Home

Hjemmeeksamen uib

Dette bør du vite om eksamen ved UiB Studentsider

Dette bør du vite om eksamen ved UiB Som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i innholdet her. Skriftlig eksamen ved UiB vil høsten 2020 gå som skoleeksamen eller som skriftlig eksamen hjemme På eksamensdagen skal du logge på eksamenssystemet med UiB brukernavn og passord. Sjekk derfor i dagene før eksamen at: din brukerkonto ved UiB er aktiv (det vil si at du kan logge inn på for eksempel vurdering.uib.no eller MittUiB).; du husker brukernavn og passord til UiB-kontoen din.Hvis du har glemt passordet kan du endre det på sebra.uib.no Hjemmeeksamen i Inspera || Home exam in Inspera. Instruksjonsvideo for å levere hjemmeeksamen || Instructional video on how to submit a home exam UiB-ledelsen anbefaler også at vanlig karakterskala ikke blir brukt ved digital hjemmeeksamen under koronakrisen. — Vi har laget en veileder for hvordan eksamensoppgaver kan tilrettelegges for hjemmeeksamen. Det er naturlig at det er mer refleksjon i en hjemmeeksamen, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal

Gjør deg klar til digital eksamen Studentsider

 1. Klokka er stilt en time tilbake og morgenene er lysere. Likevel er det jammen godt når det endelig er fredag og det er klart for helg! Samme hva slags planer du har for helgene, er det jo herlig i seg selv at det er helg. Selv sitter jeg med hjemmeeksamen denne uka, så det blir Read more
 2. Eksamensplan. En oversikt over eksamensdatoer og eksamenslokaler publiseres på UiB sine nettsider i begynnelsen av hvert semester. Høsten 2020 vil alle skoleeksamener på Det psykologiske fakultet være skoleeksamen - hjemme.. Sensur. Sensuren for en eksamen blir publisert på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.For master- og hovedoppgaver er sensurfristen 8 uker
 3. Det er Studieavdelingen ved UiB som behandler søknader om tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen. Du kan søke om følgende former for tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen: Forlenget tid i form av utvidet tid til eksamen. Det gis ½ time utvidet tid ved eksamener opp til 4 timer og 1 time utvidet tid ved eksamener som varer lenger enn 4 timer
 4. st 30 studiepoeng være avlagt i det fagområdet som utgjør spesialiseringen
 5. arvarianten av EXPHIL03) Tidligere gitte eksamensoppgaver bør ikke under noen omstendigheter sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut. var-2020-utsett-heimeeksamen-se
 6. Søk fram ny vurderingsenhet for hjemmeeksamen og oppdater aktuelle felter: uttaksdato og innleveringsfrist (som styrer Inspera) og trekkfrist. Dersom man ønsker at ny vurderingsordning ikke skal vises på uib.no setter man N i feltet Publisér på vurderingsenheten for selve vurderingsordningen (altså roten)
 7. November er eksamensmånad for mange av oss studentar. Eksamen på universitetet er ikkje berre vanleg skuleeksamen i nokre timar. I løpet av studiane vil du nok møta på ein heimeeksamen også

Mitt Dashbord; DIGEKSSTUD; Sider; Hjemmeeksamen i Inspera || Home exam in Inspera. Heim; Modular; Videonotat(spiller) Videonotat; Emnets videoar; Mine videoar. UiB planlegger å bruke to saler, som hver har plass til 200 studenter. På store emner vil studentene bli fordelt i disse to lokalene. Samdal sier også at UiB, for å unngå at studenter som ikke føler seg friske stiller til skoleeksamen, legger opp til en ekstra eksamen i samme emne i løpet av tre-fire uker Vær oppmerksom på at siden innføringen av EXPHIL03 høsten 2003, har vurderingsformen variert en del. Tidligere gitte eksamensoppgaver bør ikke under noen omstendigheter sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut Hjemmeeksamen: Skjer uten overvåkning fra eksamensvakter, hjemme hos deg selv eller noen andre. Alt etter emne kan en hjemmeeksamen være gruppevis eller alenearbeid. En slik eksamen foregår som regel over en viss tid, gjerne flere dager og oppgaven(e) er gjerne stor og mange Såkalt digital 'hjemmeeksamen' ville redusert kapasitetsproblemene (generelt), bidratt til mindre smittespredning, og bedret læringsutbyttet. Det hadde derfor vært mer logisk å ønske seg minst mulig skoleeksamen til høsten. Begrepet 'hjemmeeksamen' er misvisende

Hjemmeeksamen i Inspera Home exam in Inspera

 1. st Må oppnå
 2. Logg på WISEflow Du kan når som helst logge på WISEflow for å sjå korleis det ser ut, og gjennomføre demo-eksamen så mange gonger du vil. Vi anbefaler dei to seinaste versjonane av nettlesarane Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari
 3. 1. Digital hjemmeeksamen med bruk av teksteditor i Inspera. Dette er i hovedsak skriftlig skoleeksamen som er omgjort til digital hjemmeeksamen. Korte eksamener som foregår i løpet av én arbeidsdag. Skriver direkte i Inspera ved bruk av teksteditor (kombinert med filopplasting). Les mer om digital hjemmeeksamen med teksteditor. 2
 4. Hjemmeeksamen benytter seg oftest av oppgavetypen filopplasting. Det innebærer at du skriver besvarelsen i det programmet du selv foretrekker, og laster opp den endelige filen med besvarelsen i eksamensløsningen. Hvis ikke annen informasjon er gitt så skal besvarelsen levers som et PDF dokument

Tar ulike grep for å hindre juks under vårens hjemmeeksamen

 1. Tidligere eksamensoppgaver og besvarelser som er sensurert til A eller B, blir lagt ut med lenke fra emnesidene i studieplanene. I utgangspunktet er det kun oppgavetekster og besvarelser fra skriftlig skoleeksamen som publiseres
 2. Hardal oppfordrer UiB til å satse på hjemmeeksamen i stedet. - Noen frykter at det skal bli mye fusk ved hjemmeeksamen, men jeg tror den frykten er overdrevet. Særlig når den er seks timer.
 3. En hjemmeeksamen er en oppgavetekst som skal besvares innenfor en bestemt tid og med et angitt omfang, Dette er alltid presisert. På Mus 1500 skal en hjemmeoppgave være på mellom 8 og 10 sider og man har tre virkedager til disposisjon. Alle oppgaver skal ha standard margsetting, linjeavstand på 1,5 og skriftstørrelse på 12 punkt
 4. hjemmeeksamen; mappevurdering; muntlig eksamen; produksjoner; Eksamen er i hovedsak digital. Dette betyr at studenten skriver eksamensbesvarelsen på sin egen datamaskin og leverer besvarelsen inn på det digitale eksamenssystemet. UiB har valgt Inspera Assessment som leverandør av systemet vi bruker til digital eksamen. Klargjøring for sensu
 5. I boken «Eksamensrevolusjonen» fra 2015 skisserer professor i pedagogikk ved UiB Arild Raaheim 40 vurderingsformer som et alternativ til tradisjonell skoleeksamen. Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen
 6. Hjemmeeksamen. Les mer om Hjemmeeksamen. Digital skoleeksamen. Les mer om Digital skoleeksamen. Demoeksamener. Les mer om Demoeksamener. Om innlogging til Inspera Assessment. Du logger på via Feide. Les mer om Feide. Har du spørsmål om eksamen? Er det noe du lurer på angående eksamen, kontakt oss på e-post eksamen@vid.no

akademisk skriving er, hva som er hensikten med eksamensformene hjemmeeksamen og emneoppgave, samt å gi forelesere noe å henvise til når det gjelder bruk av pensum, hvordan referere etc. Problemstillingen i denne guiden er dermed: « Hva består en akademisk tekst av Studiedirektør Hanna Ekeli ved UiO sier det er opp til fakultetene hvordan de løser eksamen, men at det i hovedsak blir hjemmeeksamen i høst. - Vi estimerer at det er i underkant av 1000. Hjemmeeksamen - Karakter: B. Norge, en nølende internasjonalist. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Oversyn over nyare historie frå 1750 (HIS102) Opplastet av. phillip eggum. Studieår. 2019/202 4. kull hjemmeeksamen 2018. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Kjeve- og slimhinnelidingar høst femte studiår (OD3KOS-H5) Opplastet av. Maren Haugervåg. Studieår. 2017/2018. Helpful? 2 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg in eller registrer for å poste kommentarer. Forhåndsvis teks

hjemmeeksamen Arkiver - Studentblog

Høst 2019. JUS5511. Forklar oppbygningen av diskrimineringsforbudet etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6 (jf. § 7, § 8 og § 9 første og annet ledd og § 11) og drøft forbudets rekkevidde i arbeidsforhold etter § 29 Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet Permisjoner kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Om du har rett på lønn vil bero på hvilken type permisjon du skal ha, hva som står i lov eller tariffavtaler eller hvilken avtale du har inngått med din arbeidsgiver Institutt for informatikk beholder karakterskala A-F på alle sine fag til hjemmeeksamen, med mindre noe annet er opplyst av emneansvarlig. Dette gjelder fag som starte Emner: SAMPOL310 Hjemmeeksamen Tilhører studieprogram (i 2004): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MASV-SAPO Masterprogram i sammenliknende politikk: Aktivt fra 2004 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:.

I'm(not) grown up - Studentblogg

Emner: SAMPOL310 Hjemmeeksamen Tilhører studieprogram (i 2006): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MASV-SAPO Masterprogram i sammenliknende politikk: Aktivt fra 2004 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:. 2) En 3-dagers hjemmeeksamen som teller 60%. Her gis en litterær analyseoppgave (med valgmulighet). Besvarelsen skal være på 8 sider à 2300 tegn. Ved vurderingen blir det lagt vekt på kunnskapsinnhold, evne til kritisk vurdering, problemløsning og språkføring - Eksamen og vurdering ved UiB vil arrangeres digitalt denne våren, hovedsakelig som hjemmeeksamen, sier kommunikasjonsrådgiver ved UiB Lena Kleveland. Universitetet i Sørøst-Norg

Som hovedregel skal skriftlige skoleeksamener gjennomføres som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen, Nå er professoren og UiB enige i tyskervits-saken 27. oktober 2020 - 07:06. Debatt Nils roll-hansen. En-øyet om akademisk frihet. oslomet. Mer kritikk mot. Søknad om å låne datamaskin til digital eksamen/ Application for using UiB computer for digital exam Dette søknadsskjemaet er ikke lengre i bruk. Du finner lenke til nytt søknadsskjema på denne nettsiden Når du som student skal avholde digital skoleeksamen i Inspera med Safe Exam Browser (SEB), benytter du deg av din egen datamaskin. Det er viktig at du gjør noen forberedelser i forkant av eksamensdagen Alle skoleeksamener omgjøres til hjemmeeksamen All school exams are converted to home exams autumn semester 2020. Emneevaluering høsten 2020 The course evaluations for the autumn semester 2020 is now open! Adresse. Universitetet i Stavanger Postboks 8600 Forus 4036 Stavanger Leveringsadresse.

UiB vil skapa 37 nye forskingsleiarar på marin berekraft, på tvers av alle fakulteta. Store delar av universitetet deltek i ein EU-søknad som kan prega UiB i mange år framover. På Høyden er kanal for internkommunikasjon ved Universitetet i Berge Slik lykkes du med hjemmeeksamen Har du aldri hatt hjemmeeksamen tidligere, og lurer på hva som skal til for å få en god karakter? Da burde du lese ekspertens råd her. Dette er eksamensvaktene ved OsloMet Tre av eksamensvaktene ved OsloMet forteller om hvordan det er å være eksamensvakt, gangene de har tatt studenter i juks, og deler sine beste tips til studenter som skal ha eksamen Tidligere gitte eksamensoppgaver er publisert på avdelingenes nettsider. Eventuelle spørsmål om oppgavesettet rettes til fagansvarlig. Tidligere gitte eksamensoppgaver ved Avdeling for helse og velfer Alle studentene ved UiB har rett til å uttale seg i en slik sak, sier Wiig. Ved alle tre institusjonene har du som student rett til å fullføre eksamen, selv etter mistanke om juks. Ved NHH blir man så kalt inn på en samtale like etter eksamen for å få informasjon om den videre prosessen 2 Studentene får her bl.a. oversikt over fagansvarlige undervisere, pensumbeskrivelse, innhold og forventet utbytte av undervisningen, forelesningsnotater, tester og annet materiell til støtte for studentenes egen læring

Sensurering – SAwiki

Klokken er 19:45 på Fincken i Bergen, hvor vi skal møte Mette fra Skeive Studenter. Stand (UiB's internasjonale studentblogger) og jeg venter spent med hvert vårt glass You have been idle too long.   You will be logget out in UiB-Studieadministrativ avdeling (ELZE) FS (30.10.2014 Kl. 12:51) Side 1 av 1 FS568.001 : Resultatliste vurdering Protokoll Vurdering: MEVI168 0 MAPPE 2014 VÅR (2014-VÅR) 15sp Nyhetsjournalistikk Hjemmeeksamen og refleksjonsoppgave Institutt for informasjons- og medievitenskap Kandnr Resultat 120804 B 154221 Manglende obligatoriske krav 181085 Reglement om opptak, studier og eksamen ved UiB Fastsatt av Styret for Universitetet i Bergen 3. april 2003 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 37, § 38, § 39, § 44b, § 50, § 51 og § 52 Brukerveiledning for malene. Alle malene inneholder en brukerveildening. Denne kan du lese inne i selve malen. Slett brukerveiledningstekstene i malen når du har lest og forstått dem, og lagre dokumentet på nytt med et filnavn som du velger selv

•Obligatoriske øvinger, hjemmeeksamen, bacheloroppgaver, masteroppgaver mm. • Digital eksamen •Anonym skoleeksamen med begrensning i tillatte hjelpemidler som dermed krever funksjoner for å hindre og avdekke juks •Fokus på rene tekstoppgaver og eksamener der studentene skal vise at de kan programmer Privatisteksamen. Privatisteksamen koster penger og du får bare begrenset adgang til undervisning og andre ressurser. For å kunne ta eksamen som privatist må du oppfylle de generelle opptakskravene til studiet, samt eventuelle krav for å ta det enkelte emnet Men hva velger UiB å gjøre? I løpet av én dag endret hele situasjonen seg for studentidretten i Bergen. Uten forvarsel valgte Universitetet i Bergen (UiB) å stenge ned idrettshallen på Studentsenteret fra 05.10.2020 frem til neste semester. BSI alene har i overkant av 300 studenter som benytter seg av idrettshallen på Studentsenteret

Eksamen ved Det psykologiske fakultet Det psykologiske

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Antall forsøk på eksamen . Trykk Ctrl/Cmd-tasten og + eller - for å forstørre eller forminske nettsiden Eksamen består av en 3 dagers individuell hjemmeeksamen (høstsemesteret, teller 50 prosent av karakteren) og en individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen (vårsemesteret, teller 50 prosent av karakteren). Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått. Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng Hjemmeeksamen i kriminologi (.doc) Spørsmål? Hvis du har spørsmål vedrørende oppgavemalene kan du ta kontakt med Juriteket. Kurs i masteroppgavemalen. Juriteket tilbyr kurs i masteroppgavemalen for studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave. Les mer om kurs. Brukerveiledninger UiB-ledelsen anbefaler at vanlig karakterskala ikke blir brukt når skoleeksamen blir gjort om til hjemmeeksamen. Hilde Kristin Strand +47 971 61 408 Publisert fredag 27. mars 2020 - 16:10 Sist oppdatert mandag 30. mars 2020 - 14:2

Tilrettelegging ved eksamen Studentsider Universitetet

Håndtere eksamensdatoer og frister – SAwiki

Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved

- Hjemmeeksamen er en god arbeidsmåte som vi vil beholde. Den beste løsningen er kanskje at en må bestå en hjemmeeksamen for å gå opp til eksamen, som så avgjør hele karakteren. Etter episodene på jussen og økningen i jukset forrige semester, særlig på hjemmeeksamen, vil utdanningsutvalget ved UiB diskutere eksamensformene Startsiden for eksisterende og potensielle studenter ved NHH. Her får du tilgang til time- og eksamensplan, webmail, studentweb, its learn

VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag Jusstudent Ingvild Hardal mener at flere vil stille likere på en hjemmeeksamen enn på en skoleeksamen. Dersom studentene er syke eller i karantene på eksamensdagen må Det er ikke noe ønske fra fakultetet at juss skal ha andre ordninger enn andre deler av UiB, forklarer Søvig og henviser til at de har dialog med studentene og. Hjemmeeksamen, innleveringsoppgaver og muntlig eksamen. Eksamensdatoene for hjemmeeksamener og muntlig eksamener kunngjøres i StudentWeb når de er fastsatt. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt eller fakultet dersom du har spørsmål vedrørende hjemmeeksamen eller muntlig eksamen

Vi ønsker at Universitetet i Bergen skal sette studenters og ansattes sikkerhet og helse som førsteprioritet. Smittetallene er økende over hele landet og vi ønsker at alle eksamener fra dagens ordning som skoleeksamen skal bli omgjort til skriftlig eksamen hjemme. Dette for å forhindre og bremse ytterligere smittespredning.Fra en undersøkelse ved NTNU, har det kommet frem at halvparten. Hjemmeeksamen - Karakter: B. Norge, en nølende internasjonalist. University. Universitetet i Bergen. Course. Oversyn over nyare historie frå 1750 (HIS102) Uploaded by. phillip eggum. Academic year. 2019/202

Tidligere eksamensoppgaver hjemmeeksamen (seminarvarianten

Endring av vurderingsform på eksamen: Korona

Når jeg har levert hjemmeeksamen ved UiB på Kark, så har kand.nummeret kommet med automatisk.. Leverer man på nett må man jo nødvendigvis logge inn et sted. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Påfugl 466 1 197 Påfugl. Sosial; Medlem; 466 1 19 Skoleeksamen ble utbyttet til hjemmeeksamen på 7 timer. Det var ca. 5 påmeldte studenter. Et par studenter måtte utsette eksamen pga planlagt utlands opphold i Roma (kurs fra DNIR). Det var to studenter som tok eksamen. Emne: Er emnet student-evaluert? Hva kom i så fall fram der? Program: Funn i eventuelle programsensorrapporter sist år. Ja Studieteknikk. Lesing og skriving er kjerneaktiviteter i akademisk arbeid. For å kunne skrive en god oppgave, må du være bevisst på hva og hvordan du leser I forbindelse med skriftlig skoleeksamen må du gjøre deg kjent med: Eksamensdato - dette finner du på Studentweb; Romplassering og kandidatnummer - dette blir publisert ca. 3-4 dager før eksamen på Studentweb; Godkjente hjelpemidler opplyst av emneansvarli ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides

hjemmeeksamen - Studentblog

Min hjemmeeksamen på 3000+ ord i faget «Innføring i praktisk filosofi» (FIL124) ved UiB som jeg fikk karakteren B på. Oppgaven som besvares lyder: Gir en utilitaristisk etikk rom for å skille mellom den moralske statusen til mennesker og andre dyr? Besvar spørsmålet med utgangspunkt i Jeremy Bentham, John Stuart Mill og R.G. Frey. Trekk [ Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Samlokalisering i etterslepenes tid - Universitetsavisa

Hjemmeeksamen stiller strenge krav til faglitteratur og kildehenvisning fordi du rett og slett har mer tid og kan bruke flere hjelpemidler. Husk riktig oppbygning på oppgaven: innledning, hoveddel med underkapitler og en oppsummerende avslutning. Her finner du gode tips til oppgaveskrivingen og kildehenvisning Hjemmel: Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 15. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 3-10. Endringer: Endret ved forskrifter 13 juni 2019 nr. 751, 12 mars 2020 nr. 345. Se også midlertidig forskrift 19 mars 2020 nr. 383 (koronatiltak) Peer review: Gi skriftlige tilbakemelding på hverandres tekster. Dette kan være feltrapporter, labrapporter, semesteroppgaver, øvelse til en tiltenkt hjemmeeksamen, eller lignende. Gi tilbakemelding på Fokus, Form, og Formuleringer

Der jeg kan organisere tankene mine ordentlig igjennom innlevering og hjemmeeksamen. Heldagseksamen vi har på UiB er helt greie, men slitsomme for meg fordi det er et enormt press i tillegg til at det er vanskelig å være struktrert nok samtidig som en prøver å få ut informasjon for fem måneder på noen timer Ved UiB er dette 14 dager i følge reglementet. Rutinen kan med fordel kjøres uten oppdatering ved første kjøring. Da vil rutinen vise de emnene som enten ikke har en eksamensplan (som mangler eksamensdatoer), samt de emnene som har en eksamensdato tilknyttet seg B-besvarelse i personalpsykologi (psyk106) ved UiB. Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Var ikke nødvendig å oppgi kilder på eksamen ettersom den gikk som «skoleeksamen hjemme». Oppgaven besvarer følgende: - Hva er det typiske innholdet i en god seleksjons- og rekrutteringsprosess? Drøft hva som er viktig i slike prosesser for henholdsvis den enkelte søker og for [ Ved Universitetet i Bergen (UiB) vil det bli ulike eksamensformer denne høsten. Det betyr at en del fag og emner har planlagt hjemmeeksamen, mappeevaluering eller digital muntlig eksamen. Men noen skal også ha tradisjonell sal-eksamen. Dette gjelder fag ved Det medisinske fakultetet, juss,.

Hjemmeeksamen i Inspera Home exam in - mitt

Du loggar deg på Studentweb via Feide, med brukarnamnet og passordet ditt. Dersom du ikkje har dette, loggar du inn med fødselsnummer og PIN-kode 6% UiB-Utdanningsavdelingen (HELME) FS (06.01.2009 Kl. 10:12) Side 1 av 1 15,0sp-FS580.001 Resultatfordeling Karakterregel: Totalt Kvinner Menn 91 3 UiB tek sjølvkritikk. NEDPRIORITERT. Leiar for BSI Steinar Timenes og idrettsanvarleg i Juristforeningen i Bergen Ellen Kristine Usland meiner Universitetet i Bergen burde ha involvert studentidrettslaga i avgjerda om å bruke idrettshallen på Studentsenteret tidlegare Noen ganger krever livet at vi tar en kort pause fra jobben. Da er det bra at det finnes velferdspermisjoner, både i loven og i tariffavtalene

Hva skjer med eksamen? Her har du oversikte

Klokka er stilt en time tilbake og morgenene er lysere. Likevel er det jammen godt når det endelig er fredag og det er klart for helg! Samme hva slags planer du har for helgene, er det jo herlig i seg selv at det er helg. Selv sitter jeg med hjemmeeksamen denne uka, så det blirRead more Ved hjemmeeksamen og lignende eksamensformer av flere dagers varighet kan det i særlige tilfeller gis et rimelig antall ekstra eksamensdager dersom kandidaten dokumenterer uforutsette problemer av medisinsk karakter/dødsfall i nærmeste familie/andre ulykkeslignende tilfeller som har inntruffet i løpet av eksamensperioden UiB: Hvilke endringer er nødvendig for at Inspera skal fungere? Fakultetene ved UiB har fått pålegg om å endre til hjemmeeksamen. Mange av fakultetene har signalisert at det avvikles hjemmeeksamen ut inneværende semester. UiT: Alle eksamen som skal endres til hjemmeeksamen skal avvikles samtidig

Tidligere eksamensoppgaver - EXPHIL03 - Universitetet i Osl

Hjemmeeksamen. Privatist . Informasjon om muligheter for å ta eksamen som privatist. Ønsker du å ta en eksamen som privatist? Du må kontakte det fakultetet som tilbyr studiet, emnet eller eksamenen for å høre om det er mulig å ta den aktuelle eksamenen som privatist Hjemmeeksamen med muntlig prøve. JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen. 6. sem (vår) 7. sem (høst) JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis. JUR-3002 4. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve. JUR-3003 4. avdeling master. Skoleeksamen. JUR-3004 4. avdeling master. Skoleeksamen Rektor vil at alle som har hatt hjemmeeksamen i vårsemesteret 2020, og som enten har hatt gyldig fravær eller stryk, skal få muligheten for å ta utsatt eksamen i de emner som ikke ordinært har eksamen hvert semester. Utsatt eksamen i august 2020 vil bli avholdt digitalt, primært uten fysisk opppmøte på campus UiB: Hjemmekontor som gjelder nå. Universitetet i Bergen skriver at de som kan ha hjemmekontor skal benytte seg av dette de neste ti dagene. De skriver at de legger om til digital undervisning i løpet av onsdag, og at dette skal vare til og med 18. september

Suksessfaktorer, styring av risiko, gevinstrealisering, og etiske problemstillinger i forhold til vellykket prosjektledelse vil bli behandlet. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave, som skal innleveres som en hjemmeeksamen. Emner. Prosjektet som arbeidsform; Initiering og valg av. OsloMet - storbyuniversitetet - Les om hvordan du logger inn på Studentweb og hva du kan gjøre der

Eksamen på universitetet - Realfagsblogge

Informasjon om når du som student kan forvente å få sensur. English version - Deadline for announcement of grades Sensurfristen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer ti Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå Her kan du delta i et kort nettkurs om utvalgte digitale eksamensformer. NTNU Drive arbeider for tiden med et større kurs i digital vurdering. Her publiserer vi de delene som er aktuelle for eksamen våren 2020, dvs. hjemmeeksamen, flervalgsoppgaver, digital muntlig eksamen og muntlig praktisk eksamen. Mer inf Har ansatte rett til fri for å gå til lege eller tannlege, når noen i familien dør, for å delta på tilvenning i barnehage, være med på barnas første skoledag, gifte seg eller flytte? Og får de velferdspermisjon med lønn

Hvis det er to eksamensdeler (hjemmeeksamen og skoleeksamen) må en altså registrere to resultater per student. På tilsvarende vis som i bildet Sensurregistrering kan en her også bruke kontrollmodus for å sikre at studentene får rett karakter Ikke mye til hjelp akkurat, menRead more Hver fredag deler jeg ukens studentlinker på Studentbloggen. Her samler jeg opp og deler linker til ukens store og små nyheter om Universitetet i Bergen, studenter og studering på UiB og ellers rundt omkring. Det var fullt hus og god stemning på Kvarterets valgvake, skriver BT Selv sitter jeg med hjemmeeksamen denne uka, så det blir noen arbeidsøkter i helga også. Nå som vi er i november har jeg begynt å telle ned til juleferien, det er fint å glede seg til studenter og studering på UiB og ellers rundt omkring. Det nærmer seg eksamen

Mer hjemmeeksamen! - Universitetsavis

B-besvarelse for hjemmeeksamen i Exphil høsten 2018. Oppgaven tar for seg Norges moralske plikt overfor flyktninger, og består av tre deler. Del A består av en regelgivende definisjon av «flyktning», samt redegjørelse for denne. Del B består av en argumentasjons-oversikt over to ulike standpunkt og en vurdering av holdbarheten og relevansen til disse Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt Eksamensadgang som privatist. Hvis du ikke er student ved NTNU kan du søke om å få eksamensadgang til enkelte emner som privatist. Fristen for å søke om eksamensadgang som privatist er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret Hjemmeeksamen (14 dager) med et omfang på ca. 4000 ord, der innholdsfortegnelse, oppgaveformulering og litteraturliste ikke er medregnet. Fordypningsemner i tysk (2000-nivå ved NTNU og UiO; 200-nivå ved UiB) Kursmateriell. Pensum opplyses ved semesterstart. Flere sider om emnet Som hjemmeeksamen: Koordineres i Canvas, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen

 • Kos turkey.
 • Ringorm gravid.
 • Tatort 70er.
 • Fokus trafikkskole stavanger.
 • Floriss trekanten.
 • Dusjkabinett med tak.
 • Polnische mentalität.
 • Prinsessen og frosken sanger.
 • Änderungsantrag wohngeld nrw.
 • Arnold schwarzenegger filmer 2017 killing gunther.
 • Heldekkende smekke.
 • Turley kaserne mannheim.
 • N joy radio nummer.
 • Delfine fortpflanzung.
 • Bielefeld teutoburger wald wandern.
 • Verdens største bibliotek.
 • Bekkenbunnsøvelser etter fødsel.
 • Broccolilåda med skinka.
 • Smile rap genius.
 • Weißstorch flugroute.
 • Lustige bilder frauenpower.
 • Få tilbake luktesansen.
 • Steg for steg blå kors.
 • Suspendert twitter konto.
 • Kunstutstilling bergen.
 • Heldekkende smekke.
 • Sportboot hameln.
 • Sukker farin raffinade.
 • Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehjem.
 • Audi tt begagnattest.
 • Isopor under parkett.
 • Freudenberg badesee.
 • Loop filmer.
 • Clearblue bruksanvisning.
 • Kjøpe cosylan i sverige.
 • Puerto rico historie.
 • Ambulanse vitser.
 • Mgp junior 2017 sanger.
 • Mdg partiprogram.
 • Ekstra hydraulikkuttak.
 • Sykemelding taushetsplikt arbeidsgiver.