Home

Mfo lønn

Frilanssatser (Smartkort) - Cre

Vi anbefaler lik lønn per prøve og forestilling som Teatermusiker, offentlig. Skapende, visuelt og audiovisuelt arbeidende scenekunstnere (A) + - Anbefalte minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere der oppdragsgiver ikke er tilsluttet SIK-avtalen Creo og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har utarbeidet dokumenter som anbefales brukt for dirigenter og instruktører i musikkorps. Dokumentene er oppdatert både med hensyn til anbefalt lønn og andre forhold, sist revidert etter lønnsoppgjøret i 2020. Gå til: Dokumenter/Kontrakter/Avtale Tall fra SSB viser at markedsførere i snitt tjente 592.560kr i 2017. Det er markant forskjell i lønn mellom kvinnelige og mannlige markedsførere. Menn tjener i snitt 646.440kr i året, 16% mer en kvinner som i snitt tjener 556.920kr MFO har derfor jobbet mot et navn som tydeliggjør hva og hvem organisasjonen er til for, som ivaretar mangfoldet i medlemsmassen vår, og skaper stolthet og tilhørighet internt, uavhengig av profesjon/retning

Lønn og tillegg er det viktigste av de viktige sakene til en fagforening. På disse sidene har vi samlet endel viktig informasjon om lønn i Forsvaret Sjekk lønna med Dinsides Lønnskalkulator Hvor mye tjener jeg i timen? Hvor mye tjener jeg i sekundet? Eller hva er månedslønna mi? Legg inn én verdi i vår kalkulator - og så regner vi ut resten for deg. HELT NED TIL SEKUNDET: Dinsides Lønnskalkulator gir deg all den informasjonen du trenger

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020 Lønn, tillegg og reiser Avtaleverk rundt lønn, tillegg og kompensasjon samt nedlasting av BFO lønnstabell Det er i samfunnets interesse at medlemmene av den militære profesjon har økonomiske og sosiale kår som sikrer at forsvarssektoren er en konkurransedyktig arbeidsplass Med nesten 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns, - og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende Lønnstjenester. Logg inn i lønnsystemene, se brukerveiledninger, skjemaer og kjøreplanen for lønn. Logg inn. Selvbetjeningsportalen, Betalmeg, DFØ-ID, Opal_con med me

MFO forhandler ikke lønn alene, men som del av LO Kommune. Det er derfor et samlet LO som går inn for kravet om høyere lederlønn. Daglig leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby er kjent med problemstillingen. - Dette burde vært på plass forlengst. Ledere skal lønnes over sine medarbeidere, sier han inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen. * Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. § 4 Arbeidstid 4.1Definisjon Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver Antar vi samme utvikling for tilleggene som for lønn, var total lønn på solide 1.071.000 kroner (inkludert bonus og andre tillegg). Lønnsøkningen er vesentlig høyere blant dem som byttet jobb. De hadde en lønnsøkning på 13,2%, mens de som beholdt samme jobb økte lønnen med 5,0% Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer 4. Fastsetting av lønn og ansiennitet 4.1 Fastsetting av dirigentens lønn foretas på samme måte som for musikk- og kulturskolelærere, ut fra minimums satser i den kommunale hovedtariffavtalen. Dirigenter som ellers underviser i kulturskole, skoleverk eller høgskole eller som arbeider som yrkesmusikere, bør beholde den lønnsplassering d

lønnen i den stillingen vedkommende hadde da yrkesskaden inntraff. § 10 LØNN UNDER SYKDOM/SKADE, FØDSEL, ADOPSJON, OMSORG FOR SYKT BARN, VELFERDS- PERMISJON OG YRKESSKADE 1. Lønnsbegrepet Med lønn menes, se vedlegg til § 26 og § 27. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig lønn MFO driftes av tre ansatte fra vårt kontor sentralt i Oslo, samt et meget operativt styre bestående av ti markedsførere fra ulike deler av bransjen. Les mer om styret her. Inspirerende. Ny kunnskap, nye tenkemåter og alternativ problemløsning på utfordringer i markedsførerens daglige arbeid Overenskomst MFO 2018 - 2020 SIDE 1 OVERENSKOMST DEL B PR 1. APRIL 2018 stillings lønn, når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. For faste stedfortredere kan det avtales en fast månedlig eller årlig stedfortredergodtgjørelse Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon Fastsettelse av lønn. Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn. Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn.

MFO får for tiden mange henvendelser fra medlemmene om økende bruk av studenter som medvirker uten lønn i teaterforestillinger og fjernsynsprogrammer. Dersom den virksomheten som engasjerer studentene er bundet av tariffavtale med MFO eller en annen arbeidstakerorganisasjon, er ulønnet medvirkning som regel tariffstridig og blir stoppet når vi får kjennskap til at det forekommer Som MFO-medlem har du tilgang til alle våre tidligere foredrag på video . Trendwatching: Facing the future. I januar 2020 inviterte vi TrendWatching til Oslo, for fjerde år på rad! Head of Premium Content, Victoria Loomes sto på scenen på Klingenberg Kino foran 500 ivrige markedsførere i salen MFO, Skolenes Landsforbund (SL) og Lektorlaget har ikke akseptert forlaget til løsning. - Jeg håper at KS besinner seg og tar til vettet. De går nå til angrep på de som jobber og skal jobbe for det frivillige og profesjonelle kulturlivet i årene framover, sier Hans Ole Rian Fastsettelse av lønn og honorar . for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad. Fastsettelse av lønn og honorar . MFO anbefalte satser for privatundervisning og seminarer..... 17 MFO -minstesats for konserter 2016. Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for om lag 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere

Kontrakter og skjemaer - Creo - Forside - Cre

Markedsfører lønn Lønnsguide for markedsførere i 2017

MFO Gjeldende fra 1. april 2018 . 2 Kap. 1 Generelle bestemmelser 1. Med lønn og sykelønn menes i disse bestemmelsene full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan, fra første dag under fraværet, så lenge arbeidsgiver har rett ti Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen Den vanlige måten for å omgjøre fra månedslønn til årslønn er å gange med 12. Utregningen tar høyde for fire til fem ukers ferie med fratrekk i lønn, samt utbetaling av feriepenger. Se også informasjon om feriepenger og hvordan regne ut timeslønn

MFO skifter navn! - Cre

 1. 2 Lønn 1 2.1 Innstudering av musikk 1 2.2 Ferdig innstudert musikk 1 2.3 Ledelsestillegg 1 2.4 Solister 1 2.5 Biinstrumenttillegg 2 2.6 Avtalen gjelder ikke for medlemmer av MFO som i sitt avtaleforhold med NRK er representert ved enkeltmannsforetak eller andre former for foretak (juridisk person)
 2. Når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i til sammen 50 uker i de siste tre år, opphører retten til lønn under sykdom. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk lønn under sykdom, får ny rett til lønn under sykdom
 3. Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-pos
 4. MFO har medlemmer innenfor mange forskjellige musiker-, kunstner- og kulturarbeidergrupper. Dette betyr at vi må . Håndbok for tillitsvalgte permisjon/lønn og dekning av kostnader. Din rolle som tillitsvalgt på arbeidsplassen Som tillitsvalgt forvalter du både medlemmenes kollektive inter-esser og rettighetene til det enkelte medlem
 5. stesats for spillejobber o.l. hvor musikerne honoreres som selvstendig næringsdrivende. Personlig synes jeg det er greit med en slags rettesnor for hva man skal lønne musikere med, iogmed at musikeres lønn ikke har utviklet på årevis
 6. Lønn Fast månedslønn utbetales den 12. hver måned. Er dette en helge- eller helligdag, utbetales lønnen den siste hverdagen før den 12. Håkon Kvidal, MFO. Åse Karin Hjelen, Parat. Peter Tornquist, rektor. Tove Blix, direktør. Cathrine Bøgestub, seksjonssjef

Grunnleggende informasjon om lønn, lønnstabell for

Lønn og arbeidsvilkår; Tariffavtaler; Tariffavtaler. KS. KS Hovedtariffavtalen 2018-2020 KS Hovedavtalen 2020-2021 Arbeidstid barnehage (SFS 2201) Arbeidstid skole (SFS 2213) Mer om og flere avtaler for KS. Staten. Staten Hovedavtalen 2017-2019. Om lønn i staten (regjeringen.no) Om lønnssystemet i staten (Statens personalhåndbok) Deldette. Del med andre: Send med epost Del på Linkedin Del på Twitter Del på Facebook. Aktuelt - Forarbeidet til lokale lønnsforhandlinger er avgjørende. 08. Mai 2019 bedre lønn enn en dårlig minstelønn. I tillegg er MFO svært provosert over at KS kjørte fram - og fikk gjennomslag for - et krav om at sikringsbestemmelsen for lederlønninger i praksis ikke skal gjelde i kulturskolene. Dette er en tvist som MFO allerede før denne tariffrevisjonen har reist for Arbeidsretten med lønn den dagen oppgaven leveres og 2 lesedager før eksamen. 1.6.3 Studiepermisjon Det gis 3 års utdanningspermisjon uten lønn for arbeidstakere som har vært ansatt i DNO&B sammenhengende i 2 år, jf arbeidsmiljøloven § 12-11. Permisjon med lønn i samband med yrkesrelevante studieformål kan gis til arbeidstakere so

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

- Ingen av dem som svarte fikk lønn som er i nærheten av det NMF anbefaler, og ingen hadde kontrakt utarbeidet av NMF/MFO. Det overrasket meg, sier Linn Annett Ernø. Et av svarene lyder slik: «Det er vanskelig å finne ut av rettigheter og hva man kan kreve,. Lønn ved tilsetting er eit viktig arbeid for tillitsvalde og for medlemmer som skal inn i ny jobb. Skal du forhandle lønn ved tilsetting, bør du ta kontakt med tillitsvald der du skal tilsettast. For søkarar - Lønnskrav ved tilsetting

Myhres sak var også et spørsmål om lik lønn for lik utdanning. Et annet stridseple har vært avlønningen av rektor for skolen. De tillitsvalgte både i Fagforbundet og i MFO mener Gran kommune bryter sikringsbestemmelser i avtaleverket som sier at ingen leder skal lønnes dårligere enn dem de er satt til å lede I forhandlinger om lønn kan det være bedre å stå alene enn å bli dårlig representert, mener jazzpianist, komponist og forhenværende MFO-medlem Jan Gunnar Hoff. 05.12.2005 | Av: Jan Gunnar Hoff. Av Jan Gunnar Hoff, jazzpianist og komponist Undertegnede har i mange år registrert at MFO ikke har gjort nok for freelancemusikerne Arnfinn Bjerkestrand sier i sitt tilsvar til teatermusikerne på MFO´s nettside datert 1.12.05 at uten MFO hadde det ikke vært noen tariffer og at noe er bedre enn ingenting. Jeg er ikke uten videre enig i dette. I forhandlinger om lønn kan det være bedre å stå alene enn å bli dårlig representert Hovedkravet fra Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) er høyere lønn og at orkestermusikerne skal få kompensert et etterslep i forhold til kulturskolelærere og amanuenser FAGFORBUNDET, NTL, MFO Overenskomstområde 1 2014-2016. OVERENSKOMSTENS DEL A OG B. INNHOLD fradrag i den sivile lønn for lønn og annen godtgjørelse fra det offentlige. Gruppelivsforsikring Arbeidstaker skal være sikret medlemskap i en kollektiv gruppelivsforsikring

Hovedtariffavtalen - K

2. Lønn ved sykdom, svangerskap, fødsel m.v. Følgende skal legges til grunn som minstestandard som skal gjelde i overenskomstene: a) Lønn ved sykdom mv. Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett til sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven OBS: MFO vil sjelden eller aldri støtte en faglig tvistesak som du har anlagt (med eller uten advokatbistand) uten å konsultere MFO på forhånd. 2) Privat tvist Som MFO-medlem har du - innbakt i den kollektive hjemforsikringen din - en rettshjelpsforsikring som (med noen klart definerte unntak) dekker dine utgifter i forbindelse med privat tvist som har oppstått i løpet av medlemskapet MFO er en fagforening for musikere mm. De hjelper deg med kontrakter, tvister, lønn osv. De har også noen ganske gunstige forsikringsordninger, både på innbo og instrumenter. Håper dette hjelper. Lenke til innlegg Del på andre sider + The Euphor 522 Skrevet Januar 14, 200

Arbeidstid og arbeidsplanlegging - CreoForbund - LO Stat

Her finner du Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes Landsforbund (SL), Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Fellesforbundet og EL og IT Forbundet. I Oslo, som er et eget tariffområde, finnes en tilsvarende forhandlingssammenslutning som kalles KAH Karin (51) gikk opp 40.000 i lønn da barnehagen ble kommunal igjen Innledning hos MFO - freelancerne 23. februar 2015 • 66 % av lønn, 3 beste av 5 siste år, opp til 6 G (kr 530 220,- Det er riktig at musikernes lønn fastsettes i forhandlinger mellom MFO og orkestrenes arbeidsgiverorganisasjon. Men staten bidrar med brorparten av de offentlige tilskuddene til orkestrene, og Kulturdepartementet oppnevner et flertall av styrerepresentantene i hvert orkester

Lønn, tillegg og reiser BF

Jeg synes MFO gjør en utrolig viktig jobb, på mange forskjellige plan! Jeg er opptatt av at alle som jobber med kunst og musikk skal ha ordentlige arbeidsforhold og en jobb og en lønn man kan leve av, uavhengig om man har en fast jobb eller er frilanser Overenskomsten gjelder alle medlemmer av Fagforbundet, MFO og NTL som er ansatt i Dansens Hus AS. Overenskomsten gjelder faste og midlertidige arbeidstakere i et fast forpliktende Det gis 2 uker ekstra fri med lønn per år i tillegg til ferielovens bestemmelser som kompensasjon for alminnelig arbeid på kveld, lørdag og søndag Lønn uten bonus: Siviløkonom: 5,4%, lønn inkl. bonus: siviløkonom: 7,1%; Fakta om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse: 1015 av 3185 studenter deltok i undersøkelsen. Svarprosenten er 32%. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 8. til 31. januar 2018. Del artikkelen: skriv ut Solist i Nasjonalballetten, Christine Thomassen (36) er valgt til nestleder i MFO. Dette er første gang en danser er med i ledertrioen i MFO

for oppgavepliktig lønn. Innskuddspensjonsordningen har følgende satser: • 7 % av pensjonsgivende lønn mellom 1 og 12 G. • Tilleggsinnskudd på 3 % av pensjonsgivende lønn mellom 7,1 og 12 G • Arbeidsgiver innbetaler 5%. Arbeidstaker innbetaler 2 % i egenandel, fra 1.1.2018. Med pensjonsgivende lønn menes grunnlønn og faste tillegg, jf 4. Fastsetting av lønn og ansiennitet 4.1 Fastsetting av dirigentens lønn foretas på samme måte som for musikk- og kulturskolelærere, ut fra minimumssatser i den kommunale hovedtariffavtalen. Dirigenter som ellers er ansatt i kulturskole, skoleverk eller høgskole eller som arbeider som yrkesmusikere, bør beholde den lønnen de allerede ha tjenestefri med lønn i inntil 60 dager for hver pasient. 8.10 Gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke: I den lønn og eventuelt tillegg til lønn som arbeidstakeren får utbetalt etter § 8.6, § 8.7, § 8.8 og § 8.9, skal det gjøres fradrag for offentlige pensjons- eller trygde-ytelser Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Den norske opera og ballett (Operaen) startet årets lønnsforhandlinger 25. april med bistand fra henholdsvis LO Stat og Spekter. Forhandlingene førte ikke fram og oppgjøret gikk videre til mekling i dag. Etter 10 timer hos Riksmekleren har partene nå kommet til enighet MFO er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til organisasjonen. Siden 2012 har MFO vokst med 1000 nye medlemmer, og teller i dag 8300 medlemmer. Vi søker en leder som sammen med våre 15 fast ansatte og den valgte ledelsen vil være med på å realisere en organisasjon i stadig utvikling og gjennomføre de målene som MFO til enhver tid jobber.

Forside - Cre

Lønnstjenester - DF

LO Stat leverte i dag plassoppsigelse for 820 NRK-ansattemedlemmer i forbundene Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). Meklingen skalgjennomføres 16. juni, og finner ikke Riksmekleren en løsning, vil det blistreik fra 17. juni -Å gi et timanns orkester 2000 kroner pr. konsert kan bare betraktes som sosial dumping, konkluderer forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Denne hovedtariffavtalen (HTA) er inngått mellom Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Skolenes landsforbund (SL) og de andre forbundene i LO Kommune på den ene side og KS på den andre siden. Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i kommuner, fylkes-kommuner og virksomheter tilsluttet KS

Også kunstnere trenger lønn. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon (MFO) er en sammenslutning av tre organisasjoner,. MFO$HORDALAND$SOGN$OG$FJORDANE Brukskonto$3624.57.36155 RESULTAT$PR.$31.12.14 Budsjett2016 Regnskap$2015 Budsjett2015 Regnskap$2014 Driftsinntekte Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Her finner du tariffavtalene Musikernes fellesorganisasjon har opprettet med ulike motparter for musikere, kantorer og organister, kulturskolelærere, Karin (51) gikk opp 40.000 i lønn da barnehagen ble kommunal igjen. Frøydis Falch Urby Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst Lønn. Kontingent (serviceavgift) som betales til serviceorganisasjoner som utelukkende fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet og som yter bistand til medlemmene av teknisk, regnskapsmessig eller lignende art, vil ikke være skattepliktig, aga-pliktig eller innrapporteringspliktig for den ansatte dersom arbeidsgiver dekker kontingenten

MFO har fått tre uker på seg til å komme med innspill. Hvor mye taper en ballettdanser på dette, mener du? - Når man ser på lønn og pensjon i en helhet,. Postadresse. NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo. Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 Det er først og fremst lønn det strides om i NRK. Mens NTL peker på økende lønnsforskjeller innad i NRK, viser MFO til at medlemmene i Kringkastingsorkesteret over tid har sakket etter andre orkestre i Norge.-Som andre, er både vi og våre forbund opptatt av en mest mulig rettferdig fordeling av lønna Sigrid får lønnskritikk: - Tar selvkritikk. En av Norges heteste artister for øyeblikket kritiseres for å betale sine musikere for dårlig Kunst-Norge «skriker» mot kulturministeren for høyere lønn 20 organisasjoner står sammen om kravet. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo

I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding. Her kan du se, endre eller levere skattemeldingen din. Skatteoppgjør. Når skattemeldingen er behandlet får du skatteoppgjøret. Her kan du se skatteoppgjøret, endre/klage og få informasjon om restskatt, skattelister Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) tror at meklingen vil strekke seg ut over natten. - Det er uenighet både om lønn og iverksettelsen av de konklusjonene som et utvalg med partene er kommet. i Utdanningsforbundet, MFO, Norsk Lektorlag eller SL ha lønn med utgangspunkt i minstelønnsbestemmelsene pr 30.04.2014. For at riktig lønn skal kunne utbetales må arbeidsgiver ved tilsetting innhente opplysninger fra den enkelte arbeidstaker om vedkommende er medlem i en av disse organisasjonene eller ikke Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en av Norges ledende frivillige organisasjoner for seksual- og samlivsundervisning, organisert av leger og legestudenter rundt om i landet MFO teller i dag mer enn 8.600 medlemmer. MFO søker etter en jurist, gjerne nyutdannet, som vil inngå i vårt juridiske team. Vi kan tilby: Lønn etter avtale, fleksitid, gunstige pensjons- og forsikringsavtaler og et trivelig arbeidsmiljø. Fagkurs og annen utvikling

Krever høyere lederlønn Musikkultur

HØYERER LØNN: Ballerina Ingrid For der man i 2006 kunne flire av de relativt sett puslete konsekvensene av streiken, har MFO i år et formidabelt forhandlingskort i den nye operaen i Bjørvika MFO mener det er helt urealistisk å forvente at sangere og dansere skal klare å få seg en ny jobb etter at de har gått av. Mange av danserne er fysisk utslitte etter en lang karriere med dans på høyt kunstnerisk nivå. For sangerne er det som regel for seint å omskolere seg for en ny karrierevei. - Pensjon og lønn er to sider av samme. MFO er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til forbundet. MFO teller i dag rundt 8500 medlemmer. Musikernes fellesorganisasjon (MFO) søker etter en serviceinnstilt og positiv medarbeider til en 100% fast stilling i forbundets medlemsserviceteam

- Vi kan ikke se på at de med lavest inntekt skal være med å bidra til at de med høyest lønn skal få mer, sier Lise Olsen, forhandlingsleder for LO Stat. I dag klokken 10.00 starter meklingen mellom LO Stat og Spekter om lønnsoppgjøret i NRK. 685 ansatte går ut i streik fra 12. mai dersom meklingen ikke fører fram Verken Norsk Journalistlag (NJ) eller LO-forbundene Norsk Tjenestelag (NTL) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) kom til enighet med arbeidsgiver NRK om ny overenskomst innen fristen som var satt til 20. april. Uenigheten dreier seg om lønn, men også om krav om kompetanseutvikling

Økonom lønn: Dette tjener norske økonomer i 2019 - Opus

Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med over 190 hoteller i Skandinavia og Baltikum, gjennom de tre kjedene Comfort Hotel, Quality Hotel og Clarion Hotel MFO er glad for å ha kommet i havn. - Våre krav har blitt møtt på en tilfredsstillende måte og totalt sett har vi fått et godt lønnsoppgjør i tråd med frontfagets ramme. Vi er glade for at vi kom i havn, skriver nestleder Christine Thomassen i MFO i en melding til Journalisten LO har allerede holdt representantskapsmøte og vedtatt retningslinjene for årets oppgjør.. Forhandlingene starter med kravoverlevering den 11. mars. Dersom partene blir enige innen 14. mars vil resultatet bli behandlet i LOs og NHOs respektive organer Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) tror at meklingen vil strekke seg ut over natten. Det er uenighet både om lønn og iverksettelsen av de konklusjonene som et utvalg med partene er kommet fram til MFO har anbefalte satser for hvor mye musikere bør kreve i lønn. - Vi kan anbefale dette, men vi kan ikke pålegge musikere å bruke det, sier Haagensen. Spiller ikke grati

Lønn og avtaler lønnsoppgjør tariffavtaler Fagforbunde

Mfo ønsket å ta opp sak om kantina og betalingsordning. Sakslisten ble godkjent. Sak 28/2011 Godkjenning av referat fra 24.08. 2011 Fagforbundet etterlyste orientering om beredskapsgruppe, sak 25 i forrige møte. Personalsjefen lovte at det skulle bli sendt ut skriftlig orientering om arbeidet til de tillitsvalgte. Referatet ble godkjent Det er også vanlig å veksle mellom ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Noen arbeidsgivere insisterer på å utbetale lønn og andre honorar. Mange arbeidsforhold er prosjektbaserte, der rettighetene faller bort idet vikariatet løper ut. Det gir stor grad av uforutsigbarhet. MFO ønsker Sentralbord: 2310 2210 E-post: mfo@musikerorg.no Organisasjonsnummer.: 982 708 257. www.musikerorg.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18-037 HR 20.02.2018 Sak 17/1884 Høring - Egen pensjonskonto mv Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere For arbeidstakere tilknyttet Musikernes fellesorganisasjon (MFO), er tilgangen til heltidsstillinger noe mindre, siden kommuner ofte ikke har et elevgrunnlag for 100-prosentstillinger. Spesielt de yngste kan ofte også ha et ønske om å frilanse som utøvende musikere i ledig tid, men forskerne finner grunnlag for at deltid for disse ansatte i minst grad er frivillig

Flere virksomheter i Spekter kan være på vei til Riksmekleren i årets mellomoppgjør. NRK, Operaen og Flytoget er blant dem som ender i mekling hvis ikke LO Stat og Spekter finner en løsning i tolvte time Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, uravstemningsfrister og resultater for tariffoppgjøret 2018 Hovedavtalene regulerer ikke lønn. Hovedavtalen inngår som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) og revideres ikke ved tariffoppgjørene. Tariffoppgjøret i Oslo kommune der det forhandles om lønn og overenskomsten begynner i april

 • Fluehjul til kysten.
 • Cantantes musica flamenca española.
 • Albanische clubs stuttgart.
 • Csv to excel converter online.
 • Auszahlung gemeinsamer antrag 2016.
 • Flusskarte baden württemberg.
 • Musical london 2018.
 • Best android sms app 2017.
 • Rockandblue bomber.
 • K k cup 2018 live übertragung.
 • Ssg 3000 patrol.
 • Yahoo messenger video call.
 • Kelpie charakter.
 • Bygge eget spisebord.
 • Bonobo affe sexualverhalten.
 • Elex club nyíregyháza szilveszter 2017.
 • Neuburger weihnacht.
 • Hurum kirke.
 • Svangerskapskløe gravid.
 • Bärwurz quelle.
 • Roskilde map.
 • Love actually netflix.
 • Berner sennen uppfödare.
 • Stefan heggelund podcast.
 • Eksempel på verdiskapning.
 • U verdi tømmervegg.
 • Opac login.
 • Sittende roing muskelgrupper.
 • Hva er kebabnorsk.
 • Whatsapp bilder verschicken qualität.
 • Soli brug åpningstider.
 • Google home max vs google home.
 • Slaget ved waterloo.
 • Doctor sleep matratzen test.
 • The equalizer full movie.
 • Hvor mange biler kan man selge i året.
 • Effektive læringsstrategier.
 • Syphilis ekzem.
 • Download tor browser win 10.
 • 18 års gave til han.
 • Endringer i jordskorpen.