål etter Vg2 Lesekurs fra 3.trinn Oppgavekort for 3.-4.trinn LEKSI-bøker: visuell læring på ord- og setningsnivå Malimo's egne kortstokker! ♥ Konkretkoffert - inspirasjon! Lesetrening og leseforståelse Aktivitetsbøker nivådelt i førskole og tidlig/senere småtrinn SOSIALT ARBEID - en serie med fokus på relasjoner, sosial kompetanse og livsmestring Spennende konkreter for variert arbeid. Tidslinje: Her er fakta om Bronsealder: Bronsealderen er en betegnelse på en periode i menneskets historie som fant sted mellom steinalderen (noen steder «kobberalderen») og jernalderen. Bronsealderen begynte da menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem av bronse. Bronsealderen ble avløst a

Refleks er et nytt læreverk i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet. I denne filmen presenterer redaktør Kristin Li hvordan læreverket er bygget opp og hvordan du kan bruke Refleks i din undervisning. Hun bruker eksempler fra bøkene på 1. og 2. trinn Hjem / Samfunnsfag / Side 2. Samfunnsfag. Viser 13-17 av 17 resultater ← 1; 2; København, Amsterdam og Paris kr 49.00 Les mer; Samanes Nasjonaldag nn kr 19.00 Les mer; Samenes Nasjonaldag bm kr 19.00 Les.

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG/NATURFAG FOR 2. TRINN 2015/2016 Vi bruker læreverket Gaia Start, Gaia 2, samt Gaia oppgavebok. Differensiering: Elever som jobber raskt og som trenger ekstra utfordringer får oppgaver tilpasset for 3. trinn Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. trinn, samfunnskunnskap: beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skap Tema: 17. mai Mål: Forklare hvorfor og hvordan man feirer Norges grunnlovsdag, kjenne til tradisjonene knyttet til 17.mai feiringen. Beskrivelse: Materialet er beregnet for elever fra 1. til 7. trinn. Tema: Gegužės 17-oji Tikslas: supažindinti su Norvegijos Konstitucijos diena, jos atsiradimo istorija bei šventimo tradicijomis Aprašymas: mokomoji medžiaga skirta I - VII kl. mokinių. Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: geografi i Norge og verden, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonflikter, styresett i. Kontakt. Telefon: Sentralbord: 409 11 500 SFO: 995 67 035. SkoleSMS: Send (trinn) (tekst) til: 594 44 206 Eks: 3 Per er syk. Hilsen Kari. E-post til skole

Klypekort - SJ-lyd | Malimo

Gaia 7 Samfunnsfag, Smartbok / 2020 / Samfunnsfag / 5

Halvårsplaner 7. trinn - høsten 2019. KH halvårsplan høst 2019 : Engelsk halvårsplan høst 2019 : Inn på tunet halvårsplan høst 201 Samfunnsfag 5. trinn Område Kompetansemål Veiledende mål Lokale mål - jeg kan Tips Uke Utforskeren Eleven skal kunne formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking. undersøke egne samfunnsfaglige spørsmål og presentere resultatene for andre Samfunnsfag. Publisert 15.01.2015, kl. 13.27 Oppdatert 15.01.2015, kl. 14 registrere og tolke spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og. Mot slutten av semesteret leveres 3 skriftlige oppgaver til vurdering. Oppgavene er av ulik størrelse (mellom 2 og 6 sider) og leveres for godkjenning på ulike tidspunkt gjennom semesteret. Det gis en samlet karakter for mappen. Mappen utgjør 70% av den endelige karakteren. Den muntlige prøven er individuell og på inntil 30 minutter

Kompetansemål etter 7

Grip 1 Engelsk gir deltakerne basiskunnskaper i faget og dekker kompetansemålene i grunnskolens læreplan i engelsk etter Kunnskapsløftet (1.-4. trinn), samtidig som mål og perspektiver fra forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO, modul 1 og modul 2) er ivaretatt.Arbeidsboken er delt i to deler og tematisk tilpasset grunnboken Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger. Du gjør valg av masterstudieretning i vårsemesteret 2. studieår

Klypekort - J-lyd | Malimo

Dybdeundervisning 1

Regning i samfunnsfag..... 28. Nasjonal prøve i REGNING 8. og 9. trinn 2020 Veiledning til lærere - oppfølging og videre arbeid med tar utgangspunkt i kompetansemålene etter 7. trinn og de fagspesifikke beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene i regning i LK06 Velkommen som student ved programmet Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter

Midgard 7 samfunnsfag BM by Aschehoug - issuu

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok (Kompetansemålene

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i. Døme på emne i samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonfliktar, styresett i Noreg

Klypekort - Bokstaver | Malimo

Samfunnsfag / 8.-10. trinn / Grunnskole / Smartbok - Gyldenda

Hjem / Samfunnsfag. Samfunnsfag 2. trinn (17) 3. trinn (17) 4. trinn (17) GAN Aschehoug Sehesteds gate 3, Postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, Ordretelefon: 24 14 76 25 forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Personvern og informasjonskapsuler Personvernerklæringen Utviklet av EgebakkenIKT Spire 2 Samfunnsfag dekker kompetansemål etter 2. trinn i KL20. Boka kan brukes sammen med Spire 2 Naturfag, men kan også brukes uavhengig av denne. Produktdetalje Hjem / Samfunnsfag / Side 2. Samfunnsfag. Viser 13-15 av 15 resultater ← 1; 2; Samenes Nasjonaldag bm kr 19.00 Les mer; Stockholm, Helsingfors og St. Petersburg kr 49.00 Les mer; Stockholm, Helsingfors.

Samfunnsfag 2 for grunnskolen trinn 5 - 10 / Skole

FN-sambandet tilbyr læringsaktiviteter og undervisningsopplegg i samfunnsfag. Her er oppleggene sortert etter årstrinn og kompetansemål, noe som gjør det lett å finne frem. Alle ressursene dekker relevante kompetansemål, angir tidsbruk, har nivåtilpasset språk og form og gir øvelse i de grunnleggende ferdighetene Fagplan i samfunnsfag 8. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: 34-35 Historie: Sporene fra fortida • Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historien • Kunne finne og velge kilder • Kunne være kritisk ti Som eksempel kan man på kompetansemål etter 7. trinn finne - Presentere dei norske nasjonale minoritetane og drøfte korleis norske myndigheiter har behandla desse fram til i dag. På 10. trinn arbeides det videre med temaet; gjere greie for historia til samane, mangfaldet deira av kulturar, samisk samfunnsliv og samane sine rettar i Noreg Samfunnsfag trinn 5.-7. I dette læringsløpet fra Solaris, lærer elevene å kle seg etter været, måle temperatur og vind, observere været og værtegn. Les mer og prøv læringsløpet. Matemagiske sommeraktiviteter 1.-4. trinn. Norsk, Engelsk 1.-2. trinn På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. Kunst og design i skolen Undervisningsopplegg mm. fra Kunst og Design i Skolen. Ressursbase - Kunst og kultur Her kan du velge trinn og fagområde, og få ideer til undervisning innen kunst og kultur

Grip 3 - naturfag av Tove HaugslandGaia 6 Naturfag, Smartbok / Naturfag / 5Engelsk: Klypekort - Ending digraphs | Malimo

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Studiet bygger på studieprogrammet skuleretta samfunnsfag 1 og gir ei vidare fordjuping i sentrale tema for samfunnsfaget i skulen. Studiet tek opp tema som demokrati og medborgarskap med eit særleg fokus på skulen sitt mandat for demokratisk utvikling. Studiet legg og vekt på kunnskap om globale samfunnsutfordringar, urfolksproblematikk og likestilling i utvida forstand Under Matematikk 1. - 2. trinn finner du Møt Sara, Sortering, Tall og telling, Pluss, Minus, Tid og klokke, Lengde og areal, Geometri, Dragespill, Tekstoppgaver 2. trinn Velg kapittel 1 1 Skolen 2 2 Sansene 3 3 Kjæledyr 4 4 Følelser 5 5 Bukker og prinsesser 6 6 Være sammen 7 7 Årstider 8 8 God natt 9 9 Meninger 10 10 Store dager 11 11 På biblioteket 12 12 Mysteriet løses. Øv på skriving.

 • Plantarfleksjon ankel.
 • Pastoral norsk.
 • Chanel veske til salgs.
 • Forgjenger til internett.
 • Bruktbutikk holmestrand.
 • Peters projeksjon feil.
 • Majones uten egg og melk.
 • Medaljong bjørklund.
 • Goethe institut materialien.
 • Bag in box systembolaget.
 • Digital kompetanse udir.
 • Hirmer villa inning.
 • Fullgjødsel 22 2 12 pris.
 • Gule øyne.
 • Galleriet møbler & interiør as.
 • Wochenblatt straubing immobilien.
 • Selkirk rex katt.
 • フィッシャーマンニット カーディガン.
 • Veloweg ticino.
 • Fanny ardant five.
 • Meinvz frohe ernte.
 • Nedgravd kabel dybde.
 • Snapchat emojis 😁.
 • Fitnessstudio mettmann sport.
 • Politika oglasi za posao.
 • Panert laks med mel.
 • Gregory porter liquid spirit.
 • Enkle eggeretter.
 • Becks wiki.
 • Granat wirkung.
 • Bergen fiber logg inn.
 • Basilica.
 • Mini morris deler.
 • Friv.com spill.
 • Muscles connected to humerus.
 • Ranking uci teams.
 • Röyksopp running to the sea.
 • Autocorrect fail norsk.
 • Koke grønnsakskraft.
 • Karaoké balavoine mon fils ma bataille.
 • Uno attack.